Zes partijen ondersteunen Rijk bij Wet normalisering rechtspositie

08 januari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

De Rijksoverheid heeft een grote mantelovereenkomst voor externe juridische expertise gegund aan zes partijen: BDO, Brunel, DPA, Eiffel, Ondernemende Juristen en USG. De partijen zullen het Rijk helpen met een grote operatie, waarbij een deel van de ambtelijke rechtsposities omgezet worden naar het civiele arbeidsrecht. 

Op 1 januari 2020 zal de Rijksoverheid een grote verandering doorvoeren ten aanzien van de rechtspositie van ambtenaren. Werknemers in het bedrijfsleven hebben nu een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst, ambtenaren een (eenzijdige) aanstelling. In zo’n twaalf maanden tijd treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking, met als gevolg dat dan bijna alle ambtenaren dan plotseling werknemer zullen worden, met een arbeidsovereenkomst (tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden). Met andere woorden: de strikte scheiding tussen de arbeidsovereenkomst (privaatrecht) en de ambtelijke aanstelling (publiekrecht) gaat verdwijnen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Voor de ambtenaar, werkzaam bij gemeenten, provincies, Rijksoverheid en waterschappen, zal er weinig veranderen. Op 31 december 2019 verlaten ze hun kantoren als ambtenaar en na nieuwjaar 2020 keren ze als werknemer terug en blijven ze gewoon hetzelfde werk doen. Alle bestaande afspraken en toezeggingen worden zoveel mogelijk overgenomen. De belangrijkste verandering ligt in het feit dat wanneer ze in een conflictsituatie terechtkomen – denk aan het uitblijven van een promotie of een dreigend ontslag – ze niet langer zijn aangewezen op het Algemene bestuursrecht, maar net als andere gewone werknemers naar de kantonrechter moeten gaan.

Voor de Rijksoverheid heeft de Wet normalisering rechtspositie, die in november 2016 werd aangenomen door de Eerste Kamer, grote impact op hun bedrijfsvoering. Alle betreffende ambtenaren moeten geïnformeerd worden en worden overgeheveld naar een nieuw arbeidscontract, daarbij moeten diverse processen worden ingericht naar de nieuwe situatie.

Zes partijen ondersteunen Rijk bij Wet normalisering rechtspositie

Om de transitie te ondersteunden, heeft het Rijk de expertise ingewonnen van zes dienstverleners. Het betreft de legal-praktijken van zakelijke dienstverleners BDO en Eiffel, detacheerders Brunel, DPA en USG, en Ondernemende Juristen, een netwerkorganisatie bestaande uit een groep samenwerkende zelfstandige juristen en advocaten. De geselecteerde partners, die in een Europese aanbesteding als winnaars uit de bus zijn gekomen, hebben de opdracht gekregen om arbeidsrechtelijke ondersteuning te bieden aan vrijwel alle ministeries.

Vooral de keuze voor een groep zelfstandigen is opvallend te noemen. Voor dergelijke grote en complexe projecten, wenden beleidsmakers zich doorgaans tot grotere partijen. Echter, zo vertelt Marijn Rooijmans, die vanuit Ondernemende Juristen de inschrijving op de aanbesteding verzorgde, kunnen de onafhankelijke professionals door hun krachtenbundeling een vuist maken: “In hun eentje maakte geen van onze leden een kans, want laten we eerlijk zijn, deze aanbesteding was toegeschreven naar de grote aanbieders. Kleinere partijen waren op voorhand al kansloos. Als netwerk verbinden we goede onafhankelijke juridische specialisten uit de top van de markt. Op deze manier kunnen netwerkpartijen als Ondernemende Juristen een serieus alternatief zijn voor de gevestigde orde.”

Financiële details van het raamcontract zijn niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat over de hele linie, de Rijksoverheid vorig jaar zo’n €12 miljoen heeft uitgegeven aan de inhuur van juridische adviseurs. De ministeries die het meeste uitgaven zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie (VenJ) en Infrastructuur en Milieu (IenM).