Gemeente Eindhoven wint award voor digitale Smart City toolkit

18 december 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Een project van de gemeente Eindhoven in samenwerking met ICT-dienstverleners Atos en DITSS heeft een Strategic Sourcing Award gewonnen. Het project wordt geroemd om zijn succes in het toepassen van innovatieve technologieën zoals Internet of Things en open data, om Eindhoven te helpen een ‘smart city’ en een voorloper in het ‘smart society’-veld te worden.

”Digitalisering van de openbare ruimte brengt kansen met zich mee”, aldus Mieke van Schaik, Strategisch Informatie-adviseur van de gemeente Eindhoven. Tegen deze achtergrond besloot Eindhoven, een stad met zo’n 230.000 inwoners, in te zetten op een transitie tot een smart city.

Guus Sluijter, strategisch adviseur van de gemeente Eindhoven, legt uit: “Met smart city bedoelen we het concept dat we met innovatieve technologieën het functioneren van de stad Eindhoven, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, aanzienlijk kunnen verbeteren.” Eindhoven wil hiermee tegemoet komen aan de veranderende rol van steden en de verwachtingen van de inwoners. De toenemende verstedelijking stelt nieuwe eisen aan infrastructurele voorzieningen, mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte. “Met Smart City Eindhoven kunnen we deze druk duurzaam en slim opvangen”, stelt Sluijter. 

Bij het realiseren van deze doelstellingen is een cruciale rol weggelegd voor data. Terwijl data om gebruikt te kunnen worden gemeten en opgeslagen dient te worden – data is immers gemeenteoverstijgend relevant – is het ook belangrijk dat er gemeenschappelijke spelregels opgesteld worden voor de digitale infrastructuur in de openbare ruimte. “Daarin staat onder meer dat data zo open mogelijk moeten zijn, maar dat de privacy wordt gewaarborgd. Zo kunnen persoonlijke data niet zomaar worden gedeeld met derden, die deze data vervolgens zouden kunnen gebruiken voor hun eigen commerciële activiteiten”, vertelt Lot van der Giessen, verkeersadviseur smart mobility van de gemeente Eindhoven. Van Schaik voegt toe: “Als lokale overheid hebben wij de verantwoordelijkheid om de afspraken op het gebied van privacy, veiligheid, open data en open standaarden goed te borgen tijdens de digitale transitie.”

Gemeente Eindhoven wint award voor digitale Smart City toolkit

Met de ontwikkeling van een Smart City StarterKit, neemt gemeente Eindhoven het voortouw om best practices en tools te ontwikkelen die met andere gemeenten gedeeld kunnen worden. “Het pakket is bedoeld om Nederlandse steden op weg te helpen bij de ontwikkeling van Smart City-toepassingen, en biedt handvatten voor beleid, spelregels en technologische oplossingen. Het is een digitale gereedschapskist die speciaal is ontwikkeld voor gemeenten”, zegt Van Schaik.

Zo bevat het pakket een aantal beleidsinstrumenten van de gemeente Eindhoven, zoals de Principes Digitale Stad (die in samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn ontwikkeld) en het IoTCharter. Dit is een set van basisafspraken die gemeenten kunnen helpen om te gaan met de vraag hoe zij de overgang naar een Smart Society kunnen maken. Ook bevat de toolkit een installatiehandleiding en software waarmee een FIWARE-platform opgezet kan worden. Dit platform is gebaseerd op een open source-standaard die op Europees niveau is ontwikkeld en waarop Smart City-implementaties kunnen worden geïntegreerd. 

The Smart City StarterK!t is ontwikkeld samen met Atos en DITSS. De projectmanagers van beide partijen laten in een reactie op het winnen van de Strategic Sourcing Award weten trots te zijn op de onderscheiding. “Met de Smart City StarterK!t bieden DITSS en Atos steden de mogelijkheid om data te verzamelen en zo hun verhaal tot leven te brengen. Urban Data Management is hierin de belangrijkste succesfactor voor steden”, zegt Albert Seubers, Director Global Strategy IT in Cities van Atos. Leon Verver, directeur van DITSS, geeft aan: “Binnen DITSS willen we bijdragen aan maatschappelijk relevante technologie en beleid op het gebied van een veilige omgeving.” 

De Strategic Sourcing Awards, een initiatief van CIO Magazine, worden uitgereikt aan organisaties die zich hebben onderscheiden door hun innovatiekracht en het demonstreren van de kracht van strategic sourcing. Naast Gemeente Eindhoven, Atos, en DITSS hebben ook Marcel van de Lustgraaf, Managing Director ITC bij verzekeraar VIVAT(Most Inspirational Sourcing Leader), KPN (Most Inspirational Digital Enablement Ecosystem) en Yoanette den Boer, Manager Informatisering & Automatisering bij zorginstelling Amstelring (Most Inspirational Talent) een award in de wacht gesleept.