KPMG’er Ian Dashorst: Fraude opsporen draagt bij aan een betere samenleving

12 december 2018 Consultancy.nl 9 min. leestijd

Ian Dashorst, Senior Consultant bij KPMG, is actief binnen de Forensic Technology afdeling. Wat doet deze forensische praktijk van het adviesbureau precies? En wat vindt Dashorst belangrijk aan zijn rol als forensisch adviseur? De redactie van Consultancy.nl sprak met hem over zijn ervaringen.

In de loop der jaren is het landschap waarbinnen financieel forensisch specialisten opereren behoorlijk veranderd. Vroeger richtten forensische onderzoekers zich met name op analoge sporen, zoals fysieke documenten, terwijl er momenteel ook veel digitale sporen zijn, die onder meer liggen verscholen in gigantische databases. Het loont beslist deze gevallen op te sporen, want fraude brengt doorgaans hoge kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan valse claims waarmee een verzekeringsmaatschappij kampt: naast extra kosten voor het bedrijf, worden ook klanten hiermee geconfronteerd in de vorm van hogere premies. Om deze fraude te detecteren, schakelen organisaties in toenemende mate fraude-experts in, die onder meer met behulp van data-analyses op zoek gaan naar bewijs. 

Ian Dashorst is zo’n expert binnen de Forensic Technology Services-afdeling van KMPG, waar hij in 2014 startte als Consultant. Inmiddels vervult Dashorst de rol van Senior Consultant bij het internationale advieskantoor. Naast zijn werkzaamheden voor het kantoor in Amstelveen, was hij in 2017 ruim een half jaar actief voor KPMG Spanje. Dashorst heeft goede herinneringen aan die periode: “Een van de redenen om bij KPMG Spanje een half jaar te werken was vanwege de kennisuitwisseling. In Nederland gebruiken we weer andere technieken dan in Spanje en vice versa.” 

Daarnaast vervulde Dashorst ook een paar projecten voor de Spaanse praktijk van het Big Four-kantoor: “Voor het Madrileense district heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan een onderzoek naar online-leerinstellingen die gesubsidieerde cursussen aanbieden. Een van onze doelen was om te controleren of de leerlingen die stonden ingeschreven daadwerkelijk de cursussen volgden. Een leerinstelling kan immers ook tal van nepleerlingen inschrijven en daardoor oneigenlijk subsidiegeld opstrijken. We hebben daarom een analyse uitgevoerd waarbij we onder andere hebben gekeken vanaf hoeveel verschillende IP-adressen leerlingen inlogden om opdrachten te maken. Als er bijvoorbeeld drie leerlingen vanaf hetzelfde IP-adres hun opdrachten blijken te maken, kan dat een aanwijzing zijn voor fraude.”

Technologiedetectives

“In de basis hebben de meeste opdrachten waaraan we vanuit onze praktijk werken met het opsporen van fraude te maken. Toch zijn er wel duidelijke verschillen. We werken namelijk met drie hoofdpijlers binnen Forensic Technology Services. Een daarvan is Cyber Response”, vertelt Dashorst. Hij heeft het dan over het reageren op cyberincidenten, als hackers een systeem van een organisatie zijn binnengedrongen, met alle gevolgen van dien: “Het verlies van intellectueel eigendom, gevoelige informatie, evenals de daaruit voortvloeiende bedrijfsstoringen, kunnen ernstige financiële en reputatieschade veroorzaken. Daarom proberen we eerst het lek zo snel mogelijk te dichten. Hierna onderzoeken we wie de daders zijn, wat ze precies hebben gedaan, hoe het zo ver heeft kunnen komen en wie verantwoordelijk is voor het ongeval.”

KPMG Forensic Technology Services: data detectives

Hoewel de experts van Forensic Technology Services onderdeel zijn van de consultancytak van KPMG, blijft in sommige gevallen het expliciete advies uit, vertelt Dashorst: “Veel van onze werkzaamheden leiden voornamelijk tot feitenrapportage. We onderzoeken de feiten, stellen deze vast, maar we hangen daar geen waardeoordeel aan, om op die manier een objectief en onafhankelijk rapport te kunnen schrijven, terwijl in veel andere consultancyrapporten meer dan eens aanbevelingen worden gedaan. Wij wijzen de klant echter met name op onze objectieve bevindingen. Dat zijn dan opmerkelijke gebeurtenissen die we in het computersysteem of de database hebben waargenomen.” 

Het Forensic Data Analytics-team binnen de forensische praktijk van KPMG geeft in optima forma invulling aan zo’n feitenfocus en richt zich onder meer op het opsporen van fraude door middel van data-science, bijvoorbeeld binnen het verzekeringslandschap. Door ervaring en reeds opgeslagen data uit het verleden te benutten, leren de specialisten van KPMG hoe verzekeraars computers regels kunnen aanleren om claims met een verhoogd risico te identificeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van de tijd van het jaar, de locatie van het schadegeval, het type verzekerd product en de daarbij behorende prijs en aankoopdatum. Binnenkomende claims worden dan automatisch getoetst tegen een aantal vaste regels om claims met een verhoogd risico op fraude te kunnen detecteren.

Het voordeel van deze methodiek is dat deze vrij gemakkelijk te implementeren is in een screeningproces. Het nadeel is echter dat de aanpak sterk gebaseerd is op opgeslagen data uit het verleden, laat Dashorst weten: “Als er nieuwe trends ontstaan, worden deze niet altijd direct gedetecteerd, omdat een fraudegeval als het ware eerst een keer moet voorkomen voordat een nieuwe regel wordt toegevoegd die op een specifiek geval controleert. Aan de andere kant zijn er ook fraudescenario’s die nog nooit zijn voorgekomen, maar wel op voorhand, op basis van de ervaring van de ervaring van een forensisch expert, worden ingevoegd in het computersysteem. Toch kan deze aanpak geen fraude voorspellen voordat deze heeft plaatsgevonden.”

De technische mogelijkheden gaan echter veel verder dan een screeningproces dat gebaseerd is op voorgeprogrammeerde regels. Machine Learning (ML) heeft namelijk de potentie om veel effectiever te zijn dan de op regels gebaseerde systemen. Een computer leert uit bestaande gevallen welke combinatie van factoren tot een verhoogd risico leidt, vertelt Dashorst: “Door gebruik te maken van ML-technieken kan het systeem op een zelflerende manier nieuwe patronen van potentiële frauduleuze claims identificeren. Hierdoor komen er nog weleens zaken naar boven die we zelf nooit hadden bedacht.” 

Soms bestaat een database echter uit elementen die niet gelabeld zijn, waardoor het niet bekend is welke claims al dan niet frauduleus zijn. Dashorst legt uit dat ML daarbij kan worden ingezet als oplossing: “Een computer kan zelfstandig de elementen uit de database op een logische wijze categoriseren. Sommige elementen kan de computer niet categoriseren en dat zijn dan vaak gevallen waarbij iets vreemds aan de hand kan zijn, zoals fraude. Het grote voordeel van deze aanpak is de tijdswinst: we hoeven niet eerst de eigenschappen te bepalen van correcte en frauduleuze claims, wat veel tijd in beslag neemt.”

“Mijn werkzaamheden dragen bij aan een betere samenleving. Dat is voor mij een mooi onderdeel van een baan.”
– Ian Dashorst

Het Forensic Technology Services-team van KPMG specialiseert zich in het doorzoeken van grote hoeveelheden digitale bestanden, zegt Dashorst: “Dit is ongestructureerde data van computers, servers of mobiele telefoons zoals e-mails, Word- en pdf-bestanden. Voor opdrachtgevers is het moeilijk om deze massa aan gegevens effectief door te spitten. Wij zorgen ervoor dat ze dat wel kunnen. Bijvoorbeeld door ze met slimme instrumenten in de gelegenheid te stellen hun eigen data te doorzoeken middels trefwoorden. Op die manier kunnen ze zelf alle teksten binnen hun organisatie lezen en nagaan of er iets verdachts heeft plaatsgevonden. Dit doet de Forensic Technology-afdeling niet alleen voor klanten. Ook ondersteunen ze de forensische accountants bij hun onderzoeken.”

Maatschappelijke impact

Door fraude op te sporen in sectoren die bepalend zijn voor de levens van alle Nederlanders, creëert de Forensic Technology Services-afdeling maatschappelijke impact. Zo begeleidt het forensisch team van KPMG zorginstellingen bij het naleven van de wet- en regelgeving. Daarnaast ondersteunt de afdeling van het adviesbureau financiële instellingen bij het optreden tegen witwaspraktijken. “Verder kunnen we voor financiële instellingen uitzoeken of klanten met hun geld de sanctiewetgeving overtreden”, legt Dashorst uit.

Naast zorginstellingen, werken de forensische experts van KPMG aan meerdere casussen binnen het publieke domein. Dashorst: “Sommige bedrijven maken producten die ook voor militaire doeleinden kunnen worden ingezet. Die mogen niet verkocht worden aan bepaalde partijen. Denk bijvoorbeeld aan de Noord-Koreaanse overheid. Daar zijn lijsten voor en op die lijsten staat welke handelspartners zijn uitgesloten. Wij onderzoeken voor bedrijven of ze die overeenkomsten naleven. Je kan je voorstellen dat bij zeer grote organisaties er zoveel wordt gehandeld dat het overzicht soms ver te zoeken is. Met onze technieken kunnen we dergelijke bedrijven echter de helpende hand bieden, zodat ze onbewust geen gevaarlijke, illegale activiteiten uitvoeren.”

Voor Dashorst is het maken van maatschappelijke impact een belangrijke factor binnen zijn werkzaamheden. “Fraude, op wat voor manier dan ook, maakt de samenleving duurder en oneerlijker. Mensen eigenen zich dingen toe die ze niet verdienen. Of we nou aantonen dat een bestuurder geld naar z’n eigen privérekening sluist, dat we een bank helpen te voldoen aan de wet- en regelgeving, of dat we het gevaar op terrorisme weten te beperken: het zijn allemaal voorbeelden die de maatschappij in meerdere of mindere mate ten goede komen. Mijn werkzaamheden dragen dus bij aan een betere samenleving. Dat is voor mij een mooi onderdeel van een baan.” 

Lees ookKPMG eerste Big Four kantoor met vrouw aan de top: Stephanie Hottenhuis.