Anderson MacGyver al vijf jaar een trusted advisor van PostNL

20 november 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

PostNL, het grootste post- en verzendbedrijf van ons land, maakt een transitie door naar een toekomstbestednig businessmodel. In de IT-afdeling van het bedrijf is sinds 2010 driemaal een majeure verandering doorgevoerd. Anderson MacGyver partner Gerard Wijers is een van de vaste adviseurs van Marcel Krom, Chief Information Officer van PostNL – hij geeft aan de hand van een tijdlijn inzicht in de verschillende verandertrajecten waar het consultancykantoor bij betrokken is geweest.

Augustus 2013
Het belang van IT

Door het groeiende belang van de Pakketten-businessunit maakt CIO Marcel Krom zich zorgen over de status van de IT aldaar. Anderson MacGyver wordt gevraagd de IT door te lichten qua organisatie, mensen, financiën en IT-architectuur. De IT van Pakketten integreert met de IT van het grotere PostNL en zal de PostNL-brede IT-platformen mede vormgeven.

Oktober 2013
IT-strategie
Anderson MacGyver begeleidt de opzet van de eerste PostNL-brede businessgerichte IT strategie. Het strategisch belang van IT is zo groot, dat over de dominante businessunitstructuur heen gekozen wordt voor PostNL-brede IT-platformen en daarbij passende organisatievormen. In april 2014 is deze strategie uitgewerkt in een PostNL Operating Model Canvas, negen innovatiedomeinen en een blauwdruk voor de IT-organisatie.

Juni 2014
Nieuwe IT-organisatie
De nieuwe IT-organisatie wordt in werksessies met de IT-board uitgewerkt. Het resultaat is eind 2014 een IT-organisatie die bestaat uit Business-IT-units, verankerd in de managementteams van de business, en centraal een sterke Strategic Change-unit en een IT Operatie-unit. Strategic Change richt zich op de strategische innovatiedomeinen en de creatie van de nieuwe strategische IT-platformen.

Juni 2014
Strategische programma’s
Naast de ontwikkeling van de IT-organisatie begeleidt Anderson MacGyver de uitwerking van de negen onderkende innovatiedomeinen naar strategische programma’s inclusief inrichting, opzet, budget en besturing. Het Operating Model Canvas is uitgewerkt in canvassen voor commercie, logistiek en businesssupport.

PostNL maakt een transitie door naar een toekomstbestendig businessmodel

Oktober 2014
IT-organisatie van de businessunits
In oktober worden de IT-afdelingen van de kleine businessunits onderzocht op verdere synergie en integratie.

Oktober 2014
Enterprise Data Management
Naast het Architectuur-team wordt er een team Enterprise Data Management opgezet. Dit team heeft als doel de kwaliteit en het gezamenlijk gebruik van data te verhogen.

Februari 2015
Training en implementatie
Omdat de IT-teams van Pakketten zijn opgenomen in de nieuwe IT-organisatie, volgen zij een vier maanden durend trainingsprogramma inclusief begeleiding, verzorgd door Anderson MacGyver.

Mei 2015
Organisatie Data Solutions 
PostNL vormt een nieuwe businessunit die zich enkel richt op de verwerking en verkoop van data. Deze unit heet Data Solutions. Voor deze unit van ongeveer tachtig fte maakt Anderson MacGyver een Operating Model, het organisatieontwerp, en begeleidt het de transitie tot april 2016.

Augustus 2015
Organisatie IT Cross Border-unit
Cross Border is de derde grote businessunit naast Mail en Pakketten. Cross Border integreert de internationale onderdelen van Mail en Pakketten met Spring. Anderson MacGyver begeleidt het ontwerp en de opzet van de Business-IT-unit.

Mei 2016
Inrichting en beheer PostNL-platformen
De inzet van PostNL-brede platformen vraagt om een andere inrichting van het beheer (inclusief onderhoud, gebruiksbeheer en doorbelasting). Anderson MacGyver zet dit op voor het SalesForce-platform en begeleidt de inrichting en implementatie tot december 2017.

Juli 2016
Organisatie Integratieplatformen
Integratieplatformen, zoals API-management en ESB, zijn van strategisch belang voor PostNL, maar de kennis is versnipperd. Er is een voorstel ontwikkeld voor een Integratie Competence Center.

September 2016
Agility van PostNL
De introductie van nieuwe producten en diensten door PostNL moet sneller. Anderson MacGyver voert een onderzoek uit naar zowel de interne praktijk van PostNL op het gebied van Agile als de externe praktijk. Een groot deel van de adviezen wordt geïmplementeerd zoals actieve Agile-coaching, een drielaags besturingsmodel geïnspireerd op SAFe, en het werken in vaste multidisciplinaire veranderteams.

Oktober 2016
Structuur Cross Border-unit
De Cross Border-unit van PostNL is op zoek naar de beste organisatievorm: CBS 2.0. Anderson MacGyver begeleidt het managementteam en een CBS-designteam bij de definitie van het Operating Model, de ontwerpprincipes en de uitwerking van alternatieven voor de topstructuur.

Juni 2017
Platform IT-organisatie
Gezien het strategisch belang van PostNL-brede IT-platformen en de realisatie ervan in de strategische programma’s wil PostNL de organisatie van IT aanpassen, opdat zowel businessunits als PostNL-brede platformen eenduidig onder verantwoordelijkheid vallen van IT-directeuren.

November 2017
Multimodale IT-organisatie
De Platform IT-organisatie (binnen PostNL bekend als fase 2) wordt opgevolgd door de multimodale Agile-IT-organisatie met multidisciplinaire platformteams die een specifieke vorm van Agile-werken hanteren, afhankelijk van de kenmerken van hun activiteiten. Er komt een nieuw functiehuis met bijbehorend rollenmodel en de overall Agile besturing is gebaseerd op SAFe.

Januari 2018 – heden
Continue verbetering
Ook in 2018 is het in IJsselstein gevestigde Anderson MacGyver betrokken bij diverse veranderopgaven binnen PostNL.