Supply Value brengt belangrijkste inkooptrends voor 2019 in kaart

01 november 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Supply Value heeft de enquête voor de 2018-editie van zijn jaarlijkse Inkooptrends onderzoek gelanceerd. Professionals die werkzaam zijn in het inkoopdomein, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête - in december worden de bevindingen uit het rapport gedeeld met alle respondenten en de branche.

Vorig jaar vulden meer dan 240 respondenten uit meer dan tien verschillende landen de enquête in. Respondenten waren vooral werkzaam bij grote organisaties (meer dan 501 fte, 52%), waarbij 34% van de respondenten werkte binnen een inkoopafdeling met 1-4 fte en 25% actief was binnen een inkoopafdeling met 5-10 fte.

De 2017-editie van het Inkooptrends onderzoek wees uit dat er drie trends zijn die voor inkopers van groot belang zijn. Op plek een stond de optimalisatie van inkoopprocessen. Tegen de achtergrond van een alsmaar concurrerender landschap, moeten organisaties nieuwe producten bedenken en betere diensten leveren en daarnaast zorgen voor lagere kosten en minder risico's. Inkoop wordt steeds vaker gezien als een discipline die hierbij kan ondersteunen. Hierdoor neemt eveneens de aandacht toe voor hoe de inkoopfunctie het beste gestructureerd en ingericht kan worden. In deze prioriteit zit ook continu verbeteren verweven: door principes als Lean en operational excellence toe te passen, kunnen inkoopprocessen geoptimaliseerd worden op het gebied van efficiëntie en effectiviteit.

Wat zijn de belangrijkste inkooptrends voor 2019?

Hoewel kostenverlaging al jarenlang structureel in de top vijf trends van inkopers staat, erkennen organisaties steeds vaker dat het verlagen van de aanschafprijs van een product of dienst niet de enige manier is om kostenreductie te realiseren. Meer organisaties brengen de indirecte en directe kosten van producten en diensten in beeld, door te kijken naar de gehele levenscyclus van het product of de dienst. Deze aanpak, bekend als Total Cost of Ownership (TCO), was de tweede trend van de vorige editie van het onderzoek.

Leveranciersmanagement, internationaal bekend als supplier management, draait om het monitoren en verbeteren van de leveranciersprestaties. Maar ook het bouwen aan relaties gebaseerd op vertrouwen is een belangrijk element voor het opzetten van een optimaal leveranciersmanagementproces. Dit aspect is de laatste jaren belangrijker geworden aangezien organisaties vandaag de dag niet meer alleen opereren, maar juist deel uitmaken van een netwerk of ecosysteem. Om concurrerend te blijven, dienen organisaties hun eigen relaties met leveranciers en bronnen van partners goed te managen, een activiteit die een belangrijk onderdeel vormt van inkoop (en contractmanagement).

De 2018-editie van het Inkooptrends onderzoek van Supply Value kijkt naar de belangrijkste trends die inkopers voor het jaar 2019 verwachten. Inkopers kunnen aan de enquête deelnemen – het invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Als blijk van waardering verloten de onderzoekers een gratis training onder de respondenten en ontvangen alle participanten in december kosteloos het eindrapport. Naast het presenteren van de belangrijkste bevindingen, is er binnen het aankomende onderzoeksrapport van Supply Value ook ruimte voor een aantal concrete aanbevelingen, waar inkopers in de praktijk mee aan de slag kunnen gaan.