Gemeente en bedrijven zetten zich in voor taalvaardigheid van Amsterdammers

25 oktober 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Tijdens de Week van de Alfabetisering hebben 23 organisaties het Amsterdams Taalakkoord ondertekend. Het akkoord is ontstaan vanuit de ambitie van Amsterdam om de laaggeletterdheid onder inwoners van de stad terug te dringen. Dit moet alle Amsterdammers in staat te stellen “naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt”. 

Nederland telt zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden, oftewel mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen of met computers omgaan. Hun gebrek aan deze belangrijke vaardigheden heeft allerlei negatieve gevolgen. Zo becijferde PwC dat laaggeletterden jaarlijks gezamenlijk maar liefst €572 miljoen mislopen, omdat ze bijvoorbeeld geen baan hebben of alleen in aanmerking komen voor slecht betaald werk. De totale maatschappelijke kosten komen met €1,3 miljard zelfs bijna twee keer zo hoog uit. Ook los van deze financiële nadelen heeft laaggeletterdheid vele negatieve gevolgen. Zo leven laaggeletterden vaak ongezonder, hebben ze minder vertrouwen in hun medemens en de overheid en voelen ze zich vaker onmachtig.

Met zo’n 125.000 laaggeletterden – oftewel 18% van de inwoners – wonen er in Amsterdam bovengemiddeld veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of de omgang met computers. De hoofdstad is een van de belangrijkste economische motors van ons land, maar laaggeletterde inwoners weten hier vaak niet of nauwelijks van te profiteren. De gemeente wil hen helpen hier verandering in te brengen: “Een inclusieve stad biedt alle inwoners de mogelijkheid bij te dragen aan en te profiteren van haar groei. Het beheersen van de Nederlandse taal en het financieel en digitaal vaardig zijn is hierbij belangrijk. Met de vestiging van nieuwe hoogopgeleide inwoners neemt de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden verder toe. Om deze kloof te verkleinen is het van belang om zo snel mogelijk van start te gaan met een gezamenlijke aanpak gericht op het verhogen van de taalvaardigheid.” 

Taalakkoord

Met het Amsterdams Taalakkoord wil de gemeente invulling geven aan deze aanpak. Naast dat de gemeentelijke organisatie zichzelf wil inspannen om laaggeletterdheid tegen te gaan, zoekt zij met het akkoord ook nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen: “Bij het realiseren van de ambitie om gezamenlijk de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten, heeft de gemeente de hulp en inzet nodig van alle betrokken en belanghebbende partners. Daarom richt dit Taalakkoord zich op de samenwerking met Amsterdamse uitvoeringsorganisaties en bedrijven uit de regio groot Amsterdam.” Het akkoord is op 29 januari opgesteld en ondertekend door 24 organisaties, waaronder – naast de gemeente Amsterdam – het GVB, de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), het ROC van Amsterdam, het UWV en verschillende ziekenhuizen (BovenIJ, OLVG, VUmc).

Gemeente en bedrijven zetten zich in voor taalvaardigheid van Amsterdammers

Tijdens de Week van de Alfabetisering, die vorige maand plaatsvond, hebben nog eens 23 organisaties zich bij het netwerk aangesloten door het Amsterdams Taalakkoord te ondertekenen. Hiermee spraken deze bedrijven en uitvoerende organisaties af gezamenlijk op te trekken om de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten. In het akkoord spreken de ondertekenaars de ambitie uit om laaggeletterdheid binnen hun organisatie op de kaart te zetten en de aandacht voor het thema beleidsmatig en praktisch te verankeren. Daarnaast zeggen ze toe nog dit jaar te starten met één of meerdere pilots, waarna de succesvolle pilots volgend jaar zullen worden opgeschaald. Tot slot wordt er gestreefd naar verdere uitbreiding van het partnernetwerk.

Concreet vastgestelde doelen zijn onder meer het bereiken van meer onvoldoende taalvaardige werknemers, klanten en patiënten, het bewustzijn rond het thema te vergroten onder de doelgroep en verantwoordelijke professionals, het opbouwen van ervaringen rond wat wel werkt en waar belemmeringen zijn, dergelijke belemmeringen waar mogelijk wegnemen, het inventariseren en monitoren van het percentage werknemers dat onvoldoende taalvaardig is en het ontwikkelen van een scholingsplan voor deze werknemers. Verder wordt gekozen voor een integrale aanpak, “dat betekent leren op de werkvloer, het verwerven van vakvaardigheden combineren met taalvaardigheden, maar ook een intake bij een arts combineren met aandacht voor taalvaardigheid”.

Ondertekenaars

Onder de 23 ondertekenende organisaties bevinden zich uiteenlopende Amsterdamse bedrijven en instellingen, waaronder de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Burger King, Vondel Hotels, de Regenbooggroep, EW Facility Services en diverse uitvoeringsorganisaties. Een van deze uitvoeringsorganisaties is Civic Amsterdam. Civic is een dochterorganisatie van B&A, een uitvoerings- en adviesorganisatie in het sociaal domein die zich richt op de snijvlakken welzijn & zorg, jongeren en participatie & activerend werk.

Civic Amsterdam werkt voor Stadsdeel Oost en richt zich daar op de thema’s maatschappelijk werk, geldproblemen & schulden, participatie en onafhankelijke cliëntondersteuning. De B&A-dochter houdt zich al langer bezig met taal: Civic voert voor de gemeente al een taalopdracht uit in Oost en in Noord: “Civic Amsterdam heeft een eigen aanbod van gratis taal- en conversatielessen. In deze lessen worden naast taal ook thema’s als gezond leven zoals eten en bewegen behandeld”, aldus een woordvoerder van B&A. 

“De ervaring leert dat laaggeletterdheid invloed heeft op meerdere domeinen”, voegt Bertine Spijkers toe, die als directeur van Civic Amsterdam namens de uitvoeringsorganisatie het Taalakkoord heeft ondertekend. Ze besluit: “Als je de taal (nog) niet goed beheerst is het moeilijker om (goed) mee te kunnen doen in de samenleving en het vergroot de kans op schulden en gezondheidsproblemen. Het stimuleren van een betere taalvaardigheid is daarom erg belangrijk.”