B&A Groep begeleidt gemeenten met uitvoering van Wmo beleid

02 mei 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

De invoering van de nieuwe ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo) enkele jaren terug heeft enorme veranderingen teweeggebracht voor gemeenten. Adviesbureau B&A Groep levert in dat kader meerdere gemeenten, waaronder Rotterdam/Capelle, Zutphen, Amsterdam en Arnhem, ondersteuning bij het in goede banen leiden van de transitie.

In 2015 voerde de overheid drie grote decentralisaties door. Om te beginnen de uitvoering van de ‘Participatiewet’ voor WWB, voormalig Wajong en Wsw. Het doel van deze nieuwe wet is om meer mensen, ook diegenen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Daarnaast de transitie in de Jeugdzorg, waarbij gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de Jeugd GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. En tot slot de overheveling van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ naar de nieuwe ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo). Hierdoor zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een aantal extra zorg- en ondersteuningstaken.

Wmo-transitie

De gedachte achter de invoering van de decentralisaties, waaronder ook de nieuwe Wmo, is dat gemeenten dichter bij de burgers staan, waardoor ze beter kunnen inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van inwoners. Ook zouden gemeenten goed ingevoerd zijn over welke organisaties (zowel professionele als vrijwillige organisaties) er lokaal actief zijn, waardoor de samenwerking rondom de zorg beter kan worden georganiseerd. De invoering van de nieuwe Wmo betekende echter aanzienlijke veranderingen binnen gemeenten, die zich genoodzaakt zagen hun bedrijfsvoering (IT, klantprocessen, digitalisering) zo efficiënt en klantgericht mogelijk in te richten. Tal van gemeenten hebben de afgelopen periode in dat kader een beroep gedaan op adviseurs om hen te helpen de transitie tot een goed einde te brengen.

Een adviesbureau dat dergelijke ondersteuning biedt aan gemeenten ten aanzien van Wmo-vraagstukken, is het in Den Haag gevestigde B&A, een onderzoeks- en adviesbureau dat beleidsmakers adviseert bij de transformatie naar een nieuwe, slagvaardige overheid. Speciaal voor vraagstukken vanuit gemeenten rondom de Wmo, beschikt B&A over een Wmo-team dat inmiddels meer dan 50 cliënten begeleidt. Met inmiddels tien professionals en onder leiding van Mathilde Corsten – eind 2017 aangetrokken als Directeur Wmo-begeleiding – biedt B&A onder meer ondersteuning aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Zutphen, Lochem, Bronckhorst en Capelle aan den IJssel. Binnenkort zal ook gemeente Haarlem worden toegevoegd aan het klantenportfolio.

B&A helpt gemeenten met Wmo

Een kleine greep uit de gemeenten die B&A hebben ingeschakeld voor Wmo-ondersteuning:

Rotterdam/Capelle
B&A biedt vanuit verschillende locaties in Rotterdam begeleiding aan cliënten (vanaf 18 jaar) op verschillende leefgebieden als gezondheid, huishouden, dagritme en postzaken, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënten. Deze ondersteuning vindt zowel dichtbij huis en/of aan huis plaats.

Zutphen
Vanuit de locatie de Kaardebol in Zutphen, biedt B&A begeleiding aan volwassen cliënten op verschillende leefgebieden. Ook begeleidt het bureau mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting vrijwilligers- of betaald werk. Ten slotte biedt B&A ondersteuning aan bewoners bij het invulling geven aan dagbesteding.

Arnhem
In Arnhem-Zuid begeleidt B&A cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt en ondersteunt het bewoners met dagbesteding. Daarnaast organiseert B&A in samenwerking met de wijkvereniging, het wijkplatform, team leefomgeving en de lokale sportvereniging meer activiteiten voor de wijk in het sportcentrum. Tot slot wordt door B&A ook ambulante ondersteuning aangeboden.

Amsterdam
In Amsterdam-Noord, -Zuidoost en -West levert B&A ambulante ondersteuning en in Amsterdam-Oost begeleidt het bureau mensen met een achterstand tot de arbeidsmark en helpt het bewoners met het invulling geven aan dagbesteding.

Schotten weghalen

In een toelichting op de Wmo dienstverlening van B&A aan gemeenten, die grofweg bestaat uit ambulante begeleiding en dagbesteding, maar ook uit een-op-een begeleiding en inloopmogelijkheden, zegt Corsten: “B&A voert deze uit volgens de welzijn nieuwe stijlrichtlijn. Wij willen de schotten tussen de domeinen welzijn en Wmo weghalen en geloven dat juist het verbinden van beide van grote toegevoegde waarde is voor cliënten.” Corsten benadrukt de “wijkgerichte aanpak”, die B&A hanteert, “waarbij een begeleider met een cliënt kijkt naar wat er in de omgeving van de cliënt aanwezig is. Wij werken daarvoor nauw samen met het informele netwerk van de cliënt, wijkteams, vrijwilligers, formele zorginstellingen, ondernemers en de gemeente. Het goed samenwerken met al deze verschillende partijen is van cruciaal belang in onze aanpak.”