AT Osborne roept week van de duurzaamheid in het leven

03 oktober 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vandaag geeft AT Osborne het startshot voor zijn eigen week van de duurzaamheid. Met het nieuwe initiatief wil het adviesbureau uit Baarn zijn eigen medewerkers, klanten, relaties en de bredere samenleving inspireren om een steentje bij te dragen aan het oplossen van een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor de komende decennia.

Nadat duurzaamheid jarenlang vooral onderwerp van gesprek was onder milieuactivisten, lijkt tegenwoordig bijna iedereen wel doordrongen van de urgentie rond het thema. “Het is duidelijk als je om je heen kijkt. Orkanen, bosbranden, droogte, overstromingen. Je hoort het steeds vaker”, vertelt Wim Demmers, directievoorzitter van AT Osborne. Waar dergelijke natuurrampen voor Nederlanders vaak ver van bed voelen, was de klimaatverandering de afgelopen maanden ook in ons eigen land goed merkbaar. Demmers: “We hadden we een mooie zomer, maar waar droogte een probleem dreigde te worden. In het voorjaar hadden we te maken met veel regenval en wateroverlast. Bewustwording is daarom heel belangrijk.”

De noodzaak van een betere omgang met onze leefomgeving uit zich in ons land niet alleen in klimaatgerelateerde overlast, maar ook in de aardbevingen en verzakkingen die worden veroorzaakt door gaswinning: “We kunnen niet ongestraft bronnen leeghalen, denk bijvoorbeeld aan Groningen. Iedereen zal zich moeten aanpassen”, aldus Demmers. Hij legt uit dat AT Osborne zich geroepen voelt om bij te dragen aan het realiseren van de vereiste aanpassing: “Het is een belangrijk onderwerp voor onze opdrachtgevers. Dus ook voor ons.” Hij voegt toe dat de betrokkenheid van het bureau echter dieper gaat dan dat: “Het zit ook in onze collega’s zelf. Zij houden zich graag bezig met onderwerpen als duurzaamheid. Onze slogan is niet voor niets: Urban Matters, People Matter.”

Door de week van de duurzaamheid te organiseren wil AT Osborne extra aandacht vragen voor het thema. Daarnaast wil het bureau de veelheid van activiteiten laten zien die het op het gebied van duurzaamheid ontplooit. Hierin ligt de focus op drie onderwerpen: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. “Deze drie onderwerpen zijn in onze ogen belangrijke schakels in het in balans brengen van de drie p’s: people (mensen), planet (aarde) en profit (winst), de drie hoofdaspecten van duurzaamheid. Als deze drie aspecten in balans zijn, putten we de aarde niet uit en kunnen ook toekomstige generaties er plezier van hebben”, aldus het bureau.
AT Osborne roept week van de duurzaamheid in het levenTerwijl het aan de wil vaak niet meer ontbreekt, komen duurzame energieprojecten vaak nog moeilijk van de grond. Dit onder meer vanwege de financiële, juridische en procesmatige complexiteit die komt kijken bij dergelijke samenwerkingsprojecten tussen diverse publieke en private partijen. AT Osborne helpt met het vertalen van doelstellingen naar haalbare en gerealiseerde duurzame energieprojecten. “We begonnen jaren geleden met vraagstukken rond collectiviteit en coöperaties”, stelt Demmers: “Vaak zijn de technieken er, maar is het te duur. Wie gaat dat betalen? Door gezamenlijk op te trekken, is kostenbesparing mogelijk. Daar helpen wij bij. Het spel tussen overheden en het bedrijfsleven hebben wij in de vingers.”

Naast dat AT Osborne met de week van de duurzaamheid deze activiteiten en expertise onder de aandacht brengt, verbindt het evenement ook twee andere belangrijke momenten op het gebied van duurzaamheid. Ten eerste vindt op 6 oktober op het nieuwe Jaarbeursplein in Utrecht de opening plaats van een 20 meter hoge wereldbol, genaamd ‘Climate Planet’. Bezoekers van de bol – die is geopend tot en met 3 november – ondergaan via een 360 graden-film een ruimtereis waarin de urgentie van het klimaatprobleem wordt gevisualiseerd en inspiratie wordt geboden voor een duurzame toekomst. Daarnaast worden in samenwerking met bedrijven en organisaties allerlei activiteiten georganiseerd in de bol. 

Ten tweede vindt op 10 oktober – de laatste dag van AT Osborne’s themaweek – de tiende editie van de nationale dag van de duurzaamheid plaats. Op deze dag laten door het hele land duizenden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zien wat zij doen om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Mensen kunnen deelnemen aan een van de vele activiteiten, maar ook zelf iets organiseren.

Demmers geeft aan dat dit soort eigen initiatieven van groot belang is in de uitdagingen die ons te wachten staan: “Duurzaamheid begint met kleine dingen bij jezelf. Wat jouw bijdrage kan zijn, bepaal je zelf. Laat je inspireren door anderen en wees vervolgens zelf ook weer een bron van inspiratie. Besef dat het ertoe doet om er zelf mee bezig te zijn, zonder te veroordelen hoe anderen ermee omgaan. Alle beetjes helpen. Ik ben steeds bewuster bezig met het milieu en een duurzame leefomgeving. Sommige handelingen winnen aan gewicht en andere dingen doe ik bewust niet meer. Maar het is goed om erbij stil te staan dat je het doet voor ‘het eeuwige leven’.”

Eerder toonde AT Osborne al zijn commitment op het gebied van duurzaamheid door zich aan te sluiten bij het Duurzaam Regeerakkoord. Samen met de inmiddels meer dan 400 andere organisaties die zich hebben aangesloten bij het initiatief, roept het bureau het kabinet op om de met de VN overeengekomen duurzaamheidsdoelen ook daadwerkelijk te verankeren in de beleidsagenda van de toekomst.

Rond Climate Planet vindt later deze maand – van 20 tot en met 27 oktober – op het Jaarbeursplein ook nog de Duurzame Week plaats. Dit evenement verbindt bezoekers, ondernemers en overheden “met als doel het creëren van een groenere samenleving en toekomst”. Met meer dan 30 deelnemende partners en evenementen en meer dan 10.000 bezoekers betreft het volgens de organisatoren het “grootste duurzaamheidsevent van Nederland”.