Rijkswaterstaat gunt IT-beheer van wegennet en kunstwerken aan CGI

09 oktober 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Rijkswaterstaat is een driejarige samenwerking met CGI aangegaan, voor het ontwikkelen van geïntegreerde areaalinformatie voor de Nederlandse infrastructuur – zoals snelwegen, bruggen, sluizen, tunnels en overige kunstwerken. 

Het wegennet van Nederland is een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld en ons land kent bovendien de grootste autosnelwegdichtheid van de Europese Unie. Het onderhoud van al onze wegen valt onder de verantwoordelijkheid van diverse wegbeheerders. Het onderhoud van de ruim 5.000 km aan rijkswegen valt onder het takenpakket van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De dienst beheert en ontwikkelt de rijkswegen en zet in op een duurzame leefomgeving.

In de huidige tijd is het beheer van infrastructuur, waaronder het wegennet, bruggen, sluizen, tunnels, maar ook kunstwerken, meer en meer verworden tot een ICT-aangelegenheid. Peter de Visser, hoofd stadsbeheer bij gemeente Zoetermeer, zegt het op Platform WoW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders) treffend: “De wegbeheerder wordt een halve IT-er: er komt veel data-uitwisseling tussen wegkantmeubilair, verkeerslichtinstallaties en zelfrijdende voertuigen en ook sensoren zullen de staat van de weg en de kunstwerken doorgeven aan de wegbeheerder, die daarop actie kan laten ondernemen.”

AIRBIM

Daar waar Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud van het Nederlandse wegennet en bruggen, sluizen, tunnels en andere kunstwerken nu nog in verschillende systemen decentraal beheert, werkt het programma AIRBIM van Rijkswaterstaat aan een meer integraal en eenduidig beeld van de gehele infrastructuur. Daarmee krijgt Rijkswaterstaat nog beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud.

Rijkswaterstaat gunt IT-beheer van wegennet en kunstwerken aan CGIVoor integraal IT-beheer van het Nederlandse wegennet en andere kunstwerken heeft Rijkswaterstaat in juni van dit jaar een driejarige overeenkomst (met een optionele verlenging tot tien jaar) gegund aan CGI, met 74.000 medewerkers een van de grootste ICT-dienstverleners ter wereld. Het contract is van toepassing op het programma AIRBIM en moet voorzien in een optimaal beheer van de assets. Dit draagt eraan bij dat de Nederlandse infrastructuur is toegerust om aan de toenemende mobiliteit te voldoen en dat ons land bereikbaar en veilig blijft, nu én in de toekomst.

Concreet ondersteunt CGI Rijkswaterstaat met het eenduidig beheer van alle beschikbare assetgegevens. Die data worden gebruikt voor het visualiseren van de kunstwerken en voor de afstemming met alle marktpartijen, zoals aannemers en beheerorganisaties. Ook zijn die gegevens nodig voor het toepassen van innovatieve technologieën om het onderhoud en beheer van infrastructuur verder te verbeteren. Daarvoor ontwikkelen CGI en Rijkswaterstaat gezamenlijk een DevOps/XP-omgeving, met slimme software op basis van cloudtechnologie. Het nieuw te ontwikkelen integrale systeem blijft beschikbaar voor het datacenter van Rijkswaterstaat. 

Integraal Asset Management

Peter den Held, directeur Ontwikkeling Services bij Rijkswaterstaat, zegt over de samenwerking: “CGI beschikt over relevante expertise. Ze trekt samen op met onze softwareleveranciers en is bereid te investeren in een goed partnership voor gezamenlijk succes.” 

Menno Kooistra, Vice President Transport, Post & Logistics Sector bij CGI vult aan: “CGI heeft een jarenlange relatie met Rijkswaterstaat. Zo bouwden en onderhouden we het intelligente Beslis en Ondersteunend systeem, BOS, dat Nederland beschermt tegen overstromingen. Dankzij het nieuwe contract kunnen wij onze kennis en expertise ook inzetten op het gebied van integraal asset management. Wij zijn dan ook blij met deze opdracht en het vertrouwen dat wij opnieuw krijgen.”

Lees ook: 
Rijkswaterstaat, RDW en Belastingdienst beste ICT opdrachtgevers.
IenW kiest achttien bureaus voor raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten.