Groot deel millennials binnen twee jaar op zoek naar nieuwe baan

13 september 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Millennials zijn niet de meest loyale werknemers. Zo geeft iets minder dan de helft van deze groep aan van plan te zijn binnen twee jaar te willen wisselen van baan, terwijl slechts 28% laat weten meer dan vijf jaar bij dezelfde werkgever in dienst te willen blijven. Daartegenover staat de loyaliteit van de werkgever, die tegenwoordig veel startende professionals – lees: vaak millennials – een flexibele arbeidsovereenkomst aanbiedt, wat deze jonge werknemers veel onzekerheid oplevert.

Het steeds maar veranderen van baan – oftewel: jobhoppen – lijkt een typische gewoonte van millennials. Dat komt naar voren in een onderzoek van Deloitte over millennials op de arbeidsmarkt. Voor de studie werden circa 10.000 personen – geboren tussen januari 1983 en december 1994 – uit 36 landen ondervraagd. Deze respondenten zijn elk in het bezit van een hoger onderwijsdiploma, hebben een voltijdsbaan en werken met name voor grote, private organisaties. 

In het rapport – getiteld ‘2018 Deloitte Millennial Survey’ – valt te lezen dat millennials, wanneer ze zelf mogen kiezen, niet bijzonder trouw zijn aan het bedrijf waarvoor ze actief zijn. Zo laat iets minder dan de helft van de ondervraagden (43%) weten binnen twee jaar bij een andere organisatie te willen werken, terwijl slechts 28% aangeeft langer dan vijf jaar bij dezelfde werkgever in dienst te willen blijven. In vergelijking met cijfers uit eerdere onderzoeken van het Big Four-kantoor is deze situatie niet significant veranderd. 

In an uncertain environment, turnover will likely remain high

Wederzijdse loyaliteit

De resultaten lijken te suggereren dat millennials niet erg loyaal zijn naar hun werkgever. Toch moet niet worden onderschat dat het vaste arbeidscontract de afgelopen jaren voor steeds meer personen eerder uitzondering dan regel is geworden. Volgens het CBS had in 2003 in Nederland ongeveer 73% van de werkenden een vaste aanstelling, terwijl momenteel circa 60% over zo’n contract beschikt. Die ontwikkeling treft met name startende professionals, die daardoor kampen met veel onzekerheid. Zo kunnen veel starters bijvoorbeeld geen hypotheek afsluiten, wat de samenleving volgens economen als geheel niet ten goede komt. Een koophuis op afbetaling biedt een burger immers zekerheid, omdat hij of zij daarmee ook spaart voor zijn of haar oude dag. 

Niettemin brengen vaste contracten ook veel onzekerheid en financiële risico’s voor werkgevers met zich mee. Daardoor moeten professionals met een wat beperktere staat van dienst – lees: veel millennials – het doorgaans doen met flexibele arbeidsovereenkomsten. Wat dat betreft is jobhoppen het antwoord van een millennial aan zijn werkgever op zijn flexibele aanstelling. Als een werkgever per slot van rekening met name denkt aan zijn eigen belang, waarom zou een werknemer dat dan ook niet doen? 

Wat ook meespeelt is de levensvisie die millennials erop nahouden. Zo hechten jonge medewerkers grote waarde aan sociale impact en bovendien verwachten ze die houding ook van hun werkgevers. Ook zijn ze meer geneigd dan oudere generaties om waar mogelijk te kiezen voor vrijheid. In lijn daarmee hebben ze daarnaast – volgens verschillende andere onderzoeken – een ietwat kleiner arbeidsethos dan eerdere generaties. Zaken zoals een gebalanceerd werk-privéleven, een inspirerende professionele omgeving en authenticiteit zijn voor veel millennials belangrijker dan puur financiële motieven.

Employers are “out of step” with millennials’ priorities

De onderzoekers van Deloitte zeggen dat deze wisselwerking tussen werkgevers en millennials ook in eerdere onderzoeken van het adviesbureau naar voren is gekomen: “De mate van afstemming tussen het beeld van millennials over de beweegredenen van het bedrijf waarvoor zij werken en hun eigen prioriteiten komt tot uiting in de loyaliteit van millennials naar hun werkgever. Bedrijven die zich erg fixeren op winstgevendheid, genereren in de regel geen loyaliteit onder millennials.” 

Punit Renjen – CEO van Deloitte, een van de grootste zakelijke dienstverleners ter wereld – benadrukt dat bedrijven meer hun best moeten doen om het vertrouwen van millennials te winnen: “Veel jonge werknemers hebben het gevoel dat het bedrijf veel te veel focust op z’n eigen agenda, zonder een steentje bij te dragen aan de samenleving. Organisaties moeten daarom overwegen hoe ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op de samenleving. Als ze het vertrouwen en de loyaliteit van millennials kunnen winnen, is deze groep vaak eerder bereid tot het doen van concessies.”

Gerelateerd: Young professional vindt uitdagend werk belangrijker dan salaris.