Dimensys host Inspiratiedag rondom Asset Performance Management

01 april 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

ICT dienstverlener Dimensys organiseert deze zomer in samenwerking met Hexagon PPM en Lloyds Register een Inspiratiedag rondom asset performance management en data integrity, quality, en compliance.

Hoe kunnen organisaties kosten besparen op de realisatie van veilige ‘plant life extension’ met behulp van data integriteit? Met de komst van Industrie 4.0 is de verwachting dat asset en procesgegevens verder digitaliseren en dat hierop betere en zelfs voorspellende beslissingen genomen kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren zal de benodigde data betrouwbaar, beschikbaar, kwalitatief, actueel en integer moeten zijn op alle niveaus binnen organisaties.

Om de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden zijn diverse asset- en datamanagement oplossingen beschikbaar. Hexagon PPM, Lloyds Register en Dimensys adviseren organisaties om deze oplossingen integraal in te zetten op één data platform. Op die manier kunnen organisaties verzekeren dat data kwalitatief, integer en beveiligd is.

Dimensys werd opgericht in 1999 en telt anno 2018 ruim 125 professionals, verspreid over vestigingen in ’s-Hertogenbosch (hoofdkantoor), Geel (België) en Düsseldorf (Duitsland). De ICT dienstverlener is partner van diverse grote software leveranciers, zoals Microsoft, Oracle en het Duitse SAP.

Dimensys host Inspiratiedag rondom Asset Performance Management

Met behulp van een integrale benadering van asset & data management kunnen organisaties: hun verouderende (‘ageing’) assets compliant en integer krijgen en houden; de toenemende complexiteit en veranderingen van processen verantwoord blijven managen; de asset- en procesdata integraal beschikbaar en actueel houden (het voorkomen van data-erosie); en de beschikbare en verworven data, kennis en ervaringen van assets en processen beter beheersen.

Inspiratiedag

Om organisaties te inspireren en handvaten te geven om met deze vraagstukken aan de slag te gaan, organiseren Hexagon PPM, Lloyds Register en Dimensys deze zomer de Inspiratiedag: Asset Performance Management & Data Integrity, Quality en Compliance. Het doel van de inspiratiedag is om asset-, plant-, operational- & maintenance managers te informeren en interactief kennis te delen over de mogelijkheden die asset data management en assetmanagement integratie in ERP-systemen kunnen bieden voor hun investerings- en operationele plannen. Er zullen vier verschillende workshops verzorgd worden, die in parallelsessies gehouden zullen worden. Zo is deelname aan alle workshops mogelijk: 

Workshop 1: Ageing Assets & Asset Data Management
Workshop 2: Data integrity & risk based performance management
Workshop 3: Engineering & Data Management
Workshop 4: Integratie van Assetmanagement en EAM solutions

Voor vragen over de inspiratiedag of het bijwonen ervan, kan contact worden opgenomen met Sander Terpstra, Accountmanager bij Dimensys. Aanmelden voor de Inspiratiedag (voor een van de drie data – 26 april, 24 mei of 21 juni) is mogelijk via de website.