Bedrijven missen leiderschapscapaciteiten voor digitale transformatieprojecten

14 augustus 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Ondanks de aanzienlijke investeringen in digital, blijven organisaties worstelen met het uitvoeren van digitale transformatieprojecten. Dit blijkt uit onderzoek van Capgemini onder meer dan 1.300 bestuurders in zo'n 750 organisaties.

Digital is de laatste jaren een alsmaar belangrijkere aanjager van innovatie, concurrentievermogen en disruptie geworden. Inspringen op de digitale trend is een must voor organisaties om niet achter te geraken op de concurrentie. Toch blijkt uit onderzoek van Capgemini dat slechts een relatief klein aantal bedrijven aangeeft te beschikken over de digitale (39%) en leidinggevende (35%) capaciteiten die nodig zijn om hun digitale transformatie te laten slagen.

Ten opzichte van exact dezelfde meting zes jaar geleden, is het opvallend dat er sprake is van een achteruitgang in de bereidheid, blijkt uit het onderzoek. Organisaties voelen zich in verhouding tot zes jaar geleden vandaag de dag minder toegerust met de juiste leiderschapscapaciteiten – 45% in 2012 vergeleken met 35% in 2018. Dit is een belangrijk aspect, geeft Vincent Fokke, Chief Technology Officer bij Capgemini, aan. “Om digitale transformaties te doen slagen, is er behoefte aan een leider die inhoudelijk snapt waar het om draait en mensen kan enthousiasmeren. Als een leider deze capaciteiten niet heeft, dan krijgt hij of zij werknemers niet mee. En dat laatste is juist essentieel.” 

Organisaties die beschikken over de benodigde digitale en leiderschapskwaliteiten

Het rapport laat verder zien dat organisaties niet in staat zijn om de juiste digitale cultuur te creëren om transformaties tot een succes te maken. Slechts 38% geeft aan een formeel programma te hebben voor de digitale omscholing van huidige werknemers. En dat is cruciaal nu nieuwe technologieën als artificial intelligence (kunstmatige intelligentie), machine learning, automatisering en Internet-of-Things (IoT) het digitale landschap in een rap tempo veranderen, en nieuwe kansen en bedreigingen betekenen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts 36% van de organisaties gelooft dat de leidinggevenden en managers een gedeelde visie op transformaties hebben. Voor transformaties, die van nature complex zijn en die bottom-up ondersteuning nodig hebben, zeker met opkomende nieuwe manieren van werken als agile, is zo’n gedeelde visie een randvoorwaarde voor succes.

leiderschapskwaliteiten

Digitale volwassenheid per sector

De onderzoekers van Capgemini vergeleken ook de volwassenheid van digitale vaardigheden per sector. Van de industrieën die onder de loep werden genomen, bleek dat de consumentengoederensector een van de grootste digitale voorlopers is. Dit segment richt zich sinds jaar en dag op klantervaring en maakt in grote mate gebruik van data, mobile en social om consumententrends te analyseren. Dat, in combinatie met sterke leiderschapscapaciteiten, heeft deze sector waarschijnlijk de nummer één gemaakt in digitaal meesterschap, aldus de onderzoekers.

L'Oréal is volgens hen zo'n organisatie die het goed doet als het gaat om het leveren van een excellente klantervaring. “Het bedrijf verzamelt uitgebreide klantgegevens van direct-to-consumer websites om zo te anticiperen op nieuwe trends. L'Oréal richt zich bovendien op het verbeteren van de vaardigheden van werknemers en op wereldwijde samenwerkingen met startups en het integreren van nieuwe technologie in klantervaringen.”

Digitaal leiderschap per sector

Op de tweede en derde plek volgen de segmenten retail en telecom, deze sectoren zijn in een snel tempo digital aan het omarmen. Retailers zien zich genoodzaakt om hun klantaanbod van een top klantervaring te voorzien, waarbij een omnichannel-aanpak onontbeerlijk is. Telecomspelers hebben te maken met grote bedreigingen door digitalisering, vooral WhatsApp en VOIP zijn voorbeelden van opkomende diensten die hun traditionele businessmodellen op de kop hebben gezet. Partijen binnen de branche doen er goed aan om flink te investeren in digitale proposities – onderzoek toont namelijk aan dat telecomspelers die investeren betere financiële prestaties neerzetten. Naast de genoemde ontwikkelingen is vandaag de dag het consumentengedrag bovendien sterk veranderd en zijn interactie via de smartphone, mobiele kanalen en apps onder consumenten niet meer weg te denken, met als gevolg dat vrijwel iedere organisatie dient in te springen op digital.

De onderzoekers hebben ook verschillende aandachtspunten opgesteld, waarmee organisaties zich kunnen ontwikkelen tot digitale leiders in hun specifieke markt. Allereerst is het essentieel om werknemers actief te betrekken in de planning en uitvoering van digitale transformatieprogramma’s. Verder wijzen ze op het belang van het inzetten van data analytics om waardevolle inzichten in bijvoorbeeld klantwensen te kunnen opdoen. Het trainen van werknemers in de omgang met digitale tools is een derde belangrijk aandachtsgebied, waarbij breder bezien binnen de organisatie een digitale cultuur moet worden neergezet. Tot slot adviseren de onderzoekers organisaties met behulp van digitale technologieën verschillende klantkanalen te integreren voor een nog betere klantervaring en om digitalisering in te zetten om innovatie aan te jagen.

Gerelateerd: Digitale disruptie wordt mainstream: vier strategieën om competitief te blijven.