Flux Partners professionaliseert werving en loopbaanbegeleiding

06 augustus 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Flux Partners is nog steeds aan het groeien. Om de vaart erin te houden, is hoogwaardige werving en loopbaanbegeleiding vereist. Een half jaar geleden haalde Flux Partners marketingbureau Bambuu aan boord om aan dat kwaliteitsniveau extra invulling te geven. Beide partijen kijken tevreden terug op het samenwerkingsverband. 

Het in Amsterdam gevestigde Flux Partners werd in 2014 opgericht door Paul Rimmelzwaan, Michel Verlaan, Roeland Boonekamp, Michiel Schroten en Florian Sterk. De dienstverlening van het adviesbureau richt zich onder meer op gebieden als organisatieontwikkeling, change management en procesoptimalisatie, projectmanagement, valuebased management, contract- en aanbestedingsadvies en tendermanagement.

Op het laatstgenoemde vlak bijvoorbeeld, heeft Flux Partners sinds de oprichting grote ontwikkelaars zoals Boskalis, Heijmans, Dura Vermeer en Strukton mogen ondersteunen bij het winnen van aanbestedingen. Het adviesbureau is daarnaast betrokken geweest bij grote projecten zoals onshore Clipper windparken en de Ring van Antwerpen.

Om klanten bij zulke grootschalige projecten en aanbestedingen goed te ondersteunen, moeten de adviseurs van Flux Partners over kwaliteiten en vaardigheden van topniveau beschikken.Hiervoor is een hoogwaardige werving en loopbaanbegeleiding noodzakelijk.

In het verleden betaalde Flux Partners grote bedragen aan werving- en selectiebureaus. Het bedrijf constateerde echter dat de effectiviteit van deze aanpak minder werd: “Voorheen hadden we de werving uitbesteed aan recruitmentbureaus, maar dat voelde niet goed, deels vanwege de hoge kosten. We zochten naar een alternatief en kwamen uit bij Bambuu”, aldus Marisja de Vries, Marketing Manager bij Flux Partners
 

Stap één

Nadat het contact was gelegd, werd aan marketingbureau Bambuu gevraagd zich te focussen op een centrale vraag: “Hoe kan Flux Partners op een slimmere manier het juiste talent aan zich binden, nu én in de toekomst?” Om die vraag te kunnen beantwoorden ontwikkelde Bambuu een wervingsmarketingstrategie waarmee Flux Partners stapsgewijs naar het gewenste resultaat zou worden geleid. De eerste stap stond onder meer in het teken van het optimaliseren van het externe beeld van het bedrijf. De beantwoording van vragen zoals ‘Hoe is het om te werken bij Flux? Waarom zou je dat willen? Wat is de visie van het bedrijf?’ speelden daarbij een rol, aldus een woordvoeder van Bambuu, die benadrukt dat deze fase in het bijzonder bestond uit het positioneren van Flux Partners als beste werkgever.

Flux Partners professionaliseert werving en loopbaanbegeleiding

Daartoe werden de belangrijkste voordelen die het bedrijf zijn werknemers te bieden heeft over het voetlicht gebracht, zoals de Flux Academay; een interne opleiding tot hoogwaardige consultant. Verder werd aandacht besteed aan eerdere klanten en impactvolle projecten in België en Nederland. Binnen deze en vergelijkbare projecten komt een grote verantwoordelijkheid om de hoek kijken voor een Flux Consultant: hij of zij draagt het complete project en is niet enkele een radertje in het grote geheel (hetgeen eveneens werd uitgelicht). Deze punten zijn vervolgens in z’n geheel door Bambuu verwerkt tot een ‘werken-bij-site’ voor Flux Partners. 

Daarnaast schakelde Bambuu ook Walt Wonder Schmidt – een videobureau uit Amsterdam – in. De groep waar Flux Partners zich op richt bestaat deels uit jonge professionals, die bovengemiddeld veel videomateriaal consumeren, zo geeft een woordvoerder van Bambuu te kennen: “Daar komt bij dat Flux moeite had om haar 'abstracte dienstverlening' te vertalen in concrete voordelen. Video bleek hiervoor het juiste format.” Samen met het Amsterdamse videobureau werd een video ontwikkeld die in het teken stond van het werken bij Flux Partners, waarin binnen één minuut wordt uitgelegd waarom het adviesbureau als werkgever uniek is. 

Een goede website en een pakkende video zijn van belang, maar het is ook nodig om deze onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroepen. Bambuu definieerde de doelgroepen als: (1) afstudeerders van technische universiteiten en (2) jonge professionals met passende profielen die nu werken bij andere bureaus of eindklanten. Om deze personen te benaderen, werd uitgebreid gebruikgemaakt van sociale media. Mogelijke kandidaten werden geselecteerd door te zoeken op onder meer studieachtergrond en werkervaring. LinkedIn en Facebook zijn hierbij ingezet als de belangrijkste kanalen. Hoewel de populariteit van Facebook de afgelopen jaren is afgenomen, blijkt het nog steeds een zeer effectief kanaal om specifieke doelgroepen te bereiken, zegt Bambuu. 

Stap twee

Uit de eerste fase kwam al vlug naar voren dat junioren niet zo moeilijk te vinden waren. Bij hogere functies was het echter minder makkelijk prijsschieten. Met name, zo bleek, omdat het benaderen van deze doelgroep een andere tactiek vergt, aldus Bambuu: “Deze professionals zijn aangekomen in de volgende stap van hun carrière. Ze hebben andere drijfveren om wel of niet te kiezen voor een bedrijf. Inhoud en uitdaging zijn hierbij essentieel.” Daarom is ook de reguliere website van Flux Partners vernieuwd, waarbij de impact van projecten en de verantwoordelijkheid van het werk bij het adviesbureau centraal zijn komen te staan, om daarmee duidelijker gehoor te kunnen geven aan de wensen van professionals op het medior- en seniorniveau.

“Bambuu is innovatief en efficiënt, en bovendien houden we onze recruitmentactiviteiten nu veel meer in eigen hand.”
– Marisja de Vries, Marketing Manager bij Flux Partners

Daarnaast wordt voortaan in de vorm van een masterclass de kennis van Flux-collega’s ingezet om in contact te geraken met nieuwe talenten. Flux-collega’s kunnen zich hier zelf voor aanmelden. Volgens Bambuu zullen met name zeer gemotiveerde mensen zich aanmelden voor deze events, die eveneens bovengemiddeld goed zijn binnen hun vakgebied. Bambuu verzorgt de distributie van de masterclasses om de juiste kandidaten te werven aan de hand van Google Ads en Linkedin- en Facebook-marketing.

Verder was de wervingsvideo geen eenmalig avontuur: Flux Partners beroept zich voortaan op beeldende externe communicatie. Daarbij staat centraal dat het adviesbureau video’s inzet om te laten zien welke positieve impact het heeft op de samenleving – wederom onder meer om professionals op het medior- en seniorniveau te kunnen aanspreken. Het eerdere samenwerkingsverband met Walt Wonder Schmidt is hierbij voorgezet. Momenteel zijn er verschillende casussen van Flux Partners “op indrukkende wijze vastgelegd” in videovorm. 

Eerste resultaten

Na circa een half jaar blijkt het samenwerkingsverband tussen Flux Partners en Bambuu volgens beide partijen succesvol. Zo worden nieuwe kandidaten voortaan op een kostenefficiëntere wijze geworven. Op basis daarvan zijn er negentien sollicitanten aangetrokken, waarvan er zes uiteindelijk zijn toegevoegd aan het team van Flux Partners. De nieuwe wervingsmarketingstrategie moet in de toekomst zorgen voor een continue toestroom van potentiële nieuwe werknemers voor Flux Partners, die dan weer resulteert in een groeiende database met “Fluxers van de Toekomst”. 

“Daarbij heeft het bedrijf een veel duidelijker gezicht naar buiten gekregen. Meer steunend op zijn kernwaarden en belangrijke, onderscheidende kennis en competenties binnen het bureau. Dit zorgt voor sterk gegroeid bereik en aandacht, getuige de cijfers”, aldus Bambuu. De Vries onderschrijft deze conclusies en voegt daar tot besluit aan toe: “Bambuu is innovatief en efficiënt, en bovendien houden we onze recruitmentactiviteiten nu veel meer in eigen hand.”