AT Osborne helpt De Stichtse Rijnlanden met project- en assetmanagement

05 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft na een aanbestedingsprocedure diverse externe leveranciers geselecteerd die de komende twee tot vier jaar het waterschap zullen gaan ondersteunen bij grote infrastructuur- en onderhoudsprojecten met betrekking tot zijn dijken. AT Osborne is een van de geselecteerde partijen die de transitieopgave zal mogen begeleiden.

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is één van de 22 waterschappen in Nederland en zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten binnen zijn eigen beheergebied. Dit gebied bestaat uit het zuidelijke deel van Provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland; vanaf de Utrechtse Heuvelrug tot en met Schoonhoven, en van iets ten noorden van Utrecht tot de lek. In dit gebied bevinden zich 21 gemeenten. Het waterschap hanteert verschillende kernwaarden in zijn aanpak: duurzaamheid, kwaliteit, resultaatgerichtheid, innovativiteit en efficiency.

Grote projecten vergen samenwerking

HDSR staat anno 2018 aan het begin van een aantal grote en complexe projecten. Hierbij gaat het onder meer om de versterking van 55 km Noordelijke Lekdijk, versterking/instandhouding van de 100 km regionale waterkeringen en verbetering van de zoetwateraanvoer in het project KWA+. Globaal betekent deze opgave een verdubbeling van de hoeveelheid werk, waardoor HSDR ervoor kiest om onder meer in partnerschap met enkele organisatie voor deze projecten een flexibele schil rondom de organisatie op te bouwen.

“We werken intensief met andere partijen samen, want waterbeheer kun je niet los zien van de samenleving. De Stichtse Rijnlanden stemt het waterbeheer af op de eisen van de toekomst en vertaalt dit in het waterbeleid”, aldus HDSR.

AT Osborne helpt De Stichtse Rijnlanden met project- en assetmanagement

Het waterschap besloot de ‘Raamovereenkomst Detacheringsdiensten’ uit te schrijven, waarbij de aanbesteding maar liefst negentien inschrijvers kende. Na een due diligence op alle pitches maakte HDSR medio juni de definitieve gunning bekend. Onder de winnaars is ook de combinatie AT Osborne – Lievense CSO – TASK te vinden. De samenwerkende partijen kregen de percelen projectmanagement, technisch management en assetmanagement toegewezen.

AT Osborne

“Wij hebben zin om het HDSR te helpen met deze opgave”, laat Joost Rengers weten, Managing Consultant bij AT Osborne, een projectmanagement- en adviesbureau met zo'n 110 medewerkers uit Baarn. De samenwerking met HDSR wordt aangegaan voor de minimale periode van twee jaar, met tweemaal een optie tot verlenging voor een jaar. Volgens Rengers, vullen de drie partijen elkaar uitstekend aan als kennisleveranciers. “Wij zijn in staat het HDSR passende aanbiedingen te doen wat betreft de extra benodigde projectcapaciteit.” Hij voegt bovendien toe dat alle partijen kunnen bogen op diepe kennis met IPM-based werken. 

Andere winnaars bij de aanbesteding zijn het consortium STUW (Specialistisch Team Utrechtse Waterpartners) bestaande uit 2ndSense, DIJK53, HAEVER!, Pro6 Managers, Nelen&Schuurmans en WB de Ruimte. Zij werden geselecteerd voor de percelen omgevingsmanagement en technisch management.