Significant begeleidt verpleeghuizen met Technologie Challenge van VWS

12 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Adviesbureau Significant begeleidt momenteel een aantal verpleeghuizen bij de implementatie van nieuwe technologie, zoals bijvoorbeeld ‘slim’ incontinentiemateriaal. Dat doet het bureau in het kader van ‘Verpleeghuizen van de toekomst’, een wedstrijd georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De winnende zorginstelling wordt begin 2019 tijdens de E-healthweek bekendgemaakt. 

Begin dit jaar daagde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verpleeghuizen in Nederland uit om deel te nemen aan de challenge. Het doel van het initiatief is om met nieuwe technologie het werk van de medewerker aantrekkelijker te maken en de kwaliteit en veiligheid van zorg te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan sensoren en camera’s voor de nachtzorg in kamers van bewoners en op gangen, zodat cliënten ongestoord kunnen slapen en ’s nachts minder personeel nodig is. Geïnteresseerden in de challenge werden in februari uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Verpleeghuizen konden zich vervolgens aanmelden tot begin maart, mits zij voldeden aan een aantal criteria, aldus de Rijksoverheid: “Om deel te nemen moet een verpleeghuis of de overkoepelende zorgorganisatie met minimaal één andere langdurige zorginstelling* van een andere zorgorganisatie en in overleg met het zorgkantoor een voorstel indienen voor de opschaling van bewezen effectieve technologie.” Daarnaast moest het project al in de dagelijkse praktijk worden toegepast: “De implementatie vindt in ieder geval plaats in de instelling waar de technologie nog niet wordt toegepast. Het andere huis mag desgewenst opschalen.”

Significant begeleidt verpleeghuizen met Technologie Challenge van VWS

Enkele weken later – eind maart – werden de genomineerden bekendgemaakt. Het gaat om ZorgSpectrum (Nieuwegein), Zuyderland (Echt), VitalisGroep (Eindhoven), Pieter van Foreest (Delft), Zorggroep Tangenborgh (Emmen), De Zorgcirkel (Purmerend), Evean (Purmerend) en Pennemes (Zaandstad). Zij worden sindsdien samen met hun partners begeleid bij de implementatie van de technologie door de adviesbureaus Significant, DSP, Kennisland en Rebel Group. De technische ondersteuning voor de innovatieve technologie wordt niet door de bureaus geleverd. Tot en met 16 december hebben de genomineerden de tijd om de vakjury – die bestaat uit Bert van der Hoek, Eric Verkaar, Marijke van Hees, Antoinette de Bont en Freya Angenent – te overtuigen: een dag later is namelijk de deadline van het eindrapport. 

Beoordelingscriteria

De vijfkoppige jury zal tijdens het beoordelingsproces uitgaan van een viertal vragen waarmee in totaal 100 punten te verdienen zijn. Zo zijn tussen de 0 en 10 punten te verdienen voor de grootschaligheid van de toepassing – zowel in de huidige als toekomstige situatie. Verder zijn 50 punten te verkrijgen aan de hand van de mate van impact van de toepassing, bekeken vanuit het perspectief van de cliënt, de zorgmedewerker en de bestuurder. 

Ook deelt de jury maximaal 30 punten uit op basis van de haalbaarheid van het voorstel. Zaken zoals noodzakelijke organisatorische aanpassingen, een realistisch financieel plaatje en beschikking over voldoende geschoold personeel worden onder de loep genomen. Ten slotte zijn nogmaals 10 punten te verdienen middels de mate van de eenvoud van de implementatie, aldus de jury: “Denk hierbij bijvoorbeeld aan de benodigde tijd voor de implementatie, de kosten op korte en lange termijn en de duur waarop er resultaten te verwachten zijn.”

E-Healthweek 2019

Voorafgaand aan de E-Healthweek 2019, die in het teken staat van digitale ondersteuning in de zorg, worden de verschillende juryrapporten naast elkaar gelegd. Tijdens deze week, die naar verwachting zal plaatsvinden in januari 2019, zal de winnaar van de challenge – die zichzelf ‘Zorgvernieuwer 2019’ mag noemen – worden bekendgemaakt. Een jaar eerder tijdens de E-Healthweek 2018 vond de aftrap van ‘Verpleeghuizen van de toekomst’ plaats. De secretaris-generaal van het Ministerie van VWS – Erik Gerritsen – was indertijd aanwezig bij het evenement, dat tevens gold als de opening van de E-Healthweek 2018.

* Feitelijk gaat het om instellingen die onder de Wet langdurige zorg vallen, zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen. De wet regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.