Governance netwerk Nationaal Register trekt KPMG aan als kennispartner

25 april 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Accountants- en advieskantoor KPMG heeft zich verbonden als kennispartner aan Nationaal Register, een platform dat zich inzet voor de professionalisering van het commissariaat in Nederland. Hiermee is de cirkel rond voor beide partijen: KPMG was de laatste van de Big Four die zich nog niet formeel aan het platform had verbonden.

Nationaal Register bestaat sinds 2002 en is een initiatief van vakbonden CNV en FNV, de NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren), de VCP (Vakcentrale voor Professionals) en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Samen met verschillende kennispartners doet Nationaal Register onderzoek op het gebied van Good Governance, publiceert het vernieuwende inzichten en deelt het opvattingen uit de praktijk van het commissariaat. Naast kennisontwikkeling richt het platform zich bovendien op search en selectie van kandidaten en levert het boardroom advies. De bij Nationaal Register werkzame adviseurs kunnen bogen op eigen ervaring als commissaris of bestuurder.

Kennisontwikkeling

Het platform werkt voor kennisontwikkeling samen met verschillende kennispartners, partijen die hun kennis op het gebied van corporate governance, wetgeving & jurisprudentie, finance & accounting, risicomanagement, cultuur & gedrag en management & leiderschap delen. De kennis wordt door de kennispartners onder meer ter beschikking gesteld via een digitale nieuwsbrief van Nationaal Register of door het delen van observaties, (governance) onderzoek, boekbesprekingen, checklists en best practices in een Governance Kennisbank.

Nationaal Register speelt met hun diensten in op het alsmaar veranderende landschap van de laatste jaren, waarbinnen commissarissen en toezichthouders opereren. Digitalisering, globalisering, de opkomst van nieuwe disruptieve spelers in vrijwel ieder segment, de opkomst van tier-one boards, de verschuiving van lange termijn toezicht naar de korte termijn, toenemende reputatierisico’s, cyberontwikkelingen, het belang van meer diversiteit in het bestuur, enzovoorts, allemaal ontwikkelingen waar de commissarissen van vandaag de dag mee te maken krijgen en naar behoren mee om moeten kunnen gaan.

Nationaal Register trekt KPMG aan als kennispartner“De tijd dat toezichthouders een lijstje afvinken, een kop koffie drinken met het bestuur en naar de cijfers kijken is voorbij”, betoogde John Hijmans, partner bij de risk adviestak van BDO nog geen twee jaar geleden. Hij stelde onder meer dat kennis van markten, omgevingsfactoren en zachte aspecten van organisaties minstens zo belangrijk zijn. “Dat vraagt om meer professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid van een commissaris.” Bovenstaande ontwikkelingen zijn voorbeelden van themagebieden, die in de kennisevenementen en nieuwsbrief van Nationaal Register behandeld worden door de groep kennispartners.

KPMG kennispartner

Onlangs werd bekendgemaakt dat inmiddels ook KPMG zich als kennispartner heeft aangesloten bij Nationaal Register. Het Big Four accountants- en advieskantoor zal vooral zijn kennis op het gebied van corporate governance, cultuur & gedrag en management & leiderschap gaan delen met bestuurders en commissarissen. “Het zit in het DNA van KPMG om onze kennis en ervaring te delen met de maatschappij om blikvelden te verbreden. Het samenwerkingsverband met Nationaal Register sluit daarom volledig aan bij de kernwaarden die wij als organisatie nastreven”, liet KPMG weten naar aanleiding van het kennispartnerschap. 

In lijn met de samenwerking heeft KPMG direct een bijdrage geleverd aan de digitale nieuwsbrief Governance Update. In die eerste bijdrage zet Muel Kaptein, partner bij KPMG, tien vragen uiteen die commissarissen aan zichzelf kunnen stellen om zich voor te bereiden op het gesprek met de accountant inzake cultuur. Elk van de vragen is gebaseerd op een recente publicatie. In het artikel refereert Kaptein aan het decembernummer van Governance Update, waarin wordt gesteld dat cultuur in principe een bestuurskwestie is. “In de Corporate Governance Code is immers niet expliciet beschreven dat commissarissen verantwoording moeten afleggen over cultuur.” Kaptein sluit in het artikel af met de boodschap dat het commissarissen wel zou sieren als zij hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van dit onderwerp.

Met de toevoeging van KPMG zijn nu alle Big Four kantoren als kennispartner verbonden aan Nationaal Register. Naast KPMG, Deloitte, PwC en EY zijn de overige kennispartners onder meer: BDO, Custom Management, GITP, NVTZ, Participatiecommissaris.nl, Van Doorne en de VO-raad.

Gerelateerd: Commissaris wil vingers niet branden aan stakeholder-management.