Interim en searchbureaus bieden meerwaarde aan publiek domein

03 april 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

“Het is een misvatting” zegt managing partner van Boer & Croon, Seerp Leistra, “om te denken dat bureaus als het onze niet altijd even veel toegevoegde waarde leveren. De praktijk wijst absoluut anders uit. Begeleiding bij managementvraagstukken door een partij die van buiten naar binnen kan kijken, die ervaring kan inbrengen vanuit vergelijkbare omgevingen, die snel kan werken en die ook nog eens met oplossingen kan komen die niet onmiddellijk voor de hand liggen. Dat is een groot goed.”

De bestuurder van Boer & Croon zegt dat vooral in de publieke sector organisaties nog weleens huiverig zijn voor marktpartijen op het gebied van executive search of interim management. “De beeldvorming is niet altijd positief. Veel opdrachtgevers, of het nu bestuurders zijn of HR-professionals binnen publieke organisaties, denken geld te besparen als ze zelf aan de slag gaan met werving of selectie van het topkader. Maar daar doen ze meestal juist zichzelf en de organisatie mee tekort.”

Leistra geeft aan dat de werving en/of selectie van professionals, vooral in het topsegment, veel voeten in de aarde heeft. “Zoektrajecten duren langer dan nodig is, de beste kandidaten komen uiteindelijk niet naar voren. Het tast de kwaliteit van het management in het publieke domein aan en daarmee ook het imago van de sector.”

Het publieke domein is groot in Nederland. Zeker wanneer verder wordt gekeken dan alleen de overheid, maar ook ziekenhuizen, musea, nutsbedrijven, onderwijsinstellingen en staatsdeelnemingen mee worden geteld. “Het publieke domein omvat kort gezegd instellingen en organisaties die het publiek ten dienste staan en vaak geheel of in elk geval grotendeels afhankelijk zijn van publieke gelden,” zegt Leistra.

Seerp Leistra, Bestuurder - Boer & croon

“Daar zit misschien ook wel de crux. Publieke gelden, dat is ons belastinggeld en dat moet als het even kan zo effectief en duurzaam mogelijk gespendeerd worden. En dat zijn associaties die mensen dus niet altijd hebben bij search- en interim-bureaus. Maar die gedachte is absoluut penny wise, pound foolish.”

Publiek domein moet niet alles zelf willen doen

De bestuurder geeft een voorbeeld: “Recent hebben we een aantal keren opdrachtgevers geholpen die daaraan voorafgaand hadden geprobeerd om alles zelf op zich te nemen. Zelf adverteren, in eigen netwerk zoeken naar kandidaten, zonder begeleiding gesprekken voeren. Op interim-functies maakten ze gebruik van eigen lijstjes, marktplaatsen en LinkedIn. Werken deed het niet, goede crisismanagers en interimmers zijn schaars en laten zich doorgaans op deze manier niet vinden.”

“En als het dan gaat om verantwoord omgaan met publieke middelen, dan heb je hier wel een punt. Er wordt op deze manier eerder geld en tijd verspild dan bespaard. Maar nog erger: je hebt bijna de zekerheid dat kwalitatief de invulling op zijn zachtst gezegd suboptimaal zal zijn.” Samenwerken met een partij als Boer & Croon kan hierbij volgens hem uitkomst bieden: “Wij kunnen door onze langjarige ervaring waarmaken dat we op elk moment kunnen zorgen voor de best beschikbare kandidaten voor vacante topfuncties. En dat ook nog eens – als dat nodig is – in een hoog tempo. Zorgvuldig dus én snel.”

Leun niet (alleen) op de zzp’er

Voor de tijdelijke invulling van functies krijgen organisaties ook steeds vaker de keuze om te kiezen voor zzp’ers. Hier geldt volgens Leistra dat een goede afweging raadzaam is. “Voor interim-oplossingen wordt nog wel eens gedacht dat zzp’ers een goed én goedkoop alternatief zijn voor managers die via een bureau komen. Bij rechttoe rechtaan functies in de meer uitvoerende zin kan ik mij dat ook wel voorstellen. Maar in het hogere segment ligt dat anders. Interim-managers op C-niveau hebben baat bij support van professionele counselors, bij sparren met collega’s, bij ondersteuning vanuit een organisatie die al veel vaker voor hete vuren heeft gestaan. Ook staan bureaus garant voor continuïteit en voor een ordentelijke administratieve afhandeling op basis van goedgekeurde modelovereenkomsten.”

Bureaus bieden zeker een meerwaarde voor interim- én search-trajecten

Bij search-trajecten zijn het volgens Leistra vooral ook professionaliteit en kwaliteit die bureaus kunnen inbrengen ten opzichte van de zzp’ers. “Zowel onze opdrachtgevers als de kandidaten die we in die trajecten tegenkomen, geven daar vaak genoeg blijk van. Dankzij onze searchcapaciteit vinden we altijd snel de beste mensen. Sterker nog: meestal kennen we die al. En dat zijn bijna altijd mensen die echt niet solliciteren op basis van alleen maar een advertentie in een zaterdagkrant.”

Positieve impact

Leistra geeft aan dat bureaus daarom zeker een meerwaarde hebben voor interim- én search-trajecten. Over de dienstverlening van Boer & Croon zegt hij: “We zijn thuis in alle grote sectoren en hebben een omvangrijk, maar ook hecht en selectief netwerk opgebouwd. Deze combinatie van kennis en netwerk, naast die van bewezen leiderschap en jong talent, zorgt ervoor dat we niet gauw voor verrassingen komen te staan en altijd wel een oplossing weten te vinden. Zeker ook in het publieke domein, dat misschien niet altijd op voorhand al overtuigd is van de positieve impact die wij vanuit de markt kunnen hebben.

Gerelateerd: Jos Zandhuis: “De oude werkwijze van de grote consultants, dat doen wij anders”.