Medewerkers inzetbaar en betrokken houden urgenter dan ooit

03 april 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ‘workforce’ vergrijst. Het aantrekken van nieuw talent is steeds lastiger. Daarmee neemt de noodzaak toe om goede medewerkers duurzaam aan de ondernemingte binden, zowel jongere als oudere collega’s. “Met een ‘one-size-fits-all-aanpak’ redden organisaties het niet”, aldus Peter Abelskamp en David Osborne van adviesbureau Mercer. Zij leggen uit wat er aan de hand is en schetsen de kansen die organisaties kunnen verzilveren om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te waarborgen.

Wat is er aan de hand?

Omslagpunt
Abelskamp: “Tot voor kort zaten we in de staart van de crisis. Veel bedrijven reorganiseerden en er gingen vooral mensen uit. Vaak waren dat de ouderen. Dat slaat nu om. De economie trekt aan en ondernemingen merken dat het lastig is om goede collega’s te vinden en te behouden. Die situatie wordt de komende jaren nijpender
. Daarom is het cruciaal om de goede mensen aan boord te houden, ook de oudere collega’s.”

Hij vervolgt: “Wat natuurlijk al langer speelt, is het opschuiven van de pensioenleeftijd, waardoor ouderen langer moeten doorwerken. Daarnaast hebben we te maken met de demografische trend dat het aantal jongeren ten opzichte van het aantal ouderen blijft dalen. De prognose is dat deze daling doorgaat tot 2029. Bedrijven zullen zich dus extra moeten inspannen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor werknemers van alle leeftijden.”

In gesprek gaan
Osborne: “Er ontvouwt zich een ‘war for talent’ in de ware zin van het woord. Duurzame inzetbaarheid gaat in 2018 over het behouden van de goede medewerkers voor de onderneming en het voorkomen dat ze overstappen naar een andere werkgever. Alle leeftijden zijn nodig om ondernemingen draaiende te houden, ook ‘millennials’, generaties ‘X’ en ‘Y’, of hoe je ze ook noemt. Het gaat niet alleen over gezondheid maar ook over betrokkenheid en motivatie. Dat is de grote verandering die wij zien: een verschuiving van een collectieve benadering van medewerkers naar een individuele.”

Medewerkers inzetbaar en betrokken houden urgenter dan ooit

Wat zijn de gevolgen?

Ouderen anders inzetten
Abelskamp: “Werkgevers zullen goed moeten luisteren naar wat medewerkers willen, wat hun wensen zijn. Een oudere werknemeris niet per se vaker ziek, maar bij ziekte vallen ouderen wel langer uit. Dat moet je eigenlijk voor zijn. Dus werkgever, lever een extra inspanning om het ziekteverzuim van ouderen goed te managen. Dat levert niet alleen significante besparingen op, het vergroot ook de duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemers in je organisatie.”

Bied alternatieve carrièrepaden aan
Osborne: “Tegen werkgevers zeg ik: ‘Informeer gewoon eens bij die oudere werknemer. Hoe gaat het eigenlijk met je? Bevalt het nog? Wat wil je? Is het een idee om te ‘reskillen’ en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen?’ Bied alternatieve carrièrepaden aan. Communiceer in de organisatie dat er voor ouderen alternatieven zijn. Maak het bespreekbaar dat ze niet hoeven door te zwoegen tot ze dood neervallen. Leg in de organisatie uit dat het geen teken van zwakte is als oudere werknemers aangeven dat ze het wat rustiger aan willen doen. Dat betekent in veel organisaties wel een cultuurverandering. Daar moet je dan ook aan werken.”

Minder stress
Abelskamp: “Ouderen die nog een aantal jaren te gaan hebben, willen vaak wel wat minder werken en minder stress en daardoor minder kans op uitval. We weten uit Mercer-
onderzoek dat zij het geen probleem vinden om dan ook wat minder te verdienen. De financiële ruimte die daardoor ontstaat, kan weer worden aangewend om jongeren extra te belonen. Een jongere heeft misschien speciale wensen qua opleidingen. Houd daar rekening mee. Of misschien wil hij of zij meer vrijheid bij het indelen van de werktijd in verband met mantelzorgtaken of om een betere balans te creëren tussen werk en gezin. In vrijwel alle facetten van de arbeidsrelatie zien wij veranderingen opdoemen, of het nu gaat om de beloning, de arbeidsvoorwaarden, de CAO of de pensioenregelingen.”

Quote Peter Abelskamp en David OsborneWat moet er gebeuren?

Het begint met een goede analyse
Osborne: “Een duurzame workforce vraagt om gelukkige, gezonde en betrokken medewerkers
. Dat betekent luisteren naar werknemers en rekening houden met hun individuele wensen. Maar dat is slechts één aspect, daar zit nog een stap vóór. Als je ziet dat er krapte ontstaat op de arbeidsmarkt en je weet dat dit op termijn je onderneming op vitale onderdelen kan raken, dan is het zinvol om niet te wachten tot het mis gaat, maar dit voor te zijn. Bij Mercer vinden we het daarom belangrijk dat werkgevers onderzoeken hoe hun werknemersbestand zich de komende jaren ontwikkelt in relatie tot strategische doelstellingen van de onderneming. Wij zeggen: onderzoek welke collega’s vertrekken, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan. En stel vast waar je straks kennis tekort komt en wat je daaraan kunt doen.”

Zet medewerkers anders in
Abelskamp: “Het is essentieel om daarmee nu aan de slag te gaan. En als de conclusie is

dat de organisatie straks mensen tekort komt op belangrijke posities, bepaal dan hoe je dat wilt oplossen. Misschien moeten er mensen van buitenaf worden aangetrokken, wat zoals we weten de komende jaren steeds lastiger wordt. Wellicht is het dan slimmer om bepaalde medewerkers om te scholen en anders in te zetten.”

Ken je data
Osborne: “Wij hebben daar een allesomvattende visie voor, we noemen dat Work Place Health. In essentie gaat dat over: ken je data. Wat zijn de feiten? Wat is het beeld dat daaruit naar voren komt voor jouw onderneming? Hoe zit het met de betrokkenheid van werknemers en met het verzuim? Hoe zien de arbeidsvoorwaarden eruit? Hoe doet de onderneming het in vergelijking met de benchmark als het gaat om deze en verwante aspecten? Welke instrumenten heb je nodig om je medewerkers een goed aanbod te doen? Uiteindelijk leidt dit tot het formuleren van een ‘Employee Value Proposition’ – een individueel aanbod voor werknemers – dat de vergelijking aankan met concurrenten die actief zijn in dezelfde sector.”

Gerelateerd: Vergrijzing beroepsbevolking vraagt om proactief gezondheids- en welzijnsbeleid.