Nieuw afsprakenstelsel vergemakkelijkt data delen in de logistieke sector

20 februari 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Meer dan twintig co-creatiepartners uit de logistieke- en transportsector hebben de krachten gebundeld en samen een nieuw afsprakenstelsel ontwikkeld voor datadeling in de logistieke sector. Onder toeziend oog van aanjager Topsector Logistiek is het voor bedrijven in de logistieke keten mogelijk om middels iSHARE op een simpele en gecontroleerde manier data te delen. Het buitenland volgt de ontwikkeling nauwgezet. 

Vanaf de zomer van 2016 ontwikkelden publieke en private partijen uit de sector Transport & Logistiek in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het nu mogelijk dat iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt met elkaar. Niet alleen met directe business partners, maar ook met partijen verderop in de keten. Belangrijk principe is dat elk bedrijf baas blijft over zijn eigen data. Men bepaalt zelf of gegevens gedeeld worden, met wie, en voor hoe lang. 

iSHARE, waarbij de i staat voor controle bij de data-eigenaar en SHARE voor het delen van data, is een vernieuwende oplossing van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), een platform ter bevordering van data delen in de logistiek en onderdeel van het Topsector Logistiek-programma. In 2010 startte het Kabinet met het topsectorenbeleid, waarin het in totaal negen sectoren aanwees waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. Binnen deze sectoren werken het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid samen aan kennis en innovatie om de wereldwijde positie van Nederland binnen de sector nog sterker te maken. Een van deze sectoren is de Topsector Logistiek. 

iShare

Intensievere samenwerking in de keten

iSHARE zal binnen de logistieke sector moeten leiden tot intensievere samenwerking binnen de gehele keten. Door meer samen te werken, kunnen transport- en logistieke bedrijven verschillende efficiencyslagen maken. Een effect is bijvoorbeeld een betere productiviteit, wat op zichzelf weer tal van voordelen oplevert, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Het Klimaatakkoord van Parijs, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, betekent voor de logistiek een benodigde factor 6 ten aanzien van productiviteitsverbetering op CO2-uitstoot. Om dat mogelijk te maken, is het van cruciaal belang dat partijen in de keten nog intensiever samenwerken. Een ander gebied waar veel potentie ligt, is digitalisering. Voor het automatiseren van logistieke ketens zullen de verschillende partijen echter wel hun data moeten gaan delen. 

De organisaties die als co-creatiepartner hebben bijgedragen aan de totstandkoming van iSHARE zijn 4Shipping, APM Terminals, Cargonaut, Dakosy, Douane, eHerkenning, Globis, GroentenFruit Huis, KLM Cargo, Loodswezen NextPort, ICT, Portbase, Rijkswaterstaat, Ritra Cargo, Secure Logistics, SmartLoxs, Stichting Vervoeradres, TransFollow, UC Group en Value Engineer en Yellowstar.

Om het proces van ontwikkeling van iSHARE te faciliteren, schakelde NLIP de hulp in van INNOPAY. De achterliggende gedachte om de Nederlandse vestiging van het adviesbureau in te schakelen lag in de uitgebreide ervaring die INNOPAY heeft binnen het financial services-segment. Zo beschikt het bureau, dat is gespecialiseerd in digitale transacties, over uitgebreide kennis van en ervaring met het ontwikkelen van afsprakenstelsels voor de financiële sector.

“iSHARE sluit aan bij de visie van INNOPAY op data delen, waarbij data wordt gedeeld bij de bron en de dataeigenaar te allen tijde controle heeft over zijn data”, aldus Shikko Nijland, Managing Partner van INNOPAY.

Quote Shikko Nijland - Innopay

Voor en door de sector

De afgelopen maanden hebben de co-creatie partners gezamenlijk de technische, functionele, operationele en juridische specificaties van het afsprakenstelsel ontwikkeld en in Proof-of-Concepts aan de praktijk getoetst. Met als resultaat dat iSHARE vanaf heden beschikbaar is voor iedereen in de logistiek. “Er is het afgelopen jaar door de co-creatiepartners met veel enthousiasme, focus en energie gewerkt aan het creëren van deze cruciale bouwsteen voor het iSHARE vertrouwensnetwerk”, geeft Nijland aan. 

Volgens iSHARE heeft de lancering van het afsprakenstelsel geleid tot veel interesse. “Een flink aantal partijen die voorop willen lopen in data delen hebben zich aangemeld om 'launching customer' te worden”, schrijft de organisatie op zijn eigen website. Voor bedrijven binnen de logistieke branche zijn er naast efficiencyvoordelen ook andere pluspunten te noemen. Zo kan met iSHARE bijvoorbeeld voorkomen worden dat telkens eigen oplossingen voor identity en accessmanagement gebouwd moeten worden. Terwijl het onboarding-proces van iSHARE in ons land handen en voeten krijgt, zal de internationale roll-out dit jaar van start gaan.

Gerelateerd: UC Group betrokken bij ontwikkeling van logistiek data platform iSHARE.