Durfinvesteerders steken wereldwijd $150 miljard in startups

05 februari 2018 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel

Startups hebben gedurende het afgelopen jaar fors meer geld gekregen van durfinvesteerders. In totaal vloeide er meer dan $150 miljard naar startups – investeerders blijven echter kieskeurig in het selecteren van hun targets. Als gevolg hiervan werd in vergelijking met het voorgaande jaar de taart verdeeld onder een kleinere groep spelers.

In 2017 werd voor een totaalbedrag van $155 miljard in startups geïnvesteerd volgens KPMG, een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2016, toen de investeringen goed waren voor een bedrag van $136 miljard. Onder de beginnende ondernemingen die in het laatste kwartaal van 2017 grote financieringsdeals wisten te sluiten, bevinden zich vijf in China gevestigde startups. Zo is er bijvoorbeeld Didi Chuxing, één van de drie grootste Chinese ‘ride hailing’-bedrijven (’s werelds bekendste bedrijf op dit gebied is Uber), dat in een ‘late stage’ durfkapitaal-investeringsronde $4 miljard ophaalde. Ook e-commerce-speler Meituan-Dianping ontving, in een Series C-ronde, een bedrag van $4 miljard. Nog een e-commerce bedrijf, Guazi.com, kreeg een bedrag van $580 miljoen geïnjecteerd in een Series B-ronde.

Vooral de investeringen in startups die actief zijn binnen de farmaceutische en de biotechnologische sector stegen flink in waarde, en kwamen uit op een totaalbedrag van $16 miljard, bijna $4 miljard meer dan het voorgaande jaar. The VS was verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van alle investeringen op het gebied van biotech, waarbij vooral de Series B-investeringsronde van $1,2 miljard voor het in het VS gevestigde kankerscreening-bedrijf Grail eruit springt. Ook binnen Europa vond er een aantal op biotech gerichte megadeals plaats, zoals die bij het in Zwitserland gevestigde ADC Therapeutics ($200 miljoen) en het Duitse CureVac ($100 miljoen), die beide plaatsvonden in het vierde kwartaal van 2017.

Wereldwijde durfkapitaalinvesteringen, per stadium

De hoeveelheid transacties nam het laatste jaar echter aanzienlijk af, van 16.206 in 2016 tot 13.380 in 2017. Dit is vooral het gevolg van een daling van het aantal gesloten deals binnen de zogenaamde ‘angel’- en ‘seed’- stadia, waarmee de langetermijntrend die drie jaar geleden begon werd voortgezet. Elke grote regio ter wereld heeft te maken met deze ontwikkeling. De inmiddels structurele terugval kan volgens de onderzoekers gedeeltelijk worden toegeschreven aan durfkapitaalinvesteerders die zich concentreren op een kleinere groep bedrijven, waarvan zij denken dat deze het meeste potentie hebben. 

De trend begon nadat een aantal high-profile startups – die een aanzienlijke hoeveelheid financiering hadden weten binnen te halen – ten onder ging. Daarnaast zorgde het volwassen worden van de startup-markt ervoor dat investeerders zich minder lieten meeslepen door de hype rond de sector en er daarmee een overgang plaatsvond richting een meer rigoureus waarderingsproces ten aanzien van beginnende ondernemingen.

Aangezien het totale geïnvesteerde bedrag omhoogging terwijl het aantal deals afnam, volgt hieruit logischerwijs dat de gemiddelde dealwaarde het afgelopen jaar is gestegen. Gemiddeld werd er in durfkapitaal-investeringsrondes die in een later stadium plaatsvonden $10.8 miljoen opgehaald, een flinke stijging ten opzichte van de $7,5 miljoen die in 2014 gemiddeld werd geïnvesteerd en bijna twee keer zoveel als in 2013 het geval was. Angel- en seed-investeringen hadden het afgelopen jaar in de meeste gevallen een waarde van rond de $1 miljoen, het dubbele van wat in 2014 gebruikelijk was. Ondertussen stak de gemiddelde durfkapitalist vorig jaar zo’n $5 miljoen in een startup.

Wereldwijde mediaan dealomvang ($M), per stadiumEuropa

In Europa namen de totale investering toe van $16 miljard tot ruim $19 miljard. Opvallend is de toegenomen belangstelling van Amerikaanse investeerders voor Europese startups. Investeerders uit de Verenigde Staten waren het afgelopen jaar goed voor 17% van de investeringen in Europa – in 2016 was dit nog 13%. “De toenemende belangstelling van de Amerikanen kan voor een deel worden toegeschreven aan de groeiende volwassenheid van Europese technologiebedrijven”, merkt Daniël Horn van KPMG daarover op. 

Duitsland neemt op dit gebied een steeds prominentere rol in binnen Europa. "Ondanks de daling van het aantal transacties in Europa weet Duitsland ieder jaar meer investeringen aan te trekken”, aldus Horn. De grootste Duitse deal is de eerdergenoemde ronde waarin biotech-bedrijf CureVac $100 miljoen op wist te halen. Ondanks de brexit en de daaraan gerelateerde economische onzekerheid, bereikten in Q4 van 2017 ook de investeringen in de UK een recordhoogte, waarbij zeven deals stuk voor stuk meer dan $100 miljoen opleverden. Zo vergaarde Deliveroo $482 miljoen, Truphone $336 miljoen, TransferWise $280 miljoen, OakNorth $203 miljoen, The Ink Factory $180 miljoen, Orchard Therapeutics $112 miljoen en SecretEscapes $109 miljoen.

Durffinanciering in Duitsland

De afgelopen twaalf maanden is ook Frankrijk in toenemende mate een belangrijke speler geworden in de Europese durfkapitaalmarkt, waarbij de investeringen hoofdzakelijk zijn gericht op gezondheidszorg, biotech en kunstmatige intelligentie. Terwijl de totale waarde van de Franse durfkapitaalinvesteringen verbleekt in vergelijking met die in de UK, vond er in het land een groter aantal deals plaats, met name in de vroegere investeringsfases. Horn: “Het Franse innovatie-ecosysteem zal in 2018 naar verwachting blijven floreren, voortgedreven door de sterke commitment van de Macron-regering om innovatie te ondersteunen.”  

Technologie

Op het vlak van technologie werd in 2017 het meeste geld gestoken in kunstmatige intelligentie. Met een totaalbedrag van $12 miljard was de totale waarde zelfs twee keer zoveel als in 2016. Vooral in de laatste drie maanden van vorig jaar was de belangstelling van durfinvesteerders voor technologiebedrijven groot. Zo ontving Nio $1 miljard, Face++ $460 miljoen en Indigo $206 miljoen. Bovendien gaat het eerdergenoemde Didi-Chuxing de $4 miljard die het ophaalde voor een groot deel besteden om kunstmatige intelligentie breder in te zetten binnen de onderneming.

Corporate durfkapitaal

Een trend die de laatste jaren zichtbaar is binnen de durfkapitaalmarkt is het zogenaamde ‘corporate venturing’ – oftewel corporates die investeren in startups om ofwel een meerderheidsbelang te vergaren, ofwel voor de volle 100% eigenaar te worden. Tijdens het afgelopen jaar steeg het aandeel van de durfkapitaalactiviteit waarbij corporate durfkapitaal betrokken was tot een nieuwe recordhoogte, waarbij in het laatste kwartaal van 2017 een percentage van 18,7% werd bereikt. De significante stijging – die niet alleen geldt voor de deelnamepercentages, maar ook voor de daaraan gerelateerde dealwaarde – werd grotendeels veroorzaakt door grote multinationals die hun financiële slagkracht inzetten om de weg te banen voor innovatie en het daarvoor vereiste talent.

‘Corporate venturing’-deelname

In Europa wordt – vooral door de grote Duitse autoproducenten zoals Audi, Porsche en Volkswagen – in toenemende mate geïnvesteerd in startups om de veranderingen in de sector te kunnen blijven bijbenen. Ook hier geldt echter de eerdergenoemde trend van meer selectiviteit: “De tendens is ook dat investeerders grotere bedragen steken in een beperkt aantal kwalitatief goede ondernemingen in plaats van te investeren in een groot aantal bedrijven. Door de aandacht op deze manier te verleggen zijn investeerders niet alleen in staat om de risico’s in hun investeringsportefeuille te verkleinen maar ook om de hoge transactiekosten die de vele deals met zich meebrengen te reduceren”, stelt Horn. 

Naast de autotech-sector, zagen ook FinTech- en InsurTech-branches de investeringen vanuit grote ondernemingen toenemen. Een eerder onderzoek van KPMG liet ook al zien dat in de eerste zes maanden van 2017 corporates wereldwijd voor een bedrag van $2,6 miljard investeerden in FinTech, goed voor een aandeel van 21% van alle investeringen en een stijging ten opzichte van de 17% die in 2016 werd gehaald. Ongeveer gelijktijdig kwam uit een studie van Willis Towers Watson naar voren dat de InsurTech-investeringen in Q2 van 2017 maar liefst drie keer zo hoog waren als in het voorgaande kwartaal. 

Vooruitkijkend, verwachten de onderzoekers dat de investeringen dit jaar nog verder zullen toenemen, waarbij private investeerders naar verwachting een grotere rol zullen gaan spelen. Horn: “Er zijn signalen dat een aantal private equity-partijen wereldwijd meer geld wil uitgeven dan tot nu toe het geval was. Vooral de gezondheidszorg, biotech en autotech kunnen de komende periode de nodige investeringen verwachten. Maar ook foodtech en agtech zullen op de radar van investeerders komen. Daarnaast zal ook de blockchain voor veel investeerders een belangrijke prioriteit blijven.” 

Gerelateerd: Samenwerking hoog op agenda van bedrijfsleven en startups