Investeringen in InsurTech groeien explosief naar bijna $1 miljard

16 augustus 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

In het tweede kwartaal van 2017 is in totaal voor $985 miljoen geïnvesteerd in InsurTech-initiatieven. Dat blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson. Ten opzichte van voorgaand kwartaal zijn de investeringen ruim verdrievoudigd.

In navolging van de opkomst van FinTech, is in de verzekeringssector een soortgelijke trend gaande. InsurTech, technologische innovatie in de verzekeringsbranche die in veel gevallen afkomstig is van startups, is al langere tijd aanwezig op de achtergrond. De trend vindt zijn oorsprong in de internetboom van de jaren ’90, toen de overgang werd ingezet van traditionele retail en commercie, naar online verkoop via webshops. Verzekeraars lanceerden destijds websites om hun producten aan de man te brengen en zochten naar manieren om hun websites zo klantvriendelijk mogelijk te maken.

De huidige ontwikkelingen gaan echter veel verder dan dat. Technologische ontwikkelingen en toenemende connectiviteit van klanten zorgen voor een verschuiving naar een zogenaamde modulaire economie. In deze economie worden alle producten en diensten opgedeeld in modules. De vraag van consumenten naar producten en diensten, en dan specifiek de behoefte aan modules daarin, bepaalt welke delen van een product of dienst gemeengoed worden en op welke delen leveranciers zich kunnen onderscheiden. Ook in de verzekeringsbranche zorgt de opkomst van de modulaire economie voor een disruptieve verandering in de manier waarop spelers in de markt opereren.

Quarterly InsurTech Funding Volume – All Stages

Investeringsexplosie

Ook investeerders hebben de potentie van de technologische innovaties in de verzekeringsbranche inmiddels scherp in het vizier, blijkt uit een nieuw onderzoek van Willis Towers Watson Securities. De Securities-adviestak van Willis Towers Watson, die zich richt op het leveren van advies over investeringsbankieren in de verzekeringswereld, heeft voor het uitvoeren van het onderzoek samengewerkt met Willis Re, een andere adviestak binnen Willis Towers Watson die zich richt op het adviseren van herverzekeraars. In het onderzoeksrapport wordt gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe intreders in de verzekeringsindustrie en samenwerkingen met start-ups, evenals naar de manier waarop nieuwe technologieën op het gebied van claimmanagement worden ingezet.

Het onderzoek toont aan dat in het tweede kwartaal van 2017 in totaal $985 miljoen is geïnvesteerd in InsurTech, verspreid over 64 deals. Dit betekent dat de totale investering ten opzichte van het kwartaal daarvoor met maar liefst 248% is toegenomen. Andrew Newman, President en Global Head of Casualty bij Willis Re, vertelt: “Het feit dat in het tweede kwartaal van 2017 $985 miljoen is geïnvesteerd in InsurTech, vormt opnieuw bewijs dat verandering aanstaande is in de sector. Of dit leidt tot disruptie of zorgt juist voor kansen is voornamelijk afhankelijk van waar een bedrijf zich bevindt in de waardeketen. Het is niet de technologie die disruptief is, maar de mate waarin een concurrent in staat is die technologie succesvol toe te passen in vergelijking met anderen.” Een van de voorspellingen die de onderzoekers doen op basis van de toename in InsurTech investeringen, is dat nieuwe technologieën in de verzekeringsmarkt tot een hogere klanttevredenheid zullen leiden.

InsurTech Transactions by Target Country 2012-Q2 2017 + Transactions by Target Country Q2 2017

Per regio en fase

Maar liefst 45% van de investeringstransacties in Q2 2017 betrof een overnamedoelwit in de Verenigde Staten. Hoewel daarmee bijna de helft van de overnames plaatsvond in de VS, is dit aanzienlijk lager dan het aandeel van 65% dat de VS heeft in alle transacties vanaf 2012 (605). 9% van de 64 transacties voltrok zich in de UK, net iets meer dan in Frankrijk met 8% van alle deals. Duitsland en India waren respectievelijk goed voor 6% en 5% van de deals.

InsurTech Transactions by Investment Stage 2012-Q2 2017 + Transactions Q2 2017

Het grootste deel van de transacties in Q2 betrof investeringen in de Seed/Angel of Series A-fase, met elk een aandeel van 31%. Daarmee ligt het aandeel Seed-investeringen in Q2 13 procentpunt lager dan de afgelopen 5,5 jaar, terwijl het Series A-aandeel 10 procentpunt hoger ligt. Na de 8% voor Series B en 5% voor Series C, valt vooral de 6% van Series D investeringen op – dit aandeel is drie keer zo groot als het aandeel over de periode van 2012 tot Q2 2017.