Samenwerking hoog op agenda van bedrijfsleven en startups

11 mei 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Als startups en het bedrijfsleven samenwerken, kan dit voor beide kanten voordelen opleveren. Recent onderzoek brengt de belangrijkste trends en uitdagingen voor samenwerkingen tussen startups en grootzakelijke bedrijven in kaart.

Startups hebben de afgelopen jaren een prominente rol gespeeld in verschillende industrieën en sectoren wereldwijd. Door middel van hun ondernemende mindset en hoge innovatievermogen hebben succesvolle startups aanzienlijke economische waarde gerealiseerd – van flinke toenames in werkgelegenheid tot het bereiken van de unicorn-status (een bedrijfswaarde van meer dan $1 miljard).

Vooral innovatie blijft een gebied waarop startups vaak traditionele spelers op de markt te slim af zijn. Innovatie is tegelijkertijd een van de belangrijkste punten op de managementagenda’s van corporates, met 19% die innovatie bovenaan zijn prioriteitenlijstje heeft staan, 43% die het in de top 3 plaatst en nog eens 30% bij wie innovatie een top vijf positie krijgt in de lijst met belangrijkste prioriteiten.

Hoewel innovatie veel aandacht verdient blijft het een van de zwakkere punten van grote organisaties, die over het algemeen een aversie hebben tegen risicovol gedrag en zich vooral focussen op het verbeteren van bestaande activiteiten. Het transformeren van hun bedrijfsvoering omwille van innovatie is vaak een lastige onderneming die de continuïteit van de bedrijfsvoering in de weg staat. Ondertussen zorgen dynamische marktomstandigheden er echter voor dat stil blijven staan kan leiden tot verlies van marktaandeel aan innovatievere concurrenten en uiteindelijk zelfs faillissement.

Key challenges for European startups

In een recent onderzoek, getiteld ‘The Age of Collaboration’, kijkt Arthur D. Little naar de effecten van huidige economische trends op het bedrijfsleven en startups, evenals hun bereidheid om met elkaar samen te werken. Samenwerkingen tussen startups en grote bedrijven kunnen namelijk voor beide kanten aanzienlijke voordelen opleveren – voor grote bedrijven omdat zij zo toegang krijgen tot innovatievermogen en (vaak) nieuwe technologie, voor startups omdat zij toegang krijgen tot een groot klantenbestand en expertise. Het onderzoek werd gehouden in 50 landen en telde circa 400 deelnemers, waarvan 177 corporates, 103 startups en 82 derde partijen die belang hebben bij samenwerking tussen startups en corporates.

Succesvolle startups kunnen op verschillende manieren een bedreiging vormen voor de gevestigde orde, van het ontwrichten van complete sectoren, zoals Uber, Netflix en in mindere mate WhatsApp en Skype, tot het binnenhalen van klanten die de aangeboden dienst eerst bij grote bedrijven afnamen. Toch hebben startups niet het rijk voor zichzelf, onder meer door het ontbreken van naamsbekendheid. Uit een onderzoek onder 2.000 startups, uitgevoerd in 2015, blijkt dat zij sales en klanten werven als grootste uitdaging zien, met 19,5% van de respondenten. Het binnenhalen van financiering staat op de tweede plek met 15,7% van de respondenten die dit een uitdaging vindt.

How important do you consider collaboration with startup

Streven naar samenwerking

In hun zoektocht naar innovatie proberen steeds meer corporates, met het oog op de snelle opleving van de innovatieve startup scene, in contact te komen met startups om mogelijkheden voor een zakelijke relatie af te tasten. Het belang van dergelijke samenwerkingen is zo hoog dat deze steeds vaker onderdeel uitmaken van de strategieën die bedrijven voeren. 35% van de respondenten noemt samenwerking met startups een directe uitdaging voor zijn of haar bedrijf, terwijl 26% dit zeer zeker als directe uitdaging ziet.

Op de middellange termijn zijn samenwerkingen met startups zelfs voor de meerderheid van de respondenten belangrijk, van wie 14% het als extreem belangrijk ziet. Op de lange termijn (over meer dan drie jaar) is volgens 49% samenwerking met startups erg belangrijk en volgens 34% zelfs van cruciaal belang.

Which vehicles did you use for collaboration

Vormen van samenwerking

De samenwerkingen die corporates aangaan met startups hebben de afgelopen jaren een aantal verschillende vormen aangenomen. Het onderzoek toont aan dat verschillende groepen uiteenlopende tactieken gebruiken om te komen tot samenwerkingen. De eerste methode die de onderzoekers uitlichten is de corp-up, waarbij een commerciële overeenkomst wordt gesloten tussen de startup en het bedrijf om gezamenlijke waarde te creëren. Deze tactiek wordt vaak toegepast naarmate startups volwassener beginnen te worden en werd de afgelopen jaren toegepast door 63% van de startups, 55% van de corporates en 52% van de derde partijen in het onderzoek.

Na de corp-up is het one-off event de meest gebruikte manier van samenwerken. Deze methode wordt vaak ingezet als de startups nog in de kinderschoenen staan en financiering nodig hebben. 37% van de startups in het onderzoek hebben het format gebruikt, evenals 38% van de corporates en 53% van de industry stakeholders. Investeren met venture capital en M&A zijn twee andere veel voorkomende manieren om met startups om te gaan. 24% van de startups en 41% van de bedrijven hebben gebruikgemaakt van de eerste tactiek, terwijl fusies en overnames werden gebruikt bij 7% van de startups en 41% van de corporates.

What were your objectives for the collaboration

Motivatie en succesfactoren

De respondenten die afkomstig waren uit het bedrijfsleven werden verder in het onderzoek gevraagd wat voor hen de belangrijkste redenen zijn om samenwerking na te jagen. Toegang tot nieuwe technologie en producten bleek de grootste aantrekkingskracht te hebben, met 30% van de respondenten. Toegang tot markten en consumenten is voor 16% de belangrijkste reden, terwijl ook financieel rendement door 16% wordt opgemerkt als grootste beweegreden. Voor 14% geldt imagoverbetering als belangrijkste reden voor samenwerking met startups en 9% noemt de toegang tot talent doorslaggevend.

What makes collaboration a succes

Verder werden respondenten gevraagd welke factoren een samenwerking tot een succes maken. De belangrijkste succesfactor is volgens de respondenten dat de doelen en het belang bij de samenwerking van beide partijen op elkaar aansluiten, met zowel corporates als startups die deze factor een score van 4,6 toekennen op een vijfpuntschaal. Een toegewezen contactpersoon of ander contactpunt wordt vooral door startups van belang geacht met een score van 4,5, terwijl corporates deze factor een 4 geven. Goede persoonlijke relaties zijn voor beide partijen ongeveer even belangrijk met een score van 4,1 bij startups en 3,9 onder corporates.

Fysieke nabijheid speelt volgens beide partijen de kleinste rol als het op samenwerkingssucces aankomt (2,7 voor bedrijven, 2,4 voor startups), terwijl een gestroomlijnd proces scores krijgt van 3,4 voor startups en 3,2 voor bedrijven.