Strategisch excelleren in sourcing en kerncompetenties

08 januari 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Door de digitalisering zijn er steeds meer zaken waar organisaties zelf minder goed in zijn. Denk aan het vergroten van je zichtbaarheid op internet of het maken van mooie apps. Dan ga je op zoek naar partners die jou daarin kunnen versterken. Dit kunnen partijen zijn die veel weten van jouw sector of die juist heel goed zijn in slimme technologieën.

Strategie heeft te maken met waar je over drie tot vijf jaar wilt staan en hoe je dat wilt bereiken. Bij strategic sourcing gaat het specifiek om de vraag waar je als organisatie in de toekomst zelf in wilt excelleren en voor welke processen of activiteiten je op zoek gaat naar de juiste partners.

Voortdurende heroriëntatie

De strategische factor zit dus mede in het langetermijndenken, maar kijk daarnaast ook naar de rol van jouw organisatie in het hele ecosysteem, jouw optimale positie. Daarmee verandert ook de grens van wat je zelf doet en wat je overlaat aan partijen in het ecosysteem. En dat is goed. De wereld staat niet stil, daar hoort een voortdurende heroriëntatie bij. Als het goed is, leidt dit perspectief van strategische sourcing er ook toe dat je als organisatie steeds sterker wordt in waar je echt goed in wilt zijn.

Chief Information Officer

IT is het domein waarin het meest strategisch wordt nagedacht over sourcing vraagstukken. Iedere CIO heeft daarom ook sourcingsverantwoordelijkheid en moet dus een strategie ontwikkelen, keuzes maken en hierover verantwoording afleggen. Soms gaat het nog verder; het gebied van digitaal zakendoen maakt een steeds verdergaande beweging richting de CIO. En ook daarbij geldt weer dat er specialisten zijn die een organisatie kunnen bijstaan, bijvoorbeeld op het gebied van digitale marketing.

Strategisch excelleren in sourcing en kerncompetenties

Cloudontwikkeling

Een belangrijke vorm van sourcing die meer aanhaakt bij het commoditydenken, zoals we dat al langer kennen, is de cloudontwikkeling. Het is voor organisaties zeer aantrekkelijk om gebruik te maken van de schaalgrootte die op deze manier beschikbaar is. Met een goede inrichting behaal je hier serieuze voordelen mee. Ook komen er steeds meer interessante SaaS-platformen. Salesforce is hiervan de bekendste als het om CRM-oplossingen gaat. Maar je ziet ook dat Microsoft steeds meer functionaliteiten uit de cloud aanbiedt, die voor heel veel bedrijfsprocessen zeer interessant zijn. Deze functionaliteiten koop je kant-en-klaar. We moeten goed in de gaten houden hoe bedrijven als Microsoft en Amazon die markt steeds aantrekkelijker maken.

Innovatiekracht

Een heel andere vorm van strategic sourcing is het aangaan van een intiem partnership met een nichepartij om samen iets unieks te realiseren. Zoals het creëren van slimme toepassingen op het gebied van het Internet of Things, of de digitalisatie van bepaalde producten of diensten. Het kost vaak wat meer moeite om met een dergelijke partij een partnership op te bouwen, maar in zo’n samenwerking zit wel de meeste toegevoegde waarde en innovatiekracht. Royal Flora Holland is een goed voorbeeld van een bedrijf dat met zijn Digital Greenhouse inzet op de ontwikkeling van nieuwe digitale handelsplaatsen voor de hele coöperatie. Daar zitten allemaal nichespelers omheen waarin zij investeert. De innovatiekracht is enorm.

Integratie

Wat steeds crucialer wordt voor ondernemingen, dat is de kennis en kunde die vereist is om het gehele landschap van IT-oplossingen aan elkaar te koppelen zodat men de verschillende onderdelen met elkaar kan laten ‘praten’. Daarom zie je bij organisaties die digitaliseren interne competence centers ontstaan. In het verleden is dit rigoureus uitbesteed, maar daar komen steeds meer organisaties op terug. Het is een treffend voorbeeld van de voortdurende heroriëntatie die moet plaatsvinden. Bij PostNL heeft dit er bijvoorbeeld toe geleid dat er nu meer prioriteit is op interne mensen voor de grotere innovaties en integratiefuncties.

Een artikel van Gerard Wijers, kerndocent Organization and Value of IT bij Nyenrode Business Universiteit en medeoprichter bij Anderson MacGyver.