Ervaren bankier Marco Kippers start advieskantoor Tomorrow Avenue

18 december 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

De advieswereld is een nieuwe speler rijker: Tomorrow Avenue. Het nieuwe adviesbureau gaat spelers actief binnen het financial services-domein ondersteunen bij hun digitale transformaties.

Oprichter van Tomorrow Avenue is Marco Kippers, een professional die jarenlang ervaring heeft opgedaan binnen de financiële sector. Ruim tien jaar maakte Kippers deel uit van het management van diverse labels binnen ING Group, om in 2007 aan de slag te gaan bij ABN AMRO Hypotheken Groep, eerst op interim managementbasis, en vanaf 2009 als Programmadirecteur, een rol die hij drieënhalf jaar heeft vervuld.

Kippers bleef actief binnen de grootbank, waar hij de afgelopen jaren als Programmamanager verantwoordelijk is geweest voor de digitalisering van de serviceprocessen van ABN AMRO.

Tomorrow Avenue

Sinds september van dit jaar heeft Kippers ABN AMRO verruild voor het ondernemerschap, een uitdaging waarbij hij zijn ruime ervaring op het snijvlak van digital, strategie en change management zal gaan inzetten vanuit zijn eigen adviesbureau Tomorrow Avenue. Gevraagd naar waarom hij juist de adviesbranche in is gestapt, geeft Kippers aan: “In mijn functies binnen de grootbanken, maar ook non-financials heb ik altijd de change gerelateerde opdrachten het uitdagendst gevonden. Nieuwe technologie en nieuwe methodieken inzetten, het experimentele opzoeken geeft mij energie.”

Daarnaast spreekt het palet aan opdrachten en activiteiten hem aan. “De afgelopen jaren verantwoordelijk zijn voor de digitale transitie van een grote bank leidde tot een vraagbaakfunctie voor vele anderen. Ik deel die ervaringen graag”, aldus Kippers.Tomorrow AvenueDe ervaren manager koos bewust voor het ondernemerschap en om niet aan de slag te gaan bij een reeds bestaande consultancypartij. Kippers vertelt: “Ik bevond mij in de gelukkige omstandigheid dat die keuze er ook echt was. Verschillende marktpartijen hebben gevraagd om aansluiting, maar ik heb heel veel zin in echt eigen ondernemerschap. Daarnaast had ik oprecht een ander beeld van de aanpak van het digitale transformatie vraagstuk die bedrijven hebben dan deze partijen.”

Met Tomorrow Avenue zal Kippers zich vooral gaan richten op digitale veranderprojecten binnen partijen actief in het financial services domein (banken, verzekeraars, hypotheekverstrekkers, etc.), maar, zoals hij aangeeft, “zeker ook daarbuiten”. Hoewel steeds meer van dit soort spelers digitale strategieën omarmen, ziet Kippers in de praktijk dat het inrichten van een digitale strategie een enorme uitdaging is. Kippers: “De meeste bedrijven hebben echt wel nagedacht over de (digitale) strategie zelf. Ze worstelen echter vaak met het inrichten van hun eigen organisatie daartoe. Vaak wordt het gezocht in een innovatielab waar ook een andere werkwijze wordt toegelaten. Daar is niets mis mee, maar het leidt nogal eens tot ‘sugarcoating’: er ligt dan als resultaat een digitale laag van apps en web over het bedrijf.”

Nieuwe cultuur nodig

Kippers licht verder toe: “Draai je het borduurwerk om, dan zie je aan de onderkant nog de ‘oude’ organisatie terug. Oude processen bestaan dan naast nieuwe processen, het oude functiegebouw kraakt dan vanwege nieuwe wensen, een nieuwe cultuur naast een oude cultuur. Men zoekt naar agility, maar juist de combi van het ‘nieuwe’ en het ‘oude’ leidt soms tot minder wendbaarheid dan voorheen. Direct een beeld hebben van welke zaken je kunt aanpakken die zo’n resultaat voorkomen, vragen om kennis en advies van ervaringsdeskundigen. Wat doe ik eerst en wat kan later?”

Door precies die kennis en ervaring te leveren, denkt Kippers met Tomorrow Avenue toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de doelgroep. “Dat kan op ‘boardniveau’ delen van lessons learned zijn, tot heel concreet een eerste team inclusief bemensing neerzetten, het begeleiden van de transitie naar een nieuw functiegebouw, ontwikkelen van een cultuurtraject of het inrichten van een innovatielab”, legt Kippers uit.Quote Marco Kippers

Onderscheidend vermogen

Binnen het financiële consultinglandschap hebben de afgelopen jaren verschillende adviesorganisaties zich toegelegd op de wereld van digitale transformaties. Een zo’n voorbeeld is management en IT consultancybureau Yellowtail, dat is gespecialiseerd in digitaliseringsvraagstukken binnen adviesgevoelige markten zoals hypotheken, pensioen en vermogen. Maar ook grote adviesorganisaties zoals de Big Four of bijvoorbeeld Accenture hebben digitale praktijken gelanceerd, die zich deels ook op het financial services-segment richten.

De bankensector werkt voor hun digitale transformaties graag met gerenommeerde namen. Op de vraag hoe Tomorrow Avenue zich in dit speelveld denkt te kunnen onderscheiden, zegt Kippers: “Natuurlijk zie ik dat de gerenommeerde partijen zich manifesteren in dit domein van de markt. Een deel van de taart zal ook zeker daarheen blijven gaan, echter, waar je ziet dat bedrijven zich bij bijvoorbeeld het bouwen van technologie steeds meer laten faciliteren door kleine, slimme, nieuwe marktpartijen, verwacht ik dat in de ‘help-wereld’ ook.”

Ook wijst Kippers op het belang van uitgebreide en praktische marktervaring. “Ik merk nu al dat het voor opdrachtgevers heel fijn praten is met iemand die zelf deze reis gemaakt heeft. ‘Welke lessons learned zijn het nu echt’, is toch iets anders, dan de beschrijving vanuit ‘wat zien we in de markt’. Juiste taal en concrete ervaring zijn van grote toegevoegde waarde. Zoals we nu in bijna elke markt een shift zien, verwacht ik die hier ook en daarmee dus een plek voor Tomorrow Avenue”, geeft hij aan.

Resourcing

Het kersverse adviesbureau zal zich niet alleen beperken tot advies, maar zal daarnaast ook (interim) resource-oplossingen bieden aan opdrachtgever. Kippers licht toe: “Ik merk dat er naast behoefte aan ervaringen met betrekking tot de aanpak, ook vragen gesteld worden die gaan over: ‘hoe ga ik om met mijn eigen bemensing, hoe ga ik ze leren anders werken, hoe ga ik ze specifieke ervaringen meegeven? Wie kan er mee en wie niet?’ Dat kun je doen door daarover te adviseren, maar het werkt veel beter om dat concreet vóór te doen, vóór te leven.”

Ten slotte wijst de Tomorrow Avenue-oprichter op het uitgebreide netwerk waaruit geput kan worden: “Er is een sterke behoefte aan de combi van advies en concrete ervaring en executie op specifieke rollen. Dat dan ook gecombineerd kunnen leveren met bewezen skills uit de markt helpt de opdrachtgever enorm. Door de afgelopen jaren heen heb ik daar een sterk en inzetbaar netwerk in mogen opbouwen. Tomorrow Avenue zet ik als ‘brand’ in de markt, maar kent een vertakking in Tomorrow Avenue Consultancy en Tomorrow Avenue Work.”