Zorgsector geeft €87 miljoen uit aan accountantsdiensten

30 november 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De zorgsector gaf vorig jaar bijna €90 miljoen uit aan accountantsdiensten, 12% meer dan in het voorgaande jaar. EY is marketleider in de groeiende branche, gevolgd door Verstegen accountants en adviseurs en Deloitte.

Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie in de Nederlandse zorgsector, heeft in samenwerking met Marlyse Research & Analytics onderzoek gedaan naar de accountantskosten van zorgorganisaties in 2016. Voor het onderzoek hebben de onderzoekers 683 jaarverslagen van organisaties actief in de cure-sector (ziekenhuizen en revalidatiecentra), verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de gehandicaptenzorg (GHZ) onder de loep genomen.

Opgeteld blijken de onderzochte organisaties in 2016 €87 miljoen aan accountantsdiensten te hebben uitgegeven. Dat is een toename van maar liefst 12% ten opzichte van 2015. Circa twee derde (64%) van de totale accountantskosten betreft kosten voor de controle van de jaarrekening, maar vooral de niet-controlediensten (+16,6%) en de overige controlewerkzaamheden (+16,7%) droegen vorig jaar bij aan de stijging van de totale accountantskosten. De kosten voor controle van de jaarrekening stegen minder hard, met 12,2% groei. 

Marktaandeel van accountants in de zorgsector

Gekeken naar de aanbieders van accountancydiensten in de zorgsector, is Big Four kantoor EY de accountant met de meeste opdrachtgevers. Maar liefst 122 van de onderzochte zorgaanbieders maken gebruik van de diensten van het accountants- en advieskantoor, zo’n 18% van alle zorgorganisaties in het onderzoek. Daarna volgt Verstegen accountants en adviseurs met 119 opdrachtgevers (17%) en ook Deloitte heeft meer dan honderd klanten in de zorgsector, met 101 zorgorganisaties of 15% van alle onderzochte care en cure aanbieders. PwC bedient negentig klanten in de sector en met de 55 klanten van KPMG bedient de totale Big Four bijna 54% van de gehele markt. BDO (74 klanten) en Verstegen hebben echter hun aandeel versterkt ten opzichte van 2015, toen nog 61% van de markt in handen was van de Big Four kantoren. 

Gekeken naar het marktaandeel van de accountantskantoren in termen van omzet, verandert het beeld enigszins. Na marktleider EY met ruim €23 miljoen is het PwC die met €20 miljoen de meeste omzet genereert in de zorgsector. Dat KPMG vooral diensten levert aan grote vissen, blijkt wel uit de omzet van het accountantskantoor – ondanks dat KPMG twintig klanten minder heeft dan BDO en bijna de helft van het aantal zorgklanten van Deloitte, streeft het kantoor beide rivalen voorbij met een omzet van €13,7 miljoen. Verstegen is qua omzet de kleinste speler, met voornamelijk kleinere klanten in het care-segment. Qua omzet vertegenwoordigen de Big Four 81% van de accountantsuitgaven – de rest van de markt heeft minder dan 20% in handen.

Kosten per aanbieder

Uit het onderzoek blijkt verder dat er kostenverschillen zijn per accountantskantoor en per segment van de zorgsector. In het Cure-segment is men over het algemeen goedkoper uit dan in het Care-segment met kosten van tussen de €0,50 en €0,77 per duizend euro omzet bij de cure en tussen de €1,00 en €1,30 bij de care. Vooral GGZ-instellingen zijn veel geld kwijt aan accountantskosten – gemiddeld €2,50 per duizend euro omzet. Care-klanten zijn bij Deloitte het goedkoopst uit, terwijl Cure-klanten juist meer betalen dan bij andere aanbieders. Voor Cure-accountancy is BDO het goedkoopst, gevolgd door EY, die voor Care-klanten daarentegen weer het duurste uitvalt. 

Kosten van accountants in de zorgsector

De kosten voor de zes grootste accountants, die samen 94% van de totale kosten vertegenwoordigen, lopen flink uiteen. De cure betaalt gemiddeld de hoogste rekening aan Deloitte voor controle van de jaarrekening, terwijl de care-sector relatief het goedkoopst af is bij Deloitte. De kosten verschillen voor de cure. 

In bijna alle segmenten van de zorgsector zijn de kosten gestegen ten opzichte van 2015. In de geestelijke gezondheidszorg stegen de kosten het hardst, met 15,2% groei, gevolgd door de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT, +14,9%) en ziekenhuizen (+12,5%). In de gehandicaptenzorg daalden de kosten licht met 0,8%. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, verklaart tegenover GGZ Totaal: “Er is een wereld ontstaan waarin de GGZ en VVT met steeds meer contractpartijen te maken hebben, met verschillende verantwoordingseisen en daardoor tientallen accountantsverklaringen over dezelfde professionele zorg.” 

Intrakoop maakt zich zorgen om de trend die zich duidelijk aftekent. De kosten voor de administratieve lasten zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. “Het nieuwe kabinet heeft zich in het regeerakkoord de ambitie gesteld om geld voor zorg ook daadwerkelijk aan zorg te besteden. De standaardisering van protocollen voor gegevensuitwisseling en verantwoording (i-Wmo en i-Jeugd) zijn daarin goede stappen. Ook het verminderen van regeldruk door het schrappen van regels, zeker voor kleinere zorginstellingen, draagt bij aan effectieve zorg. Bureaucratie kost namelijk niet alleen geld, maar ook tijd. Die kan veel beter aan de cliënt worden besteed”, sluit Kapitein af.

Uit een recente analyse van de accountantsuitgaven van beursgenoteerde bedrijven in Nederland blijkt dat zij in 2016 zo’n €270 miljoen hebben gespendeerd aan accountants. Ook hier is EY marktleider, met 35% van de contracten en 40% van de omzet.