Ierse advies- en consultancymarkt groeit 5% naar €676 miljoen

20 november 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

De groei van de Ierse adviesmarkt, die een waarde van zo’n €676 miljoen heeft, is het afgelopen jaar afgeremd tot onder de 5%. Op het gebied van technologie is het Ierse consultingsegment vooruitstrevend te noemen, toch is de Ierse adviesmarkt grotendeels afhankelijk van de binnenlandse economie – slechts 11% van de omzet is afkomstig van over de grens. Dit zorgt ervoor dat de adviesbranche gevoelig is voor de economische turbulentie veroorzaakt door de Brexit.

Uit een analyse van gegevens van FEACO (European Federation of Management Consultancies Associations) en het Institute of Management Consultants and Advisers (IMCA), de beroepsvereniging voor management- en bedrijfsadviseurs in Ierland, blijkt dat de Ierse adviesbranche de laatste jaren een sterke groei doormaakt. In 2016 is het momentum echter wel iets afgenomen.

Afnemende groei

Aangezien consultants hoofdzakelijk worden ingehuurd door bedrijven, is het succes van de adviesbranche verbonden aan dat van de Ierse economie als geheel. In 2016 groeide deze met 5,2% en de verwachting is dat de groei dit jaar op zo’n 4,8% zal uitkomen. De waarde van de adviesbranche nam tussen 2014 en 2015 met maar liefst 11% toe tot €644 miljoen, terwijl het tempo een jaar later vertraagde tot 5%, waarmee de waarde op €676 miljoen uitkwam. Mede vanwege de iets afremmende groei van de Ierse economie, voorziet de IMCA voor 2017 een verdere vertraging tot zo’n 4,2%.

Ierse managementadviesmarkt

Zowel export- als bedrijfsinvesteringen, die even omhoogschoten door tijdelijke impulsen vanuit multinationals, zullen naar verwachting teruglopen maar wel solide blijven. Waarschijnlijk zal de activiteit in de binnenlandse markt sterk blijven en de werk­gelegenheid gestaag blijven toenemen. De vooruitzichten worden wel wat vertroebeld door de onzekerheid omtrent de Brexit.

Brexit en een ‘harde’ grens

Hoewel de Ierse Republiek volledig onafhankelijk is van de UK en als zodanig onderdeel zal blijven van de Europese Unie, zorgen de gevoerde onderhandelingen in Brussel voor veel onduidelijkheid over de toekomstige status van de grens met Noord-Ierland. Volgens velen zal deze grens hiermee voor het eerst een ‘harde’ grens worden. Dit zal waarschijnlijk een significante impact hebben op de handel tussen Ierland en de UK.

Volgens de meerderheid van de onafhankelijke voorspellingen over de implicaties van de Brexit, zal een in zwaar weer verkerende Britse economie ook negatieve gevolgen hebben voor de Ierse economie. Dat komt doordat de UK nog altijd een belangrijke importeur is van Ierse producten. De Ierse export groeide in 2015 met 19,9%, terwijl het tempo in 2016 al flink afnam tot 4%, wat erop zou kunnen wijzen dat de gevolgen van de Brexit al worden gevoeld.

Door de nauwe economische banden met de UK zal de afgeremde groei van de Britse adviesmarkt Ierse consultants ongetwijfeld kopzorgen bezorgen. Volgens de Management Consulting Association (MCA), het Britse equivalent van de IMCA, groeide de Britse adviesbranche in 2016 met slechts 4,76%. Hiermee volgt de branche de groeitrend van de gehele economie veel nauwer dan veel andere volwassen adviesmarkten, waar de branche sneller groeit dan de economie. Met 11% groei in 2015 en 5% groei in 2016 wist de Ierse adviesbranche de laatste twee jaar echter beter te presteren dan de Britse.

De Ierse consultingindustrie

Afhankelijkheid binnenlandse markt

Aangezien de Ierse adviesmarkt in verhouding tot die van de meeste andere soortgelijke economieën veel meer afhankelijk is van de binnenlandse handel, zal de sector de komende tijd door de Brexit misschien flink te lijden krijgen onder een vertragende Ierse economie. Maar liefst 89% van de omzet van de Ierse adviesbranche is afkomstig van binnenlandse klanten. Bovendien is van de overige 11% een aanzienlijk deel afkomstig uit de UK, waar de uitgaven waarschijnlijk ook zullen afnemen als gevolg van de Brexit. Al met al kan Ierland dus hard geraakt gaan worden door alle Brexit-turbulentie.

Sectoren en diensten

Ongeveer een kwart van de inkomsten binnen de Ierse adviesmarkt is afkomstig van overheidsinstanties, waarmee de Ierse branche in hoge mate afhankelijk is van de publieke sector. In Europa haalt met 37% alleen de Griekse branche een nog groter deel van zijn omzet uit de publieke sector. Ondanks aanhoudende kritiek op deze hoge consultancyuitgaven, heeft de Ierse overheid haar uitgaven aan externe adviseurs vooralsnog op peil weten te houden.

Na de publieke sector zijn de consumenten- en industriële productenbranche (22%) en financiële dienstverleningsbranche (21%) de sectoren waarin het meeste geld wordt uitgegeven aan consulting. Gekeken naar de diensten waaraan het meeste wordt gespendeerd, blijken operationeel (30%) en technologisch (23%) advies het meeste in trek te zijn, gevolgd door strategie (17%) en HR (11%). Met 23% is het Ierse technologieaanbod relatief goed ontwikkeld. Alleen de UK komt met 28% nog hoger uit. Ten aanzien van activiteiten op het gebied van FinTech en cybersecurity behoort Ierland regelmatig tot de koplopers en de adviessector investeert hier dan ook flink in.

Benchmark van Europese consultancymarkten

Het grote aandeel van het operationele advies wijst erop dat er in Ierland veel vraag is naar bedrijfstransformaties. Met 30% ligt Ierland wat dat betreft meer op een lijn met de Duitse markt (40%) dan met de Britse (11%). De minst populaire diensten betroffen die omtrent HR-advies, wat erop lijkt te wijzen dat veel Ieren bij bedrijfstransformaties de voorkeur geven aan technologische oplossingen in plaats van veranderingen op het gebied van HR. Veel bedrijven wenden zich tot automatisering en technologie om op kosten te besparen, onder meer op het gebied van lonen en een gebrek aan talent.

Nederland, Italië en Spanje

De Nederlandse adviesmarkt is nog altijd een stuk groter dan de Ierse. In 2016 brak de adviesmarkt van de hele Benelux met een waarde van €2,02 miljard voor het eerst door de €2 miljard*. Aangezien de Nederlandse markt verantwoordelijk is voor 58% hiervan, komt de waarde van de Nederlandse adviesbranche uit op €1,17 miljard. Hiermee is de Nederlandse branche net iets kleiner dan de Italiaanse, die in 2016 haar beste jaar beleefde sinds de crisis en met 4% groei op een waarde van €1,2 miljard uitkwam*. Volgens onderzoek van de Spaanse branchevereniging voor organistieadviesbureaus staat de Spaanse consultingmarkt op het punt om door de grens van €12 miljard te breken**.

* Bron voor deze marktwaarde is onderzoek van Source Global Research, dat in zijn marktanalyse alleen consultancybureaus met meer dan vijftig consultants meeneemt. 

** De scope die de Spaanse branchevereniging hanteert in zijn marktanalyse is veel breder dan die van Source en omvat ook kleinere bureaus. Dit verklaart waarom de waarde van de Spaanse adviesmarkt zoveel hoger lijkt dan die van de Benelux en Italië.