Spaanse adviesmarkt €12 miljard waard en biedt werk aan 150.000 consultants

04 september 2017 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

De totale inkomsten van de Spaanse adviesmarkt staan op het punt door de grens van €12 miljard heen te breken. Uit nieuwe gegevens blijkt dat de markt bijna net zo snel groeit als voor de financiële crisis. Bovendien overtreft de groei van de adviesmarkt die van de Spaanse economie als geheel.

In 2016 wisten Spaanse adviesbureaus voor €11,8 miljard aan diensten aan de man te brengen, een stijging van 4,9% ten opzichte van het jaar ervoor. Net als de rest van de wereldwijde adviesmarkt, heeft de Spaanse markt een geleidelijk herstel doorgemaakt sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008. Volgens een nieuw rapport van de Spaanse Associatie van Adviesbureaus (Asociación Española de Empresas de Consultoría; AEC) is de Spaanse adviesmarkt sindsdien voortdurend gegroeid. Alleen in het jaar 2013 vertoonde de markt een lichte krimp. Inmiddels is de markt het niveau van voor de crisis ver voorbijgestreefd: in 2007 werd in totaal zo’n €8,6 miljard binnengehaald. Hoewel het succes van de Spaanse adviesmarkt deels te verklaren is aan de hand van het herstel van de economie, verloopt de groei van de sector sneller dan die van de Spaanse economie in zijn geheel.

Totale inkomsten uit verkoop door Spaanse adviesbureaus

De gemeten groei is in lijn met de voorspellingen die de AEC een jaar eerder deed, toen werd gesteld dat de branche zich weer in een periode van duurzame groei en structurele stabiliteit bevindt. Een van de belangrijkste oorzaken voor de groei van de branche is de aanhoudende vraag naar externe expertise vanuit de financiële dienstverleningssector. Er is met name veel behoefte aan kostenbesparende en andere efficiëntiemaatregelen, maar ook aan innovaties op het gebied van klantervaring en de inzet van nieuwe digitale technologieën.

Inkomstenbronnen

Sinds de crisis vormden financiële instellingen elk jaar, behalve in 2009 en 2010, de belangrijkste inkomstenbron en sinds 2011 neemt het aandeel van de sector binnen de totale omzet van de consultancybranche jaar op jaar toe. In 2016 was de sector goed voor 30% van alle inkomsten. Twee andere belangrijke branches zijn de overheid en de telecommunicatie- en mediabranche. De overheidsvraag naar consultancy bevindt zich momenteel op het laagste punt sinds 2004. In 2009 nam de vraag nog sterk toe, mede doordat er na het uitbreken van de crisis vanuit de overheid een enorme vraag was naar externe adviseurs die konden helpen bij het verbeteren van de efficiëntie. Op dit hoogtepunt zorgde de overheidssector voor 27% van de inkomsten van de adviesbranche.

Sindsdien is de vraag snel teruggevallen naar het oude niveau om in 2016 wederom licht te dalen. Ondertussen daalde de vraag naar advies vanuit de telecom- en mediabranche ook gestaag, met uitzondering van de jaren 2011 en 2012, toen de vraag ineens weer toenam. Ondanks de krimpende vraag vanuit deze sectoren, wist de adviesbranche als geheel dus toch nog een sterke groei te realiseren.

Trends in de omzet van de adviesbranche en het BBP

Elena Salgado, voorzitter van de AEC, toont zich positief: “Het moet gezegd worden dat de huidige groeicijfers niet op het niveau liggen van de laatste groeifase van voor 2008. Een aantal factoren doet echter vermoeden dat deze nieuwe periode van groei gebouwd is op een stevigere fundering. De toename van de hoeveelheid werk is hoofdzakelijk organisch verlopen en wordt gevoed door een toename van de binnenlandse vraag in een periode van positieve groeivoorspellingen voor de Spaanse economie.”

Drie segmenten

De complete adviesbranche wordt door de AEC in drie segmenten onderverdeeld. Met het ‘consultancysegment’ wordt gedoeld op strategisch en managementadvies, ‘ontwikkeling en integratie’ staat voor de verschillende IT-adviesdiensten en onder ‘outsourcing’ vallen de verschillende manieren om werk uit te besteden aan zakelijke dienstverleners. Met een omzetstijging van 16,7% liet het consultancysegment in 2016 de meeste groei zien, op grote afstand gevolgd door ontwikkeling & integratie (3,2%) en outsourcing (2,2%). De branche profiteerde het afgelopen jaar van de vele digitaliseringstrajecten die organisaties in 2016 ondergingen of in gang zetten. Tegelijk is echter al jaren te zien dat het grootste deel van de marktactiviteit plaatsvindt binnen de outsourcing, 43,5% van het advieswerk betrof de uitvoering van uitbestede taken.

Verdeling van branche-inkomsten per type dienst

Ondanks de sterke groei, maakt de adviesbranche zich wel om een aantal punten zorgen. Hoewel het wellicht bijzonder lijkt dat de branche beter presteert dan de Spaanse economie in zijn geheel, is dit al het geval sinds men de cijfers bijhoudt. En terwijl de branche zich aangemoedigd zal voelen door dit constante presteren, zijn de verschillen in groei tussen de branche en het Spaanse BBP niet meer zo spectaculair als ze ooit waren. Gedurende de jaren voorafgaand aan de crisis (2004-2008) was het verschil veel groter dan de laatste twee jaar, toen het BBP met zo’n 3,5% groeide en de adviesbranche met 5%.

Personeelsbestand van Spaanse adviesbureaus

Werkgelegenheid

De groei van de adviesmarkt heeft ook geleid tot extra werkgelegenheid binnen de branche. Eind 2016 hadden alle Spaanse adviesbureaus samen 150.547 werknemers in dienst, een groei van 6.282 banen (4,4%) ten opzichte van 2015. Hiermee werd een langdurige trend voortgezet die zelfs doorging tijdens de crisis, aangezien het aantal mensen dat bij Spaanse adviesbureaus werkt continu is toegenomen sinds 2009. Zelfs de tijdelijke dip die in 2013 plaatsvond kon deze stijging niet onderbreken.

Werkgelegenheidstrends die zich sinds 2008 binnen de branche hebben voorgedaan, kunnen worden onderverdeeld in twee afzonderlijke fases. Doordat een aantal adviesbureaus van buiten Spanje de teruggevallen binnenlandse vraag naar hun dienstenaanbod wilden opvangen met een uitbreiding van hun buitenlandse activiteiten, werd de periode van 2008 tot 2012 gekenmerkt door een sterke toename in het totale personeelsbestand. Tijdens de tweede fase, vanaf 2013, verliep de groei echter in een minder hoog tempo. In 2013 en 2014 streefden bureaus ernaar om hun personeelsbestand op het gewenste niveau te houden of soms licht uit te breiden. In 2015 en 2016 nam het groeitempo weer iets toe en was de toename in personeelsaantallen ongeveer evenredig met groei van de branche.

Voorspellingen

De adviesbureaus zelf voorzien voor 2017 met 5,5% wederom een sterke groei van de branche die, als de voorspellingen juist zijn, de totale inkomsten op €12,5 miljard zal brengen. Volgens de AEC is deze voorspelling inderdaad in lijn met de groeipercentages van de afgelopen twee jaar. Naar verwachting zal de verdeling van het werk tussen de drie segmenten de komende jaren geen significante veranderingen ondergaan. Voor 2017 wordt voorspeld dat het consultancysegment 19,1% van de totale adviesmarkt zal uitmaken, terwijl ontwikkeling & integratie (37,4%) en outsourcing (43,5%) nog altijd veruit het meeste werk zullen opleveren.

Voorspelling van de inkomstenverdeling van de adviesbranche per type dienst

Ondanks dat de groeiende Spaanse economie er wellicht voor zal zorgen dat er bij de overheid op termijn meer ruimte komt om externe adviseurs in te huren, zullen de beperkte overheidsuitgaven voorlopig waarschijnlijk nog wel een punt van zorg vormen. Zoals Elena Salgado aangeeft: “Spaanse adviesbureaus voorspellen op dit moment geen enkel significant herstel van de omzet uit dienstverlening aan de overheid.”

Desondanks zullen het economisch herstel en de toenemende verbeteringen van de overheidsbegroting de komende jaren naar verwachting leiden tot een herstel van de vraag naar adviesdiensten vanuit de publieke sector. Hoewel het vanuit een adviseursperspectief nog maar moet blijken, is het goed mogelijk dat de noodzaak van digitale transformatie en het potentieel dat hierin schuilt om efficiëntie en kwaliteit van overheidsdienstverlening te verbeteren, ertoe leiden dat de overheid zich tot adviesbureaus wendt om de implementatie van deze nieuwe technologieën te ondersteunen.

Gerelateerd: De Amerikaanse management consultancymarkt groeit naar $59 miljard.