Italiaanse management consultancybranche beleeft beste jaar sinds crisis

18 september 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

De Italiaanse management adviesbranche heeft vorig jaar het beste gepresteerd sinds de crisisjaren vanaf 2008. De sector is in 2016 meer dan 4% gegroeid naar een marktwaarde van €1,2 miljard.

Het economisch herstel van de Italiaanse adviesbranche is de afgelopen vier jaar relatief traag verlopen. Tussen 2013 en 2015 was er weliswaar sprake van groei, maar deze was marginaal te noemen. Zo realiseerde de branche in 2013 slechts een groei van 0,6%, met een totale marktwaarde die uitkwam op €1,05 miljard. Vanuit een sectorperspectief was het in dat jaar vooral het financial services segment dat van alle sectoren de sterkste groei liet zien (+2,9% naar €296 miljoen), vooral dankzij de stijgende vraag naar projecten omtrent regulering, modernisering en digitalisering. Daarna volgde het zorgsegment, dat ondanks een groei van 2%, met een waarde van €29 miljoen wel de kleinste sector bleef.

In 2014 hield de marginale groei aan, maar daalde deze naar nog maar 0,4%, met een totale marktwaarde van naar schatting €1,1 miljard*. De belangrijkste reden voor de lage groei was de slechte staat van de Italiaanse economie, die leidde tot “ongezonde inkoopvoorwaarden voor klanten”, met minder inhuur van externe adviseurs tot gevolg. In 2015 wist de markt zich langzaam maar zeker weer op te richten en nam de groei toe naar 1%.

Sterke groei in 2016

In tegenstelling tot de jaren ervoor lijkt vorig jaar het tij te zijn gekeerd en heeft de Italiaanse adviesbranche ondanks de uitdagende marktomstandigheden zijn weerbaarheid getoond. Zo blijkt uit actuele data van Source Global Research dat de Italiaanse adviesmarkt vorig jaar een groei van 4,3% heeft weten te realiseren, om op een totale marktwaarde van €1,2 miljard uit te komen. De markt veerde vooral op door de geleidelijk toenemende binnen- en buitenlandse investeringen. De resultaten zijn sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 niet zo positief geweest.
Italiaanse management consulting industrieAssoconsult, de Italiaanse brancheorganisatie voor management adviesorganisaties, schat de totale waarde van de adviesmarkt een stuk hoger in, met €3,8 miljard, zo’n drie keer zo hoog. Dit is volgens de vereniging de waarde die wordt gegenereerd door de bijna 40.000 mensen die binnen de branche werkzaam zijn. Het grote verschil in waardering tussen de twee kan worden verklaard aan de hand van de verschillende definities van management consulting die werden toegepast in de onderzoeken. Zo rekent Assoconsult bepaalde diensten mee die buiten de definitie van Source vallen en neemt Source bijvoorbeeld uitsluitend de omzetten van adviesbureaus die uit meer dan 50 adviseurs bestaan mee in de berekening. Daarmee concentreert Source zich op de inkomsten die worden verdiend bij (middel)grote klanten – Assoconsult neemt wel de omzetten van kleinere kantoren mee in zijn berekening van de marktwaarde.

De Italiaanse markt kent volgens Assoconsult veel fragmentatie, waarbij de grootte en het groeitempo van kantoren sterk uiteenloopt in vergelijking met andere landen. Volgens de branchevereniging zijn er in totaal 20.700 bedrijven actief, waarvan ongeveer 85% minder dan drie werknemers telt, zodat deze niet meetellen in Source’s onderzoek.

Groei per sector

Hoe de verschillende analyses ook worden geïnterpreteerd, de Italiaanse adviesmarkt lijkt in elk geval bezig te zijn aan haar beste jaar in tijden. Net als in voorgaande jaren was het opnieuw het financial services segment, dat het grootste segment binnen de managementadviesbranche vormde. Door de toenemende vraag naar advies en ondersteuning wist het segment in 2016 te groeien naar een waarde van €350 miljoen.

De maakindustrie was het afgelopen jaar de snelst groeiende sector in Italië, met een groei van de adviesomzet van bijna 9% ten opzichte van 2015. Daarmee is de maakindustrie, met een waarde van ongeveer €220 miljoen, inmiddels het op een na grootste adviessegment. Tegelijkertijd ontvingen de retail-, technologie- en media-/telecombranche ook een groot aantal opdrachten. Veel bedrijven zoeken naar manieren om hun koers bij te stellen of te herstructureren. Het minst succesvolle segment was de publieke sector, ondanks recente contracten voor het digitaliseren van het stemsysteem voor de Italiaanse verkiezingen die, naast andere overheidsprojecten, zijn aangeboden aan adviesbureaus.

Structuur  van de Italiaanse consultancymarkt

Digitalisering

Ondertussen namen in 2016 de investeringen in digital binnen de Italiaanse managementadvies branche significant toe, die een belangrijke bijdrage leverden aan de algehele welvaart binnen de markt. Dit ligt in lijn met de wereldwijd zichtbare trend, waarbij klanten steeds vaker adviesbureaus inschakelen voor het inzetten van digitale oplossingen ten behoeve van het realiseren van kostenbesparingen. Naast een toenemende behoefte aan adviesondersteuning is er onder opdrachtgevers bovendien een merkbare verschuiving richting implementatie en een groeiende behoefte aan tastbare resultaten. De focus op digital heeft zich ook vertaald naar het feit dat een vijfde van grote organisaties tegenwoordig beschikt over een Chief Digital Officer, om aan hun digitale behoeften te kunnen voldoen. Niet voor niets was ‘technologie’ de sterkst groeiende consulting service line binnen de Italiaanse management adviesmarkt, met een waarde van ongeveer €260 miljoen.

Algemeen genomen blijft digitale consulting echter minder volwassen dan in veel andere markten. Italiaanse digitalisering loopt flink achter, vanwege het gebrek aan geld bij klanten voor projecten die niet als essentieel worden beschouwd. Door de snelle opkomst van technologie in het wereldwijde bedrijfsleven worden dergelijke projecten echter steeds meer gezien als een noodzaak dan als luxe. Daarmee lijkt de Italiaanse digitale adviesmarkt de komen jaren voorbestemd voor verdere groeivooruitzichten.

Nieuwe businessmodellen

Tegelijkertijd staan door de veranderende dynamiek in het advieslandschap, traditionele adviesmodellen steeds vaker onder druk, met als gevolg dat nieuwe manieren van werken in opkomst zijn. Dit verklaart ook deels de plotselinge toename van de omzetgroei, aangezien nieuwe boutique adviesbureaus en overige nieuwe spelers er met hun innovaties naar streven gevestigde marktpartijen de loef af te steken, waardoor ook die bedrijven op hun beurt moeten investeren in innovatie om hun positie te verdedigen. In dit proces vindt ook een verschuiving plaats naar een abonnementsmodel, waarbij schaalbare digitale oplossingen worden gecreëerd, die betrouwbare inkomstenstromen moeten opleveren.

Vooruitkijkend naar 2017, zijn adviseurs in elk geval hoopvol dat het wederom een sterk jaar zal worden, onder meer door een aanhoudende stijgende vraag naar digitale en groei-gerelateerde strategieën, en een voortdurende concurrentiestrijd die innovatie voortstuwt. Waar Source geen concreet cijfer noemt, stelt Assoconsult dat dit jaar een groei van 6% verwacht wordt.

* Ter vergelijking, dat is zo’n vier keer kleiner dan de waarde van de Franse adviesmarkt en zo’n zes keer kleiner dan de Britse.