Procurement Trends onderzoek gelanceerd voor inkoopprofessionals

18 oktober 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Supply Value heeft de enquête voor zijn jaarlijkse ‘Procurement Trends’ onderzoek gelanceerd. Het onderzoek, dat dit jaar voor de zesde keer wordt gehouden, geeft professionals in het inkoop- en supply chain-domein de kans hun visie te geven op de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het landschap.

De inkoopfunctie heeft de laatste jaren te maken met grootscheepse veranderingen, mede als gevolg van een periode van niet-aflatende digitale en technologische vooruitgang waarin elk aspect van de commerciële bedrijfsactiviteiten wordt bedreigd door nieuwe, wendbare concurrenten. Naast dat het te maken heeft met al deze veranderingen vanuit het eigen domein, blijft inkoop ook een belangrijk onderdeel van het business-ecosysteem. Als zodanig speelt het een centrale rol in het omlaag brengen van de bedrijfskosten en het garanderen dat externe disruptie tot een minimum wordt beperkt, om zo te zorgen voor een soepel lopende supply chain aan de start van vele belangrijke procedures. Als gevolg van deze centrale rol, ondervindt de inkoopfunctie veel impact van veranderende klantbehoeften.

2018 editie van Procurement Trends-onderzoek gelanceerd voor deelnemers

Tegen de achtergrond van een landschap in ontwikkeling, is het belangrijk voor inkoop- en supply chain-professionals om zicht te houden op de snelle veranderingen om hen heen. Een adviesbureau dat professionals binnen het domein houvast biedt, is het in Arnhem gevestigde Supply Value. Het bureau neemt elk jaar een ‘Procurement Trends’ enquête af, die zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is. Op deze manier verschaft Supply Value inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden en trends binnen het segment. In het kader van de voorgaande editie van het onderzoek ontving men vanuit ruim 20 landen respons van meer dan 550 experts, werkzaam in uiteenlopende sectoren.

Enkele van de belangrijkste resultaten uit voorgaande edities van het onderzoek zijn dat samenwerkingen binnen de waardeketens aan belang winnen, dat technologie in toenemende mate een strategische rol heeft bij inkoop en dat – met het oog op het garanderen van een goede klantervaring – het zorgen voor ‘agility’ en het integreren met andere bedrijfsfuncties prioriteit krijgt.

Vorige week is de dataverzamelingsfase van de 2018-editie van de enquête begonnen, waarbij Supply Value wederom een actueel beeld wil schetsen van de meningen en opvattingen van professionals werkzaam op het gebied van inkoop en/of supply chain-diensten. Zij worden uitgenodigd deel te nemen aan de enquête, die zo’n vijf minuten in beslag neemt. Deelnemers zullen in december gratis het onderzoeksrapport ontvangen met daarin alle resultaten van de enquête.