Adjust Consulting neemt inkoop branchegenoot ILEXYS over

13 oktober 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Inkoopadviesbureau Adjust Consulting heeft bekendgemaakt dat het branchegenoot ILEXYS zal gaan overnemen. Als onderdeel van het besluit slaan beide partijen per direct hun handen ineen in een strategische overeenkomst, die op termijn moet uitmonden in de volledige overname van ILEXYS door Adjust.

Opgericht in 2003 is Adjust Consulting zowel actief binnen de publieke sector als voor private ondernemingen. Het adviesbureau uit Amstelveen is gespecialiseerd in inkoop en supply chain consultancy en beschikt over geavanceerde inkoopsystemen voor spend management, sourcing, scenarioanalyse, contract- en leveranciersmanagement.

Voortbouwend op hun sterke groei van de afgelopen jaren – Adjust werd zowel in 2013, 2014, 2015 en 2016 benoemd tot een FD Gazelle* – heeft het inkoopadviesbureau zijn zinnen gezet op verdere uitbreiding naar een nieuw marktsegment. Guido Winnink, directeur van Adjust Consulting, licht de onlangs gesloten overeenkomst met ILEXYS toe: “Waar Adjust de focus legt op de primaire inkoop, dus 20% van de leveranciers waar 80% van het geld wordt uitgegeven, richt ILEXYS zich op de secundaire inkoop, 80% van de leveranciers waar 20% van het geld wordt gespendeerd.”

Adjust Consulting | ILEXYS

De samenwerking met de kleinere branchegenoot voegt een team van twaalf medewerkers toe aan de circa vijftig professionals die Adjust telt, waarmee het bedrijf naar een totaal personeelsbestand groeit van meer dan zestig professionals. Hiermee mogen Adjust Consulting en ILEXYS zich samen een van de leidende spelers noemen op het gebied van inkoopconsultancy. Ter vergelijking, branchegenoot AevesBenefit, in 2016 ontstaan uit de fusie tussen Aeves en Benefit, telt vandaag de dag meer dan tweehonderd professionals. Emeritor telt meer dan honderd adviseurs, Het NIC heeft ook ruim honderd professionals in dienst en InQuest, een bureau uit Den Haag en Tilburg werkt met ruim 125 adviseurs. Tot slot heeft Significant – samen met zusterbedrijf Inkopenvoor – meer dan zeventig professionals in dienst, waarbij naar schatting ongeveer de helft daarvan inkoopdiensten levert**.Team Adjust en ILEXYSAchter deze grotere spelers volgt een groep bureaus met tussen de vijftig en honderd professionals, waaronder ook Adjust Consulting en strategische partner ILEXYS zich bevinden. Kleinere spelers in het segment gespecialiseerd in inkoopadvies en staffing zijn onder meer Conducto (zes professionals, gevestigd in Bennekom), Pro10 (boutique bureau uit Den Haag met acht professionals), Mitopics (zestien professionals, gevestigd in Gouda), Supply Value (gevestigd in Arnhem, met circa twintig professionals) en PSI, een specialist voor de overheidssector.

De krachtenbundeling volgt op de groeiende behoefte aan opschaling en de capaciteit om een breder en meer technologie-gedreven dienstverlening binnen het inkoopdomein te kunnen bieden. Een onderzoek eerder dit jaar van Deloitte, gehouden onder Chief Procurement Officers (CPO’s), toonde aan dat het inkoopteams niet of nauwelijks lukt om strategische doelstellingen van de business te realiseren. Daarbij wordt er te veel tijd en moeite gestoken in operationele activiteiten. Om een meer strategische partner van de business te worden, wordt van inkoopfuncties verwacht dat ze veranderen, en dan vooral als het gaat om de doelen die zij nastreven en de vaardigheden waarover zij beschikken. Technologie lijkt de belangrijkste aanjager in deze rekensom. De opkomst van analytics, AI en cloud transformeert de manier waarop de inkoopafdeling zijn uitgaven kan managen en hoe het intern kan opereren als het gaat om bijvoorbeeld governance, rapportering en samenwerking.

Compleet dienstenportfolio

Voor externe consultancybureaus betekenen deze ontwikkelingen dat ruime expertise van het inkooplandschap en voldoende schaal om de gehele inkoopketen te kunnen bedienen, van groot belang zijn om onder CPO’s beschouwd te worden als ‘trusted advisors’. Voor Adjust was dat ook een van de belangrijkste drijfveren voor de deal, legt Guido Winnink, oprichter en directeur van Adjust Consulting uit. “We hebben tot de samenwerking besloten omdat beide partijen elkaar heel goed versterken en aanvullen. Dat geldt niet alleen voor de aanwezige kennis en ervaring, maar ook voor de markt waarop ieder bedrijf zich richt.” Hij vult aan: “Door de samenwerking kunnen we een compleet pakket aan onze klanten bieden, waarin primaire en secundaire inkoop worden gecombineerd. Dit zal leiden tot verdere waarde voor onze klanten.”

ILEXYS, dat in 2006 werd opgericht door Henk van Dijk, adviseert organisaties over hoe ze kostenbesparingen kunnen boeken bij de inkoop van technische en facilitaire producten (MRO/Facility). Klanten kunnen gebruikmaken van de webshop van het bureau, maar ook de operationele inkoop via een speciaal ontwikkeld inkoopportaal volledig aan ILEXYS uitbesteden. ILEXYS ondersteunt bovendien bij zaken als voorraadoptimalisatie en factuurbetaling. Van Dijk over de toegevoegd waarde van de krachtenbundeling: “Samen kunnen we klanten helpen bij het professionaliseren van inkoop in de volle breedte, inclusief voorraadoptimalisatie en administratieve afwikkeling. We kunnen samen de hele inkoopmarkt bedienen.”

Quote Guido Winnink Adjust

Overname in vijf jaar

Winnink en Van Dijk zijn overeengekomen dat Adjust geleidelijk de aandelen van ILEXYS zal overnemen, waarbij een termijn van vijf jaar is afgesproken voor de volledige overdracht. Aan het einde van het traject zal Van Dijk uit het bedrijf stappen, aangezien hij tegen die tijd een mooie leeftijd zal hebben bereikt om met pensioen te gaan. Alvorens hij ILEXYS oprichtte, werkte hij zo’n twintig jaar voor Heinzel Paperboard De Eendracht, waar hij in zijn laatste rol leiding gaf aan het team voor Purchasing & Logistics. Na het faillissement van het bedrijf in 2006 werkte hij enige tijd als inkoper voor Honeywell alvorens hij succesvol zijn eigen bedrijf oprichtte.

Over het lange overdrachtstraject zegt Winnink: “We willen zo lang mogelijk gebruik maken van de kennis en expertise van Henk. Hij wil zijn bedrijf aan de andere kant zo goed mogelijk overdragen. We hebben geen haast.” Op de vraag hoe ze zich in de alsmaar concurrerendere markt denken te onderscheiden, geven de partners aan: “Beide bedrijven vinden het belangrijk om mens en omgeving binnen het inkoopproces niet uit het oog te verliezen. Samen met de klant bewandelen wij de juiste weg naar het meest optimale resultaat.”

* Alle ondernemingen die over de afgelopen drie boekjaren een onafgebroken omzetgroei van ten minste 20% hebben laten zien, mogen zich FD Gazelle noemen. Verder moeten FD Gazellen winstgevend zijn in het laatste jaar van de onderzoeksperiode en moeten ze financieel solide zijn.

** De schattingen van de grootte van de adviesteams zijn gebaseerd op informatie van de websites van de bureaus. Belangrijke kanttekening hierbij is dat inkoopbureaus vaak onderscheid maken tussen hun vaste team op kantoor en de professionals die in het veld werkzaam zijn bij de klant. Waar eerstgenoemde teams vaak op de website worden vermeld, is de grootte van de teams in het veld minder goed op te maken uit de informatie op de websites.