Aantal deals in digital, advertising & marketing sector neemt toe

10 oktober 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het aantal transacties in de Europese digital agency, advertising en marketing services sector heeft in het eerste halfjaar van 2017 een stijging van maar liefst 15% vertoond. De groei werd onder meer versterkt door een toename in grensoverschrijdende deals. Vooral Duitsland, Spanje en Zweden profiteerden van deze trend, terwijl Nederlandse digital agencies juist minder internationale interesse zagen dan verwacht.

Internationaal accountants- en advieskantoor Grant Thornton heeft in een nieuw onderzoek het aantal transacties in de Europese digital agency, advertising en marketing services sector in kaart gebracht. M&A-activiteit van onder meer reclamebureaus, creatieve marketing bureaus en digitale spelers zijn onder de loep genomen.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal transacties sterk is toegenomen. Het aantal deals is gestegen van 108 in H1 2016 naar 119 transacties in het eerste halfjaar van 2017 – een stijging van 15%. De groei werd aangejaagd door een stijging van het aantal internationale transacties – was in H1 2016 nog 29% van de transacties grensoverschrijdend, in H1 2017 groeide dit aandeel naar 36%. Vooral financiële investeerders – die zich aangetrokken voelen doordat de sector meer volwassen en winstgevender wordt – toonden veel interesse, maar ook grote advertising agencies, technologische bedrijven en zakelijke dienstverleners waren belangrijke internationale kopers. Namen die het afgelopen halfjaar onder meer vielen waren Accenture*, IBM en Cognizant. 

Aandeel internationale deals in Europese digitale industrie

Duitse, Spaanse en Zweedse bureaus in trek

Uit een vergelijking van de internationale deals in verschillende Europese landen blijkt dat vooral Duitse digitale bureaus in trek zijn bij buitenlandse kopers. 27% van de internationale deals had een in Duitsland gevestigd overnametarget. Het aandeel Britse targets zakte daarentegen van 39% (H1 2016) naar 20% in de eerste zes maanden van 2017. Naast Duitse bedrijven waren ook Zweedse en Spaanse bedrijven populair onder buitenlandse kopers met elk een aandeel van 9% in het aantal internationale transacties.

Ondertussen is de fusie- en overnamemarkt in de Franse digital agency, advertising en marketing services sector aardig op stoom geraakt. 19% van alle transacties in de eerste helft van 2017 had een Frans overnamedoelwit. Dit was echter voornamelijk te danken aan een sterke binnenlandse markt – slechts 4% van de deals in H1 2017 werd gesloten door een buitenlandse koper. 

Buitenlandse interesse in Nederland daalt

Terwijl de interesse van buitenlandse kopers in Duitse, Zweedse en Spaanse digitale bureaus stijgt, is het aantal internationale transacties met Nederlandse overnametargets gedaald. Ondanks een forse groei in de Nederlandse digitale industrie – uit cijfers van de branchevereniging Dutch Digital Agencies blijkt dat de digitale industrie met een omzetgroei van ruim 16% ten opzichte van 2015 een van de grootste groeisectoren in de Nederlandse economie is – is er aanzienlijk minder aandacht in Nederlandse digitale expertise dan vorig jaar. Het aantal internationale transacties met Nederlandse digitale bureaus is gedaald van 19% in de eerste helft van 2016 naar slechts 4% in h1 2017.

Geografie targets internationale overnames digitale industrie

Volgens Hans Maltha, voorzitter van de branchevereniging, is de gedaalde interesse deels veroorzaakt doordat er “op dit moment in Nederland weinig partijen meer over zijn die voldoende schaal hebben om interessant te zijn voor een internationale overname”. De vraag naar schaal en slagkracht is onder meer het gevolg van de hoge concurrentie in Nederland, waarbij alleen enkele grotere partijen het zich kunnen veroorloven om een ‘full-service’ dienstverlening aan te bieden. De kleinere en middelgrote bureaus specialiseren zich in toenemende mate. “Bijna alle onafhankelijke agencies met voldoende volume (omzet) zijn onderdeel geworden van een groter geheel (zoals Mirabeau en Valtech) of zijn zelf aan de slag om hun schaal te vergroten middels een buy en build-strategie (Dept, Oxyma en MediaMonks)”, vervolgt Maltha. “Het feit dat er op dit moment gewoonweg minder interessante overnamepartijen beschikbaar zijn, zorgt ervoor dat er momenteel minder (grote) internationale overnames in Nederland zijn. Ik denk dat in Nederland partijen eerst (weer) moeten consolideren om qua schaal interessant genoeg te worden voor overnames uit het buitenland.”

Nederlandse verwachtingen

Uit de gegevens van Dutch Digital Agencies blijkt dat ook voor de komende periode de groeiverwachtingen voor Nederlandse digitale bureaus positief zijn. Voor 2017 wordt een winstgroei van 15% verwacht, waarbij ruim 10% van de totale omzet van deze bedrijven uit het buitenland afkomstig is. Dit internationale karakter zorgt er volgens de onderzoekers voor dat Nederlandse digitale bureaus steeds interessanter worden gevonden door buitenlandse kopers.

Evert Everaarts, manager M&A bij Grant Thornton, vertelt: “De verwachting is dat Nederlandse digitale bureaus verder weten te profiteren van een sterke positie en reputatie op het gebied van digitale transformatie. Buitenlandse kopers kloppen geregeld al op de deuren van deze Nederlandse bureaus. Wij verwachten dat Nederlandse digitale bureaus de komende maanden nog druk bezig zijn om het financiële jaar zo goed mogelijk af te sluiten. In 2018 zullen zij zich weer op het internationale fusie- en overname speelveld begeven.” 

* Eerder dit jaar rondde Accenture twee overnames af in de digitale industrie: het Duitse SinnerSchrader Aktiengesellschaft en Kunstmaan, een van de grotere digital agencies in België. Vorig jaar nam de Amerikaanse gigant nog het Nederlandse Mobgen over en in het Verenigd Koninkrijk werd Karmarama ingelijfd.