Noord-Hollandse Veiligheidsregio's geven €25 miljoen uit aan inhuur

12 juli 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio’s hebben de afgelopen drie jaren zo’n €25 miljoen uitgegeven aan extern ingehuurd personeel. Deze hoge uitgaven zijn opmerkelijk te noemen gezien de strenge bezuinigingen die worden doorgevoerd bij de brandweer en ambulance. 

Uit onderzoek van NH Nieuws en EenVandaag is gebleken dat de Noord-Hollandse Veiligheidsregio’sverantwoordelijk voor brandweer- en ambulancezorg en crisisbeheersing – gezamenlijk honderden externe krachten per jaar inhuren. De regio’s Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Kennemerland geven jaarlijks miljoenen euro’s uit aan deze inhuur. Met een bedrag van €9,5 miljoen gaf Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de afgelopen drie jaar het meeste uit, gevolgd door Kennemerland met €7,2 miljoen. Amsterdam-Amstelland komt op de derde plek met €3,8 miljoen, gevolgd door Zaanstreek-Waterland (€2,8 miljoen) en Gooi en Vechtstreek (€1,7 miljoen).

In het verband met de strenge bezuinigingen die de afgelopen tijd werden doorgevoerd bij de brandweer en de ambulance, wordt van verschillende kanten verbaasd gereageerd op de hoge inhuuruitgaven van de Noord-Hollandse Veiligheidsregio’s. De diensten moesten het zelf met tientallen miljoenen minder stellen, wat onder meer resulteerde in het opdoeken van kazernes, het afvloeien van brandweer- en ambulancepersoneel en een afname in de hoeveelheid materieel.

Overschrijding Balkenendenorm

Onder de ingehuurde externen, die op verschillende soorten functies werden gezet, is er een aantal dat een zeer ruime beloning heeft ontvangen. Bij elke Veiligheidsregio blijken externe krachten in dienst te zijn die veel meer verdienen dan de hoogste baas uit hun regio, wiens salaris wel ruim onder de WNT blijft. Zo zijn er tientallen adviseurs die werden ingehuurd voor meer dan €100.000 per jaar, waarbij in een aantal gevallen zelfs de Wet Normering Topinkomens (WNT, beter bekend als de Balkenendenorm) werd geschonden.

Noord-Hollandse Veiligheidsregios geven 25 miljoen uit aan externe inhuur

Volgens de WNT mag het salaris van één persoon werkzaam in de publieke sector niet meer dan €179.000 per jaar bedragen. Een van de deelprojectleiders regionalisering ontving in 2014 echter €296.000 en in 2015 kreeg een manager strategische bedrijfsvoering €271.000 voor zijn werk. De plaatsvervanger van een zieke directeur in de Gooi- en Vechtstreek ontving het afgelopen jaar ruim €90.000 voor zes maanden werk. Hij werkte echter maar 81 uur per maand, waardoor hij volgens de WNT maximaal €72.900 had mogen krijgen. 

Verder laat het onderzoek zien dat het slecht is gesteld met de transparantie bij de Veiligheidsregio’s en dat de controle op vergoeding vaak volledig ontbreekt. Bij verschillende Veiligheidsregio’s zijn de individueel uitgekeerde salarissen nergens terug te vinden in de rapportages. Wel vermeldt het jaarverslag van Noord-Holland Noord dat er geen medewerkers in dienst zijn die meer verdienen dan is toegestaan volgens de WNT. Het jaarverslag is vervolgens ondertekend door meerdere accountants, waardoor de kosten niet inzichtelijk zijn voor de gemeenteraadsleden die de jaarverslagen moeten goedkeuren.

Reactie Veiligheidsregio’s

In een reactie op de bevindingen van NH Nieuws en EenVandaag zeggen de Veiligheidsregio’s zich niet te herkennen in het ontstane beeld dat ze te veel geld uitgeven aan tijdelijke krachten en dat zij hier niet transparant in zouden zijn. Zo stellen enkele regio’s dat de betaalde salarissen marktconform zijn en wijzen ze erop dat de externe inhuur wel wordt genoemd in de jaarverslagen. Hoewel er inderdaad in grote lijnen vermeld staat wat er werd uitgegeven, staat er volgens NH Nieuws en EenVandaag echter geen informatie over de hoogte van de individuele vergoedingen. 

De directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Steven van de Looij, benadrukt dat de externe inhuur in zijn regio noodzakelijk was in verband met een regionalisering waarvoor men zelf de “kennis en expertise simpelweg niet in huis had”. Hij voegt hieraan toe dat het externe personeel niet goedkoper te krijgen was en dat is afgesproken de burgemeesters wel in te lichten over de hoge vergoedingen, maar deze niet op te nemen in de jaarverslagen.

In totaal gaf de Rijksoverheid het afgelopen jaar bijna €1,3 miljard uit aan externe inhuur, bijna €200 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. De uitgaven van de Belastingdienst aan deze kostenpost stegen afgelopen jaar met €55 miljoen.