Belastingdienst geeft €55 miljoen meer uit aan externe inhuur

14 maart 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De Belastingdienst heeft vorig jaar onverwachts €55 miljoen meer uitgegeven aan de inhuur van externe adviesbureaus en detacheerders dan begroot. 

In een brief die minister Jeroen Dijsselbloem afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde, informeerde hij over meerdere mutaties die in de begroting van de Belastingdienst zijn aangebracht. Naast het verstrekken van informatie over de veelbesproken status van de vrijwillige vertrekregeling*, gaf hij ook inzicht in de extra investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de inhuur van externe krachten. In de brief schrijft Dijsselbloem dat de Belastingdienst vorig jaar onvoorzien €55 miljoen extra heeft moeten uitgeven ten behoeve van de inhuur van extern personeel. “Deze uitgaven houden met name verband met de noodzakelijke inzet van externe krachten op innovatieve projecten in het kader van de investeringsagenda”, aldus Dijsselbloem.

Modernisering

De Belastingdienst bevindt zich middenin een grootschalig moderniseringsprogramma, waarin het zijn digitale en technologische capaciteiten versterkt om de snelheid en kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren. Dijsselbloem voegt toe dat externe professionals, met name uitzendkrachten, nodig zijn geweest in het primaire proces voor bezwaren en inning om andere ongewenste achterstanden te voorkomen of te beperken.

De Belastingdienst was de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws geraakt door de achterstanden die het had opgelopen om verzoeken te verwerken en door de additionele capaciteit kon het belastingorgaan naar eigen zeggen een grote stap zetten in het reduceren van wachttijden en achterstanden.

Belastingdienst geeft 55 miljoen meer uit aan externe inhuur

Het blijft speculeren of de extra uitgaven aan extern personeel voor standaardtaken verband houdt met de vrijwillige vertrekregeling van de Belastingdienst. In elk geval noemt Dijsselbloem de bijstelling “van majeure omvang”, maar voegt toe dat de overschrijving van €55 miljoen wordt gecompenseerd door “minder materiële uitgaven” en door besparingen binnen het ICT domein (samen €127 miljoen). In de Shared Services Organisation (SSO) van de Belastingdienst namen de kosten met zo’n €18 miljoen toe.

€1,1 miljard

Over de hele linie geeft de Rijksoverheid zo’n €1,1 miljard uit aan adviseurs, interimmers en uitzendkrachten, waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) verantwoordelijk zijn voor de grootste uitgavenposten.

* Vorig jaar maakte de Belastingdienst bekend zijn personeel een vrijwillige vertrekregeling te hebben aangeboden. De regeling in verband met de lopende reorganisatie was bedoeld om ongeveer 5.000 personeelsleden uit zichzelf te laten vertrekken. Op 1 september hadden maar liefst 7.820 medewerkers zich gemeld voor een gesprek erover. De oorspronkelijk hiervoor geraamde kosten van €674 miljoen werden daardoor met zo’n €70 miljoen overschreden. Dit leidde tot een golf van kritiek in de politiek.