Accountants en financiële bureaus ontvangen €29 miljoen van Rijk

03 juli 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Rijksoverheid heeft vorig jaar meer uitgegeven aan de inhuur van accountancy en finance professionals dan het jaar daarvoor. De uitgaven van de ministeries zijn bij elkaar met ongeveer €4 miljoen gestegen – een toename van 16% naar een totaalbedrag van bijna €29 miljoen.

De Nederlandse Rijksoverheid heeft in 2016 in totaal voor bijna €1,3 miljard uitgegeven aan externe inhuur, bijna €200 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. Onderdeel van deze kostenpost zijn onder meer de uitgaven aan de inhuur van externe consultants, interim-managers, accountants en uitzendkrachten, waarvan laatstgenoemden met 59% van de totale kosten goed zijn voor veruit het grootste aandeel van de uitgaven. De afgelopen jaren vertonen de totale uitgaven aan externe inhuur, na een dip in 2011, een geleidelijke toename waardoor in 2016 weer hetzelfde uitgaven niveau is bereikt als in 2009.

Uitgaven Rijk aan inhuur van accountants en financiele professionals

Net zoals de totale uitgaven aan externe inhuur zijn ook de uitgaven van het Rijk aan accountants en financieel professionals het afgelopen jaar opgelopen. In 2016 werd voor €28,6 miljoen uitgegeven aan accountancy en financiële diensten, bijna €4 miljoen meer dan in 2015. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit echter een relatief laag bedrag – verder lagen alleen in 2013 de totale uitgaven aan accountants en financiële professionals lager (€25,4 miljoen). Van de afgelopen zeven jaar lagen de uitgaven in 2010 veruit het hoogst, met €53,7 miljoen. 

Met de absolute daling van de uitgaven is ook het aandeel dat accountants en finance deskundigen hebben in de totale beleidsondersteunende inhuur gedaald. Net als in 2015 waren de uitgaven vorig jaar goed voor 6% van de totale inhuuruitgaven voor externe beleidsondersteuning, waar verder onder meer juridische dienstverlening en ICT-adviesdiensten onder vallen. In 2011 en 2012 lag het aandeel van accountancy en financiële dienstverlening nog boven de 10% en in 2010 waren de uitgaven aan deze inhuurcategorie zelfs nog goed voor bijna een kwart (24%) van het totaal.

Bekeken per ministerie, blijken vooral het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Algemene Zaken (AZ) hun uitgaven aan accountancy en finance inhuur fors te hebben uitgebreid. EZ zag zijn uitgaven bijna verviervoudigen (+281%), terwijl AZ goed op weg was naar een verdrievoudiging (+167%). Vooral de uitgavengroei bij EZ is significant, aangezien dit ministerie nu met €11,2 miljoen veruit het meeste uitgeeft aan accountancy en finance van alle ministeries. Op de tweede plek staat het ministerie van Financiën, dat zijn uitgaven net als vorig jaar zag krimpen. Wel nam de daling af – daalden de uitgaven in 2015 met bijna 50%, dit jaar nam het bedrag met 14% af.

Uitgaven van ministeries aan accountancy en financien

Andere ministeries die relatief veel aan de inhuur van accountancy en financiële professionals zijn Veiligheid en Justitie (VenJ; €3,3 miljoen), Infrastructuur & Milieu (I&M; €2,8 miljoen) en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK; €2,7 miljoen). Van alle ministeries wist het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn uitgaven het meest terug te brengen – het ministerie gaf vorig jaar €0,6 miljoen uit aan de inhuur van accountants en finance deskundigen, 74% minder dan in het jaar daarvoor.

Verder zijn er verschillen zichtbaar tussen de ministeries als het aankomt op het aandeel van de totale uitgaven aan externe beleidsondersteuning. Waar bij de meeste ministeries de uitgaven aan inhuur van accountants en financiële professionals onder de 20% of zelfs onder de 10% blijven van het totaal, zijn er vier ministeries waarbij dit meer is. SZW geeft bijna een kwart van zijn externe beleidsondersteuning uitgaven aan accountancy en finance uit, terwijl dit bij Buitenlandse Zaken (BZ) en EZ respectievelijk 40% en 60% is. Voor AZ geldt daarentegen dat het complete bedrag opgaat aan accountants en financieel professionals.