Rijksoverheid schroeft accountancy en finance inhuurkosten fors terug

06 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Rijksoverheid heeft in de afgelopen vijf jaar tijd de kosten die gepaard gaan met de inhuur van accountancy en finance professionals met meer dan de helft teruggebracht. Gaven de ministeries in 2010 samen nog meer dan €54 miljoen uit aan accountants en financiële adviseurs, afgelopen jaar bleef de teller hangen op €25 miljoen.

In totaal heeft de Rijksoverheid het afgelopen jaar €1,1 miljard uitgegeven aan externe inhuur. Hieronder valt onder meer de inhuur van externe consultants, interimmers en van uitzendkrachten – met een aandeel van 59% het grootste deel van deze uitgaven. In 2009 gaven de elf ministeries bijna €1,3 miljard uit, in de twee daaropvolgende jaren daalden de uitgaven aan externe inhuur sterk als gevolg van een reeks bezuinigingen en het stopzetten van verschillende grote veranderprogramma’s. Na een dieptepunt van ongeveer €900 miljoen in 2011 zijn de inhuurkosten weer geleidelijk opgelopen. 

Uitgaven Rijk aan inhuur van accountants en financiele professionals

In tegenstelling tot de totale uitgaven aan externe inhuur zijn de rijksuitgaven aan accountants en financieel professionals alleen maar teruggelopen de afgelopen jaren. Werd in 2010 nog €53,7 miljoen aan accountancy en financiële diensten uitgegeven, een jaar later (2011) was dit ruim €22 miljoen minder. Na 2011 daalden de uitgaven verder naar €30,7 miljoen in 2012 en €25,4 miljoen in 2013. In 2014 stegen de uitgaven tot bijna €35 miljoen, maar de opleving was van korte duur – vorig jaar heeft het Rijk maar €24,7 miljoen uitgegeven aan financiën en accountancy inhuur.

Doordat de totale uitgaven aan ‘Beleidsondersteunende’ inhuur tussen 2010 en 2015 fors zijn toegenomen – van €221 miljoen in 2010 naar €388 miljoen in 2015 – is het aandeel van accountancy en finance gedaald van bijna een kwart van de totale kostenpost naar zes procent. ICT-advies vormt de grootste uitgave binnen het domein: afgelopen jaar werd er meer dan €350 miljoen gefactureerd door ICT-consultancybureaus en automatiseerders, terwijl juristen zo’n €12 miljoen kregen overgemaakt. Ter vergelijking, organisatieadviseurs sleepten in 2015 ongeveer net zo veel binnen als accountants en financiële adviseurs (€25,2 miljoen), ruim tien of meer miljoen meer dan interim-managers, strategieconsultants en communicatieadviseurs.

Uitgaven van ministeries aan accountancy en financiën

Bekeken per ministerie, blijken vooral het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hun uitgaven aan accountancy en finance inhuur fors te hebben teruggebracht ten opzichte van 2014. Hoewel de uitgaven van Financiën met €6,6 miljoen nog steeds het hoogst liggen van alle ministeries, is dit bijna 50% minder dan in 2014. VWS gaf al relatief weinig uit aan deze vorm van externe inhuur, maar wist de kosten met 51% te drukken in 2015.

Andere ministeries die relatief veel uitgeven aan inhuur van externe accountants en financiële adviseurs zijn Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€4,2 miljoen), Infrastructuur en Milieu (€3,8 miljoen), Economische Zaken (€2,9 miljoen) en Veiligheid en Justitie (€2,8 miljoen). Van deze vier is I&M het enige ministerie dat meer heeft uitgegeven dan in 2014 met een stijging van 6%, terwijl de uitgaven van EZ relatief stabiel bleven, met een daling van 3%.