Bain & Company behaalt 100% CarbonNeutral-certificatie

30 juni 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bain & Company heeft opnieuw een 100% CarbonNeutral-bedrijfscertificatie toegekend gekregen door Natural Capital Partners. De erkenning volgt op een onafhankelijke audit van de CO2-voetafdruk van Bain, die het strategiekantoor zoveel mogelijk heeft geminimaliseerd en gecompenseerd door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en onnodig reizen terug te dringen.

In de afgelopen jaren hebben bedrijven zich gecommitteerd aan wereldwijde doelstellingen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, zoals die in het Akkoord van Parijs, waarin is overeengekomen om de wereldwijde temperatuurstijging niet boven de 1,5 graad Celsius uit te laten komen. Uit een rapport van PwC blijkt dat de wereldwijde koolstofintensiteit (de hoeveelheid energie-gerelateerde CO2 die wordt uitgestoten per eenheid BBP) ondertussen is gedaald met gemiddeld 2,8%.

Te midden van deze periode vol veranderingen heeft Bain & Company – een van ’s werelds grootste strategy consultancykantoren – onlangs bekendgemaakt dat het voor de zesde opeenvolgende keer is uitgeroepen tot een 100% CarbonNeutral bedrijf. De certificatie werd verleend door Natural Capital Partners* en reflecteert Bain’s voortdurende inzet om de CO2-uitstoot van zijn wereldwijde activiteiten te beperken en te compenseren.

Bain & Company behaalt 100% CarbonNeutral-certificatie

Terugdringen CO2

Het advieskantoor heeft de langdurige duurzaamheid bereikt door de inzet van uiteenlopende middelen, van het mobiliseren van de werknemers tot de invoer van organisatie-breed beleid. Werknemers werden actief betrokken bij het energie-efficiënt maken van de werkomgeving, het recyclen en terugdringen van het papiergebruik en het beperken van de hoeveelheid reizen door gebruik te maken van teleconferenties en het consolideren van servers. Ondertussen werd door bedrijf zelf in 96% van de energiebehoefte voorzien door het gebruik van groene stroom.

Naast dat Bain het CO2-verbruik van de groeiende activiteiten terugdringt, compenseert het kantoor ook voor de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de soms niet te vermijden noodzaak tot reizen voor het personeel en de cliënten. Dit doet het strategie bureau door wereldwijd te investeren in zo’n 30 duurzaamheidsprojecten. De donaties van het kantoor zorgen ervoor dat projecten die normaal gesproken niet rendabel zouden zijn levensvatbaar worden en de resulterende veranderingen dringen de uitstoot van broeikasgassen verder terug. 

Steven Tallman, Vice President of Global Operations, geeft toelichting op het corporate responsibility-programma van het kantoor: “Het beschermen van onze natuurlijke hulpbronnen is zakelijk gezien verstandig. We zijn trots om met ons CO2-neutraal initiatief – een grassroots programma geleid door ons internationale netwerk van Green Teams – duurzaamheidsleider te zijn binnen de wereldwijde adviesbranche.”

Duurzaamheidstrend

Bain’s prestatie komt in een tijd waarin de adviesbranche een sterke toename laat zien van initiatieven om klimaatverandering te bestrijden. Zo sloot PA Consulting Group zich recentelijk aan bij het CE100-programma van de Ellen MacArthur Foundation, dat zich richt op het bevorderen van duurzame bedrijfsvoering. Ook draagt ontwikkelings-adviesbureau Mott MacDonald bij aan verscheidene schone-energieprojecten. Ondertussen zijn diverse zakelijke dienstverleners betrokken bij projecten die ontwikkelingslanden moeten helpen bij het bedenken van methoden om de NDC-targets (Nationally Determined Contributions) te halen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs, waaronder ingenieurs-adviesbureaus Royal HaskoningDHV, Ramboll, Arup en duurzaamheidsadviseur Ecofys.

* Natural Capital Partners werd ruim negentien jaar geleden opgericht om wereldwijd organisaties te ondersteunen bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. De organisatie kent certificatie toe op basis van een naar eigen zeggen “rigoureuze en onafhankelijke beoordeling van de uitstoot van zeven broeikasgassen en de plannen om die terug te dringen, inclusief maatregelen om de uitstoot te compenseren”.

Gerelateerd: Knelpunten en succesfactoren voor duurzame transformaties (Bain onderzoek).