Negen vragen aan Karel van Hussen, Consultant bij Ecorys

06 juni 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Negen vragen aan Karel van Hussen, Consultant bij Ecorys, over zijn werkzaamheden voor het advies- en onderzoeksbureau uit Rotterdam.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; je werkt nu bijna vier jaar bij Ecorys – wat maakt Ecorys zo’n leuke werkgever?
Je werkt bij Ecorys aan leuke projecten met leuke mensen. De projecten zijn maatschappelijk relevant, inhoudelijk uitdagend en gevarieerd. Projecten hebben zin voor zowel jezelf als voor de maatschappij, namelijk door het opdoen nieuwe kennis en leren kennen van nieuwe mensen, en vervolgens het waardevol inzetten daarvan in een nieuwe context. De typische Ecoryaan zie ik als iemand met een basis van inhoudelijke gedrevenheid (je moet immers wat kunnen om waarde toe te voegen) aangevuld met een commerciële drive (je hebt pas impact als opdrachtgevers je weten te vinden). Verder is, iets alledaagser bekeken, Ecorys een gezellige organisatie met mensen die houden van lekker doorpakken.

Je bent werkzaam binnen de Water, Energy & Environment praktijk van Ecorys. Met wat voor vraagstukken houdt deze service line zich bezig?
Grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie en de energietransitie. Hoe beschermen we ons tegen extremere droogte en overstromingen, en hoe doen we dit op een slimme en betaalbare (=duurzame) manier? Hoe vliegen we de energietransitie aan, benaderd langs alle denkbare schaalniveaus: de gasloze energiewijk, de energie-neutrale provincie, nationale regelgeving en stimuleringsvormen (tarifering) en innovatiebeleid voor nieuwe energietechnologie? Dit zijn dus operationele ‘voeten in de klei’-trajecten en abstractere studies naar oplossingen voor de toekomst, veelal beschouwd vanuit een beleidsmatige en economische invalshoek.

Karel van Hussen - Ecorys

Kun je ons iets meer vertellen over het type opdrachten waarbij je de afgelopen vier jaar zelf betrokken bent geweest?
Het type opdrachten varieert sterk, maar ik kan wel een paar typische projecten benoemen:

i) in ontwikkelingslanden projecten ontwikkelen, met een klus in Bangladesh als mooi voorbeeld. Hier hebben we op locatie een adaptatiestrategie opgesteld én concrete investeringspakketten ontwikkeld om een stad te beschermen tegen overstromingen en cyclonen. Samen met lokale bestuurders, direct impact hebben en met slimme oplossingen komen door economie en hydrologie met elkaar te verbinden in het rekenwerk.

ii) studies naar Europees innovatiebeleid. Dit zijn langlopende projecten waarin je je een sector/technologie eigen moet maken, met experts verspreid over Europa spreekt, veel kennis opdoet en heel conceptueel/strategisch bijdraagt aan het energiesysteem van de toekomst.

iii) doorrekenen van Nederlands water- en energiebeleid. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, bijvoorbeeld voor een energie-neutrale regio, dijkversterking, rivierverruiming, waterkwaliteit, etc. Het is concreet, je geeft handen en voeten aan moeilijk grijpbare voors en tegens.

De energietransitie en klimaatverandering lijken als een rode draad door jouw projecten heen te lopen. Waar komt je passie voor het onderwerp vandaan?
Ik zie dit als twee grote maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw, en het motiveert mij om daaraan bij te dragen. Het zijn complexe vraagstukken, die je zowel strategisch als hands-on kunt benaderen, wat het afwisselend maakt. Verder maakt de interactie techniek-economie-mensen het extra interessant!

Kijkend naar jullie dienstverlening, ben je onder andere gespecialiseerd in Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses (MKBA’s). Deze analyse wordt vaak toegepast om de bredere voordelen van een verandering voor economie, mens en maatschappij inzichtelijk te maken. Toch bestaat er onder het brede publiek ook scepsis over veel MKBA’s, aangezien veel mensen zich afvragen hoe kosten voor de gemeenschap en de natuur worden terugvertaald naar harde euro’s. Wat zeg jij tegen mensen, of wellicht klanten, die kritische vragen hebben over de MKBA aanpak?
De MKBA is slechts één perspectief in een veel complexere afweging, en dus niet allesbepalend. Het biedt mensen inzicht in voor- en nadelen, en dit wordt door kwantificering concreet. Verder zit 90% van de meerwaarde in het studietraject – je kunt ideeën verfijnen optimaliseren, en zo tot slimmere oplossingen komen!

Je begon als Junior Consultant en bent vandaag de dag Consultant. Hoe zijn jouw rol en activiteiten veranderd naarmate je loopbaan is gevorderd? En hoe ziet bij Ecorys de volgende carrièrestap eruit?
Je krijgt bij Ecorys veel vrijheid om je professionele ontwikkeling vorm te geven. Dit betekent in de praktijk dat je steeds meer een leidende rol op je neemt, eerst op inhoudelijk vlak, en daarna in proces/projectmanagement en klantcontact. Uiteindelijk resulteert dit erin dat je een of meerdere eigen markten bedient, met de juiste kennis en vaardigheden en een relevant netwerk van opdrachtgevers en partners.

Wat ik waardeer is dat junior collega’s vaak al snel meegaan. Je zit niet vast in de ‘back office’ en loopt nooit tegen een glazen plafond aan – je krijgt de verantwoordelijkheden die je aankunt.

We vliegen als consultants van hot naar her en zijn voortdurend met nieuwe dingen bezig

Ecorys is voornamelijk een onderzoeks- en adviesbureau, en opereert veel internationaal. Hoe ziet een week van Karel van Hussen er uit wanneer je internationaal wordt ingezet?
Binnen Europa bestaat mijn week onder meer uit: interviewen, workshops runnen en korte verslaglegging. Buiten Europa: rondlopen in het veld, afstemmen met het team en vorderingen uitschrijven en doorrekenen.

Je hebt een economische achtergrond, terwijl veel van de projecten waaraan je werkt ook veel industrie- en/of technische kennis vereisen. Hoe zorgt Ecorys er voor dat consultants beschikken over de juiste vaardigheden en expertise?
Wat betreft sectorale/thematische kennis is het primair ‘learning on the job’. Je krijgt snel verantwoordelijkheid, en leert dus veel van elk project. Algemene vaardigheden die bij het consultant vak horen, alsmede methodologische vaardigheden, doe je op in trainingen. Maar je leert het pas echt als je het toepast in projecten.

Tot slot, als je een aspect binnen Ecorys zou mogen verbeteren, wat zou dat dan zijn?
We vliegen als consultants van hot naar her en zijn voortdurend met nieuwe dingen bezig. Dat zie je in interne processen ook terug - de organisatie als geheel kan iets scherper de PDCA cyclus omarmen.