Tilburg University en PwC lanceren nieuw instituut voor familiebedrijven

22 mei 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

PwC heeft het voorbeeld van BDO gevolgd om een samenwerking aan te gaan met een externe partij om een speciaal instituut voor familiebedrijven op te richten. Samen met Tilburg University heeft het Big Four kantoor het zogeheten ‘Tilburg Institute for Family Business’ opgezet. 

Familiebedrijven zijn van groot belang voor Nederland en vormen de kern van de Nederlandse economie. Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf. Zij zorgen voor meer dan de helft van de werkgelegenheid en voor meer dan de helft van het Nederlandse Bruto Nationaal Product (BNP), zo blijkt uit onderzoek van PwC. Familiebedrijven onderscheiden zich over het algemeen van andere organisaties door hun focus op de lange termijn, duurzame groei, sterke familiecultuur, gestroomlijnde besluitvorming en hun focus op meer dan winst alleen. Toch laat recent onderzoek van PwC zien dat ondanks hun stabiele karakter, ook familiebedrijven vandaag de dag kampen met diverse uitdagingen, waaronder op het gebied van bedrijfsopvolging, innovatie en talent management. 

Samen met het nieuwe Tilburg Institute for Family Business (TIFB) willen PwC en Tilburg University de circa 270.000 familiebedrijven in ons land voorzien van nieuwe kennis en inzichten over thema’s die familiebedrijven raken. TIFB zal meerdere disciplines aan elkaar verbinden, zoals privaatrecht, ondernemingsrecht en fiscaalrecht, maar ook ondernemerschap, management, financiering, waardering en gedrag. Om TIFB te financieren is een universitair fonds opgezet. 

Emile Aartsen, rector magnificus aan Tilburg University, geeft aan erg blij te zijn met het initiatief. “Het instituut verbindt het onderzoek en onderwijs van Tilburg University op het gebied van familiebedrijven met de samenleving en brengt verschillende vakgebieden waar we goed in zijn nog beter bij elkaar.” 

Tilburg University en PwC lanceren nieuw instituut voor familiebedrijven

Het TIFB zal zich vooral gaan richten op twee belangrijke pijlers. De eerste pijler is gericht op onderzoek, zowel promotieonderzoek als wetenschappelijk onderzoek en het via seminars verspreiden van de resultaten daarvan aan stakeholders. Om er voor te zorgen dat van de nieuwste inzichten gebruik gemaakt kan worden, zal het TIFB intensief samenwerken met internationale topinstituten op het terrein van familiebedrijven, zegt Aartsen.

De tweede pijler richt zich op onderwijs. In het begin zal er aandacht worden gegeven aan zowel bachelor als (post-)masterfase vakken, en in de loop van het eerste jaar zullen volledige opleidingen over familiebedrijven ontwikkeld en verzorgd worden. “Het instituut heeft een onderwijs- en onderzoeksprogramma dat alle facetten van het familiebedrijf raakt”, zegt Diederik van Dommelen, partner bij PwC. De keuze voor Tilburg University als partner – met meer dan 12.000 studenten de tiende universiteit van ons land qua omvang – was een logische. “Tilburg University staat garant voor multidisciplinair onderzoek”, aldus Van Dommelen. 

De verantwoordelijkheid voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma ligt primair bij Inge van Vijfeijken, een hoogleraar aan Tilburg University. Als onderdeel van haar bijdrage stelt PwC kennis, praktijkervaring en data voor onderzoek beschikbaar en neemt PwC zitting in de raad van toezicht, die onder het voorzitterschap van de decaan van de Tilburg Law School staat.

Dé autoriteit op het gebied van familiebedrijven

De initiatiefnemers spreken openlijk over hun ambities: “De ambitie van TIFB is om over vijf jaar dé autoriteit op het gebied van familiebedrijven te zijn.” Dat zal niet eenvoudig zijn, ons land telt al meerdere instituten en denktanks die over een goede reputatie beschikken. Een daarvan is het Erasmus Centre For Family Business (ECFB), dat wordt ondersteund door BDO en Rabobank. Een ander vormt de Stichting Familie Onderneming, een initiatief van de familie Fentener van Vlissingen, dat nauw samenwerkt met KPMG voor hun jaarlijkse analyse van de beste familiebedrijven van Nederland.

Gerelateerd: De top 100 grootste familiebedrijven van Nederland.