Terugblik op eerste editie van de SAFe Leadership Day

29 maart 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Begin maart vond de eerste editie van de SAFe Leadership Day plaats. De dag werd onder meer opgeluisterd door de komst van Dean Leffingwell, een van de grondleggers van de Scaled Agile Framework’ (SAFe) aanpak. Een terugblik op het evenement.

‘The Scaled Agile Framework’ (SAFe) is een raamwerk dat grote organisaties in staat stelt een meer Agile manier van werken te implementeren. Met SAFe kunnen organisaties Agile principes en werkwijzen, die normaal gericht zijn op teamniveau, op ondernemingsniveau implementeren. Juist grote organisaties die voorheen processen rationaliseerden om tot winsten te komen kampen in de digitaliserende wereld met een gebrek aan wendbaarheid. Wanneer men kiest voor Agile is er na een initiële periode van Agile werken vaak sprake van een ‘botsing’ met bestaande structuren van het systeem. Dat zit hem vaak in budgettering (vooraf, jaarlijks), het pushen van werk (portfolio, programma, project) en het schuiven met mensen (resource allocation).

Eenmaal op dit punt aangekomen zullen leiders in de organisatie belangrijke keuzes moeten maken hoe er in het vervolg gewerkt gaat worden, waarbij SAFe ervaringen van anderen biedt om te navigeren naar de organisatie van de toekomst. Om SAFe onder bestuurders die leiding geven aan grote Agile transformaties nader uiteen te zetten, organiseerden BlinkLane Consulting en Gladwell Academy, de opleidingenpraktijk van het Amsterdamse adviesbureau, op 10 maart de Scaled Agile Framework Leadership Day.

Scaled Agile Framework Leadership Day

Tijdens het evenement, dat werd gehouden in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum, konden de aanwezige bestuurders inzichten opdoen rondom strategie-implementatie, het beheer en governance van een Lean-Agile portfolio. Ook leerden ze wat de commerciële voordelen van Agile op schaal zijn en hoe een dergelijke transformatie tot een succes gebracht kan worden. Bovendien konden zij in contact komen met top-level executives van andere grote organisaties die op SAFe gebaseerde Agile transformaties doorlopen en samen met hen relevante inzichten uitwisselen, onder meer tijdens verschillende focus groepen*.

Abram Janse, trainer en coach bij Gladwell Academy, blikt terug op de belangrijkste bevindingen, maar legt eerst kort uit waar organisaties mee worstelen als het gaat om het toepassen van succesvolle Agile methoden: “Steeds vaker willen grote corporate organisaties profiteren van de voordelen van startups, zonder de nadelen ervan te hoeven ondervinden. Agile manieren van werken zorgen voor een ‘can do’ mentaliteit van zelforganiserende teams”, stelt Janse, om daaraan toe te voegen: “Echter, terwijl deze Agile teams projecten tot een succes maken, willen corporate organisaties deze voordelen opschalen, wat vervolgens leidt tot nieuwe uitdagingen en beperkingen. Dit is de omvorming van lokale optimalisatie naar optimalisatie van het systeem. Alleen leiders kunnen het systeem veranderen, en voor ‘Scaling Agile’ geldt dat het huidige systeem veranderd moet worden – veranderingen in bijvoorbeeld budgettering, architectuur, en de bestuurshiërarchie.”

De Gladwell trainer wijst er op dat training, coaching en consulting bijdragen aan de verdere groei van de Agile ‘can do’ mentaliteit binnen organisaties, waarbij hulp van buitenaf de organisatie ondersteunt met het opbouwen van nieuwe gedragspatronen. Terugkijkend op het evenement zegt hij daarover: “Tijdens de SAFe Leadership Day hebben we gezien dat het samenbrengen van kennisleiders zorgt dat een hele nieuwe orde van Agile groei binnen handbereik komt te liggen. Gladwell Academy is vereerd om het evenement gefaciliteerd te hebben en de belangrijkste lessen nu kan delen.”

SAFe self-Assessments

Dean Leffingwell sloeg volgens Janse de spijker op z’n kop in zijn presentatie, waarin hij de essentie van ‘Scaling Agile’ presenteerde. “SAFe wil je beste groeikansen ondersteunen”, zei Leffingwell, terwijl hij een groep van zo’n dertig bestuurders meenam in zogeheten SAFe Assessments. “Het is bijzonder om te zien hoe zo’n groot raamwerk wordt opgebouwd uit diverse geteste en geverifieerde hypotheses. Aangevuld met de waardevolle ervaringen van andere ondernemingen die Scaling Agile toepassen, fungeert SAFe meer als een kennisbank van Agile op schaal dan simpelweg een methode om te volgen.”

Een belangrijke vraag die gesteld werd is hoe nauwgezet een organisatie diverse SAFe praktijken dient te volgen om het gewenste resultaat te bereiken. Janse: “Uit de analyses blijkt dat minder goed presterende bedrijven enkele van de belangrijkste elementen hebben overgeslagen. Het is immers een groot raamwerk, hoe moet je precies weten wat essentieel is?”

Bij de SAFe self-Assessments zijn tien elementen met een focus op het Agile programma en portfolioniveau gedefinieerd, die elk in samenhang nodig zijn om succesvol te kunnen zijn. Ieder element in de zelfanalyse beschrijft vervolgens vijf redenen waarom bedrijven niet zonder dat element kunnen. Janse licht toe: “Als leider binnen een organisatie is het hiermee makkelijk te bepalen hoe de organisatie er nu voor staat en welke praktijken er mogelijk nog toegepast dienen te worden. Als aan de belangrijkste elementen voldaan wordt is de organisatie goed op weg om de volledige voordelen van SAFe te benutten.” De Gladwell trainer besluit: “Het is onmogelijk om verandering op te leggen, de enige echte succesfactor is continue verandering zelf!

* Er werden drie afzonderlijke focus groups gevormd, die elk een ander onderwerp aansneden. Zo ging een groep in op de rol van HR in Agile transformaties en hielden de overige groepen zich bezig met Agile portfolio management en Organisatieverandering.