The Agile Coach Company: Zes Agile trends voor 2017

09 maart 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De markt vraagt steeds meer om wendbare en flexibele organisatieomgevingen met duidelijke kaders. Een van de gevolgen hiervan is dat de Agile methodiek steeds meer aan populariteit wint binnen managementland. Van het nastreven van innovatiedoelstellingen, tot het lanceren van nieuwe IT-systemen of het doorvoeren van complete procesredesigns, de aanpak staat steeds vaker centraal tijdens transities en veranderprogramma’s. Joyce Thijssen, Manager van The Agile Coach Company, een dochterbedrijf van adviesbureau MLC, blikt vooruit op de belangrijkste Agile trends voor 2017.

Agile trend 1: Een optimale klantbediening staat nog meer centraal!

Agile is niet de pleister om wonden te genezen. “Als we Agile werken, dan bedienen we de klant optimaal!”, denken veel organisaties. Je klant bedienen is geen kunstje: dit vergt tijd, energie en maatwerk. Luister naar je klant, ga in gesprek met je klant, beleef de reis met je klant en betrek de klant bij de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. Durf de tijd te nemen om snel te schakelen, fouten te maken en opnieuw door te gaan. We hebben de afgelopen jaren al gezien dat de klant steeds meer het stuur overneemt: deze trend gaat zich alleen nog maar sterker ontwikkelen. Een Agile omgeving is dan noodzakelijk. De vraag aan organisaties is daarom niet meer óf ze Agile gaan werken, maar wanneer. Liever gisteren dan vandaag!

Naast een flexibele en wendbare omgeving waarin de klant optimaal bediend kan worden, zijn vanuit het Agile gedachtegoed ook een aantal handige methoden en technieken ontwikkeld om hierbij in te zetten. Het is de kunst om juist uit het brede aanbod van de ‘Agile toolbox’ die items te halen die het beste aansluiten op jouw klantwensen en organisatie. Heb je de goede match gevonden, dan werk je vanuit Agile constructief aan een optimale klantbediening! 

Zes Agile trends voor 2017

Agile trend 2: Business Agile: benader Agile vanuit business- en klantperspectief

Kent Agile haar oorsprong vanuit IT, toch zien we dat de filosofie hierachter juist ook vanuit business- en klantperspectief steeds meer haar dienst bewijst. Agile is niet nieuw: de oorsprong van Agile komt vanuit diverse stromingen zoals Business Process Management (BPM) en verbetermethodieken als Lean die van oudsher ook significante resultaatverbeteringen in de business laten zien. 

Juist de praktische toepassing van Agile (zie ook het e-book: Een praktische kijk op Agile) in de business en het spelen met aspecten uit de Agile filosofie gaan organisaties helpen om nog meer wendbaar en flexibel te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het met multidisciplinaire teams kort cyclisch bereiken van resultaten, waarbij continu de klantinteractie en klantbetrokkenheid wordt opgezocht. De klant vormt daarmee een essentieel onderdeel van jouw business. 

Agile trend 3: Nog meer nadruk op veranderkundige kant van Agile in plaats van methodische kant

Organisaties behalen niet langer concurrentievoordeel door Agile methodisch toe te passen. Het gaat om de Agile mindset, het gedachtegoed moet geïncorporeerd zijn in de bedrijfscultuur. Dit wil zeggen dat de veranderkundige kant van Agile steeds belangrijker wordt om richting je klanten het echte verschil te maken. Het betekent onzekerheid en het loslaten van vaste structuren. Dat is eng. Het natuurlijk gedrag van mensen als reactie op onzekerheid uit zich in het zoeken naar zekerheden. En dan val je terug in oude patronen. Dit wil je niet in een Agile omgeving. Durf je dan als organisatie het gesprek hierover aan te gaan? Als de cultuur binnen een organisatie dit toe laat, durf ik te stellen dat het Agile gedachtegoed geïncorporeerd is. 

Agile trend 4: Veranderende rol van staffuncties zoals HR, IT, Finance, Marketing & Sales

Organisaties moeten nog sneller inspelen op veranderende markt- en klant-behoefte(n). Functioneel ingerichte organisaties veranderen naar een inrichting met zelfsturende, multidisciplinaire teams. Dit betekent ook een andere rol voor staffuncties: zij worden onderdeel van het multidisciplinaire team en worden veel meer als strategisch business partner gezien. Dit betekent ook dat meer interactie met de werkvloer wordt vereist en er een taakverbreding op het gebied van monitoring en ondersteuning gaat plaatsvinden. De ‘traditionele staffunctie’ gaat in de toekomst verdwijnen. Het is belangrijk om hier zo snel mogelijk op in te spelen en rekening mee te houden. 

De zes Agile trends

Agile trend 5: Agile in relatie tot de digitale (proces)transformatie

Agile werken en digitale (proces)transformaties zijn trends die elkaar versterken en in samenhang tot prachtige resultaten voor organisaties kunnen leiden. We zien in deze tijd dat nieuwe technologieën elkaar steeds sneller opvolgen: de hoeveelheid data neemt toe, toepassingen worden slimmer en computers worden sneller. 

Deze ontwikkelingen vragen om adaptief vermogen (wendbaarheid) van organisaties: ze hebben een grote impact op alle processen én functies in organisaties. Digitale (proces)transformatie zorgt ervoor dat men op ieder gewenst moment voorzien wordt van nieuwe data en nieuwe inzichten. Om hier direct op te acteren, is flexibiliteit en wendbaarheid noodzakelijk. Heb je deze omgeving niet gecreëerd, dan haalt de ontwikkeling van digitale (proces)transformatie je organisatie in en loop je achter de feiten aan.

Agile trend 6: Nadruk op transparantie

Sla de kranten er maar op open: de markt vraagt om transparantie. Of het nu gaat om de financiële sector, de zorg of de overheid. Informatie wordt beter beschikbaar en toegankelijk. Agile werken bevordert deze ontwikkeling door kennis vanuit diverse disciplines samen te brengen, gestructureerd vast te leggen en bruikbaar te maken voor eenieder. Dit geldt niet alleen binnen organisaties, maar ook voor de samenwerking buiten organisaties om continu te leren en te verbeteren.