WIN PMO organiseert lustrum editie van PMO Congres

22 februari 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Medio maart vindt de lustrumeditie plaats van het PMO Congres, een jaarlijks initiatief van projectmanagement specialist WIN PMO. Tijdens uiteenlopende sessies kunnen PMO en Agile professionals nieuwe inzichten opdoen en kennis delen met het oog op bijvoorbeeld nieuwe PMO vormen en –werkwijzen, Agile & PMO, en PMO en projectbeheersing.

De snelle veranderingen die wereldwijd plaatsvinden hebben ook hun weerslag op het projectmanagement vakgebied. Zo leidt de groeiende populariteit van agile werkwijzen, zoals agile en scrum, tot een opkomst van agile projectmanagement. ING is bijvoorbeeld vergevorderd in het verruilen van traditioneel projectmanagement naar Agile, maar ook andere grote organisaties omarmen de methodiek steeds vaker. Deze werkwijze legt meer nadruk op een snellere oplevering van projecten in een nog sterker gecontroleerde omgeving. Daarbij staan eigenaarschap en samenwerking centraal, in tegenstelling tot de eerdere populaire ‘big bang’ aanpak van verandering. 

Een ander gebied dat van invloed is op het projectmanagement domein is de toenemende rol van technologie in verandertrajecten, die de stroomlijning van Business en IT en het belang van technische vakkennis in de uitvoering van projecten meer op de voorgrond stelt. De groeiende honger naar verandering in het landschap heeft ook zijn weerslag op Project Management Offices (PMO’s). Het is essentieel dat PMO’s meer aandacht schenken aan projectportfolio’s en ook projectbeheersing kritisch onder loep nemen. Niet voor niets zorgen groeiende concurrentie en de efficiëntieslagen binnen vrijwel iedere sector voor een constant gevecht om de beperkte middelen.
WIN PMO Congres 16 maart 2017

Om project,- programma-, portfoliomanagers en PMO professionals te helpen up to date te blijven met het oog op de nieuwste ontwikkelingen binnen het domein, organiseert WIN PMO – een adviesbureau uit Doorn – jaarlijks een ‘PMO Congres’. Dit jaar vindt het evenement voor de vijfde keer plaats en zal worden gehouden op donderdagmiddag 16 maart 2017 in de Landgoederij in Bunnik. De lustrumeditie van het PMO Congres heeft de titel ‘Op Avontuur’ meegekregen, verwijzend naar de reis die projectmanagement specialisten moeten maken om relevant te kunnen blijven binnen het snel veranderende landschap.

Tijdens het congres zullen er keynote presentaties en workshops verzorgd worden, waardoor deelnemers kennis kunnen maken met de verschillende nieuwe PMO vormen, werkwijzen en belangrijkste trends binnen het werkveld. Doelstelling van het evenement is dat aan het einde van de dag bezoekers helder op hun netvlies hebben staan wat er tegenwoordig in de PMO rugzak moet zitten om bijvoorbeeld in een projectbeheersing- of Agile omgeving te werken.

Yara Beerling, Directeur WIN PMO, kijkt uit naar het event en geeft aan “trots” te zijn op de vijfde editie van het jaarlijkse PMO Congres. Ze besluit: “Het programma zit strak in elkaar en belooft inspirerend, leerzaam en energie gevend te zijn. Op avontuur... van PMO, Agile Officer tot Projectbeheersing. En de locatie is natuurlijk ook weer top. Tot 16 maart!”

Gerelateerd: Top 10 project en portfoliomanagement trends voor 2017.