Top 10 project en portfoliomanagement trends voor 2017

04 januari 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviseurs van Improven geven hun visie op de top 10 project-, programma- en portfoliomanagement trends voor 2017.

Waterval is dood: leve agile! Natuurlijk niet, maar veel organisaties doen het wel zo voorkomen. Organisaties die Agile adopteren, schrappen de term ‘projecten’ volledig uit hun bedrijfswoordenboek. Maar sommige veranderingen kunnen (en moeten) echt als watervalproject worden gerealiseerd. Veel organisaties kiezen voor een model waarbij beide werkwijzen naast elkaar bestaan in een hybride model. 

Agile Project Portfolio Management is niet alleen het management van een portfolio met agile initiatieven. In de ware geest van het Agile Manifesto ligt de focus bij Agile PPM veel meer op interactie dan op processen of tools en verschuift de nadruk van contracteren, administreren en documenteren naar flexibel samenwerken met gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Top 10 projectmanagement trends 2017

Lean Project Portfolio Management is niet meer alleen maar het management van een portfolio met lean-projecten: Lean-technieken, zoals Pull Planning en Value Stream Mapping, kunnen door portfolio managers worden ingezet om uit de projectportfolio en projectprocessen verspilling en nietwaardetoevoegende activiteiten te halen.

Digitalisering maakt het leven van project(portfolio)managers steeds makkelijker. Alle benodigde informatie kan op overzichtelijke dashboards via één van de vele PM-tools worden ontsloten, via elk device. Taken toewijzen, risico's managen, gezamenlijk issues adresseren, voortgang rapporteren; het kan allemaal in de nieuwe generatie PM-software. 

Continu prioriteren is het adagium! Het is altijd al fictie geweest dat een organisatie jaarlijks of per kwartaal de prioriteiten van projecten goed kan vaststellen. Nu lijkt dit besef echt door te dringen, onder meer gedreven door meer agile werkwijzen en de intrede van de term 'portfolio backlog'. 

Big Data komt beschikbaar voor projectorganisaties doordat zij steeds meer geïntegreerde PM-software gebruiken. De projectmanagers en opdrachtgevers kunnen allerlei interessante analyses los laten op deze gegevens. In de nabije toekomst zal deze technologie zelfs gebruikt gaan worden om issues te voorkomen, waardoor de kans op een succesvolle oplevering van het project aanzienlijk vergroot zal worden.

Centrale Project Management Offices kunnen het zich niet langer veroorloven om zich op te stellen als de 'projectpolitie'. Zij moeten meer waarde laten zien dan enkel iedereen in het 'template keurslijf' te dwingen en de procedures te laten volgen. Zij moeten zich veel meer allround dienstbaar opstellen, meewerken en —denken.

10 project en portfoliomanagement trends

Holacratie? Project(portfolio)manager blijft geen functie maar wordt een rol, althans als holacratie doorzet. Dit nieuwe besturingsmodel voor organisaties neemt namelijk afstand van traditioneel top-downmanagement en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie (denk aan zelforganiserende teams). De taken en verantwoordelijkheden van projectmanagers verdwijnen in holacratie niet, maar de functie wel.

Batenmanagement krijgt steeds minder aandacht van projectportfolio managers. Deze relatief nieuwe eend in de bijt van het projectendomein komt bij bijzonder weinig organisaties echt van de grond. Baten worden (meestal) namelijk niet door de projecten, maar door de business gerealiseerd.

Waar is de business? In de afgelopen jaren was de business op het gebied van projectmanagement eindelijk bij IT aan het aanhaken. Door de snelle groei van Agile (met SAFe en SCRUM) gaat IT echter weer in de versnelling. Als de business goed leert omgaan met de nieuwe mogelijkheden en zelf ook Agile wordt, zal zij sneller kunnen inspelen op de veranderende klantvragen en zal dus daadkrachtiger zijn in de commerciële innovatie.