EY en Ortec partner van de Nederlandse Data Science Prijzen

20 januari 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dit jaar worden voor het eerst de ‘Nederlandse Data Science Prijzen’ uitgereikt. De competitie is een initiatief van De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Big Data Alliance (BDA), een platform dat wordt ondersteund door een consortium van bedrijven, waaronder ook zakelijke dienstverleners EY en Ortec. 

Data science – of datawetenschap: het ontdekken van verborgen patronen in grote hoeveelheden data – speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Baanbrekende medische ontdekkingen worden gedaan met behulp van algoritmes, terrorisme wordt bestreden op basis van data en er is geen topclub in het hedendaagse voetbal die nog zonder data-analyses kan. McKinsey & Company schat bijvoorbeeld dat de toepassing van data science / Big Data biljoenen euro’s aan economische waarde zou kunnen genereren in uiteenlopende economieën en sectoren. De potentiële waarde van data science voor de Nederlandse economie wordt door Stichting Nationale Denktank geschat op maar liefst €45 miljard.

In een poging om data science en Big Data toepassingen verder te professionaliseren, besloten twee organisaties – de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Big Data Alliance (BDA), een competitie in het leven te roepen waarbij voorlopers in het domein in het zonnetje worden gezet. “Ons doel is al het uitzonderlijke innovatieve ondernemerschap en wetenschappelijke onderzoek op het gebied van data science in de schijnwerpers te zetten”, legt Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Big Data Alliance, uit.

Nederlandse Data Science Prijzen

De KHMW, die volgens officiële data het oudste geleerde genootschap van Nederland vormt, werd in 1752 opgericht om wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. De BDA is een in 2015 opgericht samenwerkingsverband tussen bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, met als doel het ontsluiten van kennis, het delen van expertise en onderzoek en het stimuleren van innovatie op datagebied.

De BDA wordt ondersteund door organisaties uit de private sector (zoals KLM, Randstad, Tennet, Exact, De Nederlandsche Bank en UMC Utrecht), meer dan tien onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld Universiteit Utrecht, de UvA, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft en TU Eindhoven) en ook enkele zakelijke dienstverleners. Zo hebben Big Four accountants- en advieskantoor EY, advocatenkantoor Lubbers De Jong, techgigant Microsoft en Ortec, een specialist in analytics en big data, zich als partner aan de BDA verbonden. 

Nederlandse Data Science Prijzen

De eerste editie van de Nederlandse Data Science Prijzen zijn onderverdeeld in drie categorieën. Ondernemingen die korter dan vijf jaar bestaan en op innovatieve wijze data science toepassen, maken kans op de Anthony Fokker Prijs. Deze start-up-prijs is vernoemd naar de Nederlandse luchtvaartpionier Fokker die ruim honderd jaar geleden in Haarlem zijn eerste startup opzette. Onderzoekers die tussen januari 2014 en januari 2017 zijn gepromoveerd, dingen mee naar de Gerrit van Dijk Prijs, vernoemd naar de bekende Nederlandse wiskundige. Aan beide prijzen is een geldbedrag van €5.000 gekoppeld. De Hendrik Lorentz Prijs is bedoeld voor een organisatie binnen het bedrijfsleven of de overheid die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepast. Naamgever Hendrik Lorentz, voormalig secretaris van de KHMW, won in 1902 de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Partners van de Nederlandse Data Science Prijzen

BDA voorzitter Rinnooy Kan* heeft hoge verwachtingen ten aanzien van de deelnemers aan de competitie: “Nederlandse bedrijven en onderzoekers spelen een absolute voortrekkersrol op het gebied van data science. We verwachten dan ook dat het niveau van de inschrijvingen erg hoog zal liggen.” Alle deelnemers krijgen tot 21 maart 2017 de tijd om hun inzendingen in te dienen. De uitreiking van de Nederlandse Data Science Prijzen vindt plaats op 8 juni 2017 in het Hodshon Huis, de zetel van de KHMW in Haarlem.

Voor adviesorganisaties EY en Ortec is het partnership op het vlak van data science niet nieuw. Vorig jaar bundelden de twee organisaties hun krachten om zich gezamenlijk te verbinden aan het WK Econometrie in Amsterdam. En ook in 2015 waren ze partners van wat officieus beter bekend staat als de ‘World Cup of Econometrics’.

* Alexander Rinnooy Kan is voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en werkgeversorganisatie VNO(-NCW) en is voormalig bestuurslid van ING Groep. Sinds 2002 is hij hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA en sinds 2015 is hij namens D66 lid van de Eerste Kamer. Daarnaast neemt Rinnooy Kan zitting in tal van adviesraden en commissariaten van uiteenlopende organisaties. Onder het voorzitterschap van Rinnooy Kan werd de BDA in 2015 opgericht.