Top 10 trends voor finance en IT-beslissers in financiële sector

10 januari 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Wet- en regelgeving is voor financiële en IT-beslissers in de financiële sector de belangrijkste prioriteit in het aankomende jaar. Vooral MiFID II en Dodd-Frank worden een hoge prioriteit toebedeeld. Op de tweede plek komt datamanagement, gevolgd door systeemintegratie, kunstmatige intelligentie en digitale transformatie. 

De financiële sector bevindt zich in een periode van snelle veranderingen. Enerzijds doordat het landschap waarin financiële instellingen opereren te maken heeft met groeiende concurrentie (bijv. door spelers die van buitenaf hun intrede maken op de markt), het groeiende belang van innovatie (bijv. FinTechs) en de toenemende drang van overheden en wetgevers om door middel van wet- en regelgeving een nieuwe financiële crisis te voorkomen. Anderzijds vinden er snelle veranderingen plaats aan het consumentenfront, waarbij consumenten en ondernemers steeds kritischer zijn geworden over de prestaties van financiële dienstverleners en bovendien nieuwe diensten en producten verlangen, zoals 24/7 dienstverlening, mobile support, digitale betalingen en nog meer. 

Tegen deze achtergrond, zien beslissers in de branche zichzelf steeds meer gedwongen om hun verdienmodellen opnieuw te overwegen en aanpassingen te maken in hun bedrijfsvoering, terwijl zij ondertussen grote transformaties doorvoeren en de human capital impact daarvan in goede banen moeten leiden. Volgens een nieuw surveyonderzoek van Synechron en onderzoeksbedrijf TABB Group, gehouden onder zo’n 200 senior beslissers in de Verenigde Staten en Europa, is (voldoen aan) wet- en regelgeving de belangrijkste topprioriteit van bankmanagers in 2017. Maar liefst 38% van de respondenten is het erover eens dat dit onderwerp de meeste focus krijgt intern. Van alle nieuwe wet- en regelgeving krijgt MiFID II de hoogste prioriteit (43%), gevolgd door Dodd-Frank met 30%, maar ook anderen zoals Basel III en FRTB zijn belangrijke aandachtspunten voor komend jaar. Toekomstige regelgeving met betrekking tot technologische innovaties zoals blockchain en kunstmatige intelligentie (KI) worden ook belangrijk ingeschat (29%).

Top 10 trends voor finance en IT-beslissers in financiële sector

Onzekerheid geldt als de op-een-na meest genoemde prioriteit voor het nieuwe jaar. Dit geldt niet alleen voor economische prioriteiten, maar ook voor factoren die in de weg staan voor innovatie, zoals politieke onzekerheid gevoed door gebeurtenissen zoals Brexit, de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, de mogelijkheid op Frexit en de verkiezingen in maart in Nederland. Recent onderzoek van Grant Thornton toont bijvoorbeeld aan dat dergelijke wereldwijde politieke gebeurtenissen een domino-effect beginnen te hebben op het vertrouwen in de wereldeconomie. 

Datamanagement, de Chief Data Officer (CDO) en Systeemintegratie zijn ook in de top vijf te vinden. Bestuurders willen de komende maanden de systemen verbeteren die onder meer verantwoordelijk zijn voor het beheer van liquiditeitsrisico’s, krediet-risicomanagement, tegenpartij-risico’s en het collateral management. Als het op oplossingsrichtingen aankomt, worden zowel nearshoring als smart- en offshoring overwogen, waarbij Agile en efficiency centraal staan in de uitvoering.

Technologie stuwt innovatie

In totaal zijn zeven van de trends in de top 10 prioriteiten op de managementagenda’s in de financiële sector verbonden aan technologie. Op de vijfde plaats staan Chatbots, een vorm van geautomatiseerde klantenservice die klanten kan bijstaan bij het maken van belangrijke financiële beslissingen of het aanvragen van hypotheken, persoonlijke leningen en het verwerken van verzekeringen. De zesde plaats is voor kunstmatige intelligentie en de inzet van hybride robotadviseursdiensten. Deze prioriteit gaat een stap verder in technologische vooruitgang dan de chatbots en maakt het mogelijk om klanten met vermogen en millennials automatisch te bedienen, of om de cybersecurity van de organisatie te verbeteren.

Top 10 trends voor finance en IT-beslissers in de finance sector

Op de achtste en tiende plek in de prioriteitenlijstjes volgen respectievelijk API’s en de cloud, en meer blockchain. Steeds meer spelers in de financiële sector verhuizen hun data en ICT-infrastructuur naar de cloud om zo sneller en wendbaarder te kunnen opereren. Daarnaast worden er steeds meer app-marketplaces gelanceerd, met gebruik van Open API-programma’s. Ondertussen gaan de technologische ontwikkelingen op het gebied van blockchain door. Synechron verwacht dat er nieuwe consortia zullen ontstaan om blockchain-toepassingen te ontwikkelen en dat sommige bestaande consortia weer uiteen zullen vallen. Banken zullen volgens de onderzoekers elkaar blijven opzoeken voor het ontwikkelen en lanceren van pilotprojecten, met als grootste uitdaging de schaarste aan talent met blockchain-expertise. Onderzoek van Accenture toont aan dat blockchain-technologie grote kansen biedt aan de bankensector, terwijl Synechron zelf hier al op inspeelt met zijn speciale blockchain testprogramma. 

Volgens Faisal Husain, CEO van Synechron, is het niet verrassend dat er zoveel nadruk wordt gelegd op technologie in de financiële sector, gezien de impact van de digitale context op de sector. “Kostenreductie en verouderde ICT-systemen zijn onderdeel van bijna elk klantgesprek, dus het is geen verrassing dat deze zaken bovenaan de prioriteitenlijst staan. 2017 wordt een jaar waarin technologie moet leiden naar concrete toegevoegde waarde”, stelt Husain.

FinTechs

Een ander focusgebied is de opkomst van FinTech-bedrijven. De markt voor innovatieve financiële technologie is de afgelopen jaren sterk in omvang gegroeid. Onderzoek toont aan dat de investeringen in FinTech-startups wereldwijd zijn gestegen van $2,4 miljard in 2011 naar maar liefst $19,1 miljard in 2015. Inmiddels krijgt de startup-hype echter een gezonde dosis commerciële realiteit toegediend en nemen de investeringen af. Deze omslag is ook zichtbaar in meer recente investeringscijfers. Volgens Synechron zal de afname ook in 2017 doorzetten en kan men dit jaar ook de eerste ‘val’ verwachten van een van de FinTech-unicorns – startups die in korte tijd een waarde van meer dan $1 miljard hebben bereikt. Slechts 1 op de 10 investeringen is volgens het consultancybureau de moeite waard en financieel gezond. 

Tot slot staat ontwerpdenken op de prioriteitenlijst van 2017, te vinden op de negende plek. Deze prioriteit heeft te maken met de mobile first en omnichannel strategieën die veel financiële dienstverleners hebben omarmd. Door middel van Design Thinking, of ontwerpdenken, kunnen zij hun dienstverlening aan de klant verbeteren, via het analyseren van gebruikersdata en onderzoek onder eindgebruikers.