Vertrouwen neemt af door Brexit en de presidentsverkiezingen VS

03 november 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wereldwijde politieke gebeurtenissen zoals Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen beginnen een domino-effect te hebben op de wereldeconomie. Met name de landen die het meest zijn blootgelegd aan de Angelsaksische grootmachten dreigen geraakt te worden.

Volgens een studie van Grant Thornton, uitgevoerd onder 2.600 zakelijke leiders in 37 economieën, zien grote economieën wereldwijd een merkbare stemmingswisseling in het afgelopen kwartaal. 

De daling in het vertrouwen in het Verenigd Koninkrijk, -19 procentpunt (p), hangt nauw samen met het verdere verloop van de Brexit. Eind vorig jaar bedroeg het optimismepercentage maar liefst 74%. Echter, dit percentage zakte scherp naar 40% in de aanloop naar de stemming, en bereikte na de uitslag het laagste niveau sinds het begin van 2013. Dit geldt niet alleen voor optimisme – voor 7 van de 8 onderzochte zakelijke indicatoren kampt het Verenigd Koninkrijk met dalende verwachtingen. Alleen de exportvooruitzichten laten dankzij de goedkopere pond een stijging zien van 10p.

Sebo Havinga, CCO van Grant Thornton in Nederland, licht toe: “Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk verwachten dat de groei van hun economisch vermogen afremt. Dit gebrek aan optimisme zien we terug in de verwachting dat de economische resultaten afnemen.” 

Politieke gebeurtenissen en de wereldeconomie

De EU en de eurozone moesten beiden een daling van 7 procentpunt verwerken. Onder de landen die de grootste daling voor hun kiezen kregen zijn, naast het Verenigd Koninkrijk, Ierland (-24p), Frankrijk (-18p) en Spanje (-19p). 

In de Verenigde Staten, die eveneens een onzekere politieke tijd meemaken, daalde het optimisme met 1p, resulterend in een substantiële daling van 11p voor het gehele jaar. De verwachting is dat het dalende vertrouwen in de Verenigde Staten ook van invloed is op resultaten. Bedrijven voorspellen een omzetdaling (-5p), een daling van investeringen in machines en installaties (-4p) en in verkoopprijzen (-2p). Over de hele linie laat de Verenigde Staten echter een gemixter beeld zien dan Europa, zegt Havinga, omdat sommige investeringsgebieden iets beter presteren. Mexico, een van de belangrijkste handelspartners van de VS, zag alleen al in de laatste drie maanden een afname van 22p. 

Het onderzoek van Grant Thornton laat zien dat de economische onzekerheid over het afgelopen kwartaal aanzienlijk is toegenomen (+6p), waardoor het nu de grootste belemmering vormt voor bedrijven wereldwijd. “Politieke gebeurtenissen zoals de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen veroorzaken onrust in de wereldeconomie. De veerkracht en flexibiliteit van bedrijven over de gehele wereld staat hierdoor onder druk. Bedrijven houden over het algemeen niet van onzekerheid, en dat is nu net wat er momenteel heerst in de wereld”, aldus Havinga.

Hij vervolgt: “Hoe huidige politieke gebeurtenissen zich ontwikkelen, is pas over langere tijd merkbaar. In afwachting van het verdere verloop is het belangrijk dat beleidsmakers in gesprek blijven met dienstverleners en leveranciers in de markt waarin zij opereren, zodat ze op de hoogte zijn van wat er speelt en onverwachte wendingen en verrassingen tot een minimum kunnen beperken.”