CE Delft neemt markt voor publieke laadpalen onder de loep

19 december 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onderzoeks- en adviesbureau CE Delft gevraagd te onderzoeken hoeveel publieke laadpalen de autobranche zal moeten plaatsen om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar elektrische auto’s in ons land.

In Nederland is de verkoop van volledige elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s de laatste jaren fors gegroeid. Het aantal personenauto’s in ons land dat (deels) elektrisch wordt aangedreven is in het afgelopen jaren meer dan verdubbeld, van ongeveer 43.000 eind 2014 naar ongeveer 90.000 eind vorig jaar en eind 2016 naar inmiddels meer dan 100.000*. Dat blijkt uit data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) - RVO.nl**, die verzameld wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Om al deze voertuigen van elektriciteit te voorzien beschikt Nederland anno 2016 over zo’n 25.000 publieke (24/7 openbaar toegankelijke) standaard laadpunten, semipublieke (beperkt openbaar toegankelijke) standaard laadpunten en snellaadpunten. Ter vergelijking: eind 2015 en eind 2014 waren dit er respectievelijk nog 18.000 en 12.000. Naast de (semi)publieke laadpalen beschikt ons land verder over tal van private laadpalen, de RVO schat dat Nederlanders in 2014 samen goed waren voor zo’n 28.000 private laadpalen en eind vorig jaar voor circa 55.000.

De cijfers laten volgens Henk Kamp, Minister van Economische Zaken, zien “dat het goed gaat met elektrisch vervoer (EV) in Nederland.” Eerder deze maand maakte hij bekend nog eens €1,5 miljoen aan subsidie te gaan verstrekken voor het installeren van zo’n 3.000 extra laadpalen in ons land. Uit een eerdere subsidiepot waren al 10.000 laadpalen gefinancierd.

CE Delft neemt markt voor publieke laadpalen onder de loep

Voor bestuurders met een elektrische auto kunnen er uiteraard niet genoeg laadpalen zijn, want niemand wil onderweg zonder stroom komen te staan. Om in kaart te brengen hoeveel laadpalen er in Nederland de komende tijd nog bij moeten komen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen heeft RVO Nederland CE Delft ingeschakeld, een adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor milieuvraagstukken, om hier onderzoek naar te doen.

De consultants van CE Delft zullen aan de hand van scenario’s kijken naar de ontwikkeling van de elektrische automarkt en de verwachte groei in publieke laadpalen in kaart brengen. Een andere onderzoeksvraag is of deze laadpunten ‘automatisch’ meegroeien met de toename in het aantal elektrische auto’s, omdat het winstgevend is voor marktpartijen, of dat er nog geen sluitende businesscase bestaat.

Het is niet de eerste keer dat de RVO zich wendt tot CE Delft. Vorig jaar schakelde de overheidsdienst het adviesbureau in om een inschatting te maken van de werkgelegenheid in Nederland in 2020, als gevolg van elektrisch vervoer. Dat onderzoek, dat er van uit gaat dat de overheidsdoelstelling van 200.000 elektrische voertuigen in 2020 zal worden gerealiseerd, concludeerde dat de Nederlandse EV-sector in 2020 werk zal bieden aan 5.000 tot 19.000 voltijdequivalenten (VTE’s), met als middenschatting 10.000 VTE’s. Daarmee ligt de werkgelegenheid in 2020 een factor zes hoger dan in 2013. En eerder dit jaar bracht CE Delft het rapport ‘Stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren’ naar buiten – ook uitgevoerd in opdracht van de RVO.

Gerelateerd: Gemeentebeleid kan gebruik elektrisch vervoer stimuleren.

* Inclusief bussen, motorfietsen en quadricycles, maar exclusief brom-/ snorfietsen en brommobielen.

** De RVO brengt maandelijks de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland in kaart.