Gemeentebeleid kan gebruik elektrisch vervoer stimuleren

29 september 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het beleid van gemeenten kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s binnen de gemeente. Kijkend naar de verschillende type elektrische voertuigen (EV’s), zijn het vooral de volledig elektrische auto’s (FEV’s) die baat kunnen hebben bij gemeentelijk beleid. Dat blijkt uit onderzoek van Decisio en APPM Management Consultants in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De komende jaren zal er wereldwijd een aanzienlijke toename van het aantal elektrische voertuigen te zien zijn. Ook in Nederland is de verkoop van elektrische en plug-in hybride auto’s de laatste jaren fors gegroeid. Het aantal personenauto’s dat (deels) elektrisch wordt aangedreven is in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld, van ongeveer 43.000 in december 2014 naar de circa 90.000 in december 2015.

Gemeenten vormen een belangrijke schakel in de waardeketen van elektrisch vervoer (EV). Ze spelen onder meer een belangrijke rol in het management van de infrastructuur van elektrische laadpunten en kunnen door allerlei beleidsmaatregelen invloed uitoefenen op het aandeel (semi-)elektrische auto’s in het verkeer. De afgelopen jaren zijn gemeenten zich steeds meer gaan richten op beleid rondom elektrisch rijden, en de vraag is of dat effect heeft gehad en wenselijk is geweest. Om de impact van gemeenten inzichtelijk te maken vroeg de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eerder dit jaar twee adviesbureaus – Decisio en APPM Management Consultants (hierna APPM) – om het EV beleid van Nederlandse gemeenten op een kwantitatieve manier nader onder de loep te nemen en te analyseren wat de effectiviteit van de gekozen beleidsmaatregelen is.

Gemeentebeleid kan gebruik elektrisch vervoer stimuleren

De onderzoekers keken ten aanzien van de beleidsmaatregelen onder meer naar de effecten van: de informatievoorziening en promotie richting burgers rondom elektrisch vervoer; het fungeren van gemeenten als voorbeeldfunctie (‘launching customer); het verstrekken van subsidies voor de aanschaf van elektrische auto’s; subsidies voor het aanschaffen van laadpalen; het toestaan van overige laadinfrastructuur; het hanteren van verkeersbesluiten; en het aantal (semi-)publieke laadpalen op het aandeel van EV’s en FEV’s (volledig elektrische voertuigen). De onderzoekers concluderen dat veel van de beleidsmaatregelen geen impact hebben gehad op het consumentengedrag om meer elektrische voertuigen aan te schaffen.

Zo zien zij om te beginnen geen verband tussen gemeentelijke informatie en promotie van elektrische auto’s en het aandeel van elektrische auto’s in een gemeente en leidt ook de voorbeeldrol van gemeenten (die bijvoorbeeld gebruik maken van elektrische auto’s binnen hun eigen wagenpark) niet tot meer aanschaf van EV’s door inwoners. Verder, kijkend naar aanschafsubsidies voor elektrische voertuigen, zien de onderzoekers geen positief effect op het aandeel van elektrische voertuigen (EV’s) en plug-in hybride auto’s (PHEV’s*) in de totale autoverkoop. Wel worden er significant meer FEV’s verkocht. Kijkend naar de subsidies die worden verstrekt voor de aanschaf van laadpalen, dan blijken ook deze niet te leiden tot een hogere afname van EV’s en PHEV’s.

Een beleidsmaatregel die wel effect heeft op het aantal aangeschafte EV’s in een gemeente, is het toestaan van overige laadinfrastructuur (zoals bijvoorbeeld een verlengde huisaansluiting over de weg), blijkt uit het onderzoek. Toch hebben deze maatregelen geen significant effect op het aandeel FEV’s en PHEV’s. Ook het hanteren van verkeersbesluiten (zoals een parkeerplaats ook – of uitsluitend – te bestemmen als oplaadplaats voor EV’s) heeft onvoldoende effect op het aantal gekochte elektrische voertuigen in gemeenten. Tenslotte tonen de onderzoekers een positief verband aan tussen het aandeel EV’s en FEV’s en het aantal beschikbare (semi-)publieke laadpalen. Voor het aandeel FEV’s laat de analyse zien dat de aanwezigheid van laadpunten zelfs één van de belangrijkste factoren is. Voor het aandeel PHEV’s zien de onderzoekers geen significant effect in het aantal laadpalen in een gemeente.

Al met al benadrukken de onderzoekers van Decisio en APPM dat de impact en invoering van gemeentebeleid wel in de juiste context gezien moet worden. Zo heeft gemeentebeleid weinig impact op het aandeel van plug-in hybride auto’s (PHEV’s), maar wel op het aandeel van volledig elektrische auto’s (FEV’s). Volgens het onderzoek hebben het hanteren van aanschafsubsidies en de hoeveelheid laadpalen in een gemeente een significant positief effect op de ontwikkeling van het aandeel FEV’s in een gemeente. “Dit zijn beiden maatregelen die gemeenten in kunnen zetten om het gebruik van volledig elektrische auto’s te stimuleren”, aldus de onderzoekers. De verschillen tussen PHEV’s en FEV’s zijn volgens de auteurs mogelijk te verklaren door het feit dat het voor FEV-rijders van groter belang is dat er laadvoorzieningen en aanschafsubsidies beschikbaar zijn om elektrisch rijden mogelijk te maken/te stimuleren.

* Range Extended Electric Vehicles (REEV’s) zoals Opel Ampera en BMW i3 worden in dit onderzoek meegenomen in de categorie van PHEV, aangezien de gebruikskenmerken vergelijkbaar zijn.