De cliënt moet weer centraal bij zorginstelling Daelzicht

23 november 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Een onderzoek van Significant in opdracht van zorginstelling Daelzicht in Limburg wijst uit dat de afgelopen onrustige periode binnen de organisatie veroorzaakt is door een kloof tussen visie en het primaire proces. Verschillende strategische projecten – o.a. de ontwikkeling van een belevenispark – werden in gang gezet zonder duidelijke communicatie en toerusting van management en personeel. Om het herstel van de rust in de organisatie te stimuleren, moet Daelzicht zich meer gaan focussen op het primaire proces met oog voor de cliënt. 

Daelzicht, een aanbieder van gehandicaptenzorg in Limburg met ongeveer 1.400 werknemers, heeft een onrustige periode achter de rug. De zorginstelling had ambitieuze plannen voor de ontwikkeling van een belevenispark in het Limburgse Heel. In het park zou dagbesteding voor mensen met een beperking en ouderen met dementie worden georganiseerd, maar omwonenden boden weerstand tegen de plannen uit angst voor grote bezoekersaantallen. Na het mislukken van de plannen, die volgens bronnen ‘tonnen’ hadden gekost, besloot de raad van bestuur begin april 2016 op te stappen. Andere factoren die bijdroegen aan de onrust in de organisatie was de implementatie van een nieuwe inroosteringssystematiek en de integratie van wonen en dagbesteding, evenals ‘dictatoriale trekjes’ van de bestuurders volgens medewerkers.

Medio mei 2016 werd Nettie Saarloos benoemd tot interim-bestuurder met de opdracht om orde op zaken te stellen binnen Daelzicht. In opdracht van Saarloos en de Raad van Toezicht heeft adviesbureau Significant onderzoek gedaan naar het functioneren van de organisatie. De achtergronden en aanleiding van de bestuurlijke crisis begin 2016 werden onderzocht om vervolgens handvatten te leveren voor het aanpakken van problemen en het terugbrengen van vertrouwen in de organisatie.

De client moet weer centraal bij zorginstelling Daelzicht

Functioneren toen

Uit het onderzoek blijkt dat bij de grote, strategische projecten – het belevenispark, de ontwikkeling van een Daelzicht Academie, de roostersystematiek – een kloof bestond tussen de visie van het bestuur en de uitvoering door het personeel en management. Vanuit het bestuur werd volgens Significant te weinig aandacht besteedt aan de praktische consequenties voor de personele bezetting en het primaire proces – de zorgverlening aan cliënten – en was er te weinig oog voor ondersteuning. De ondersteunende functies HR, communicatie en IT zouden vooral ten dienste hebben gestaan van de raad van bestuur en niet van het primaire proces. Bovendien zou het management en het personeel niet goed zijn toegerust om de veranderingen te maken die gevraagd werden door de top van de organisatie. 

Ondanks de berichtgeving over een angstcultuur bij Daelzicht, heeft Significant in zijn onderzoek niet de aanwijzingen gevonden die wijzen op een cultuur waarin angst en intimidatie de boventoon voeren. Volgens het adviesbureau heeft het bij de strategische projecten voornamelijk geschort aan open communicatie en ruimte voor kritische feedback. Medewerkers vonden bij de raad van bestuur geen luisterend oor, maar werden volgens Significant beschuldigd van ‘oud denken’ wanneer zij hun kritiek uitten. Mede hierdoor is er wel degelijk een aantal medewerkers dat het gedrag van het bestuur als intimiderend heeft ervaren.

Ook richting het management en de ondernemingsraad was de communicatie gebrekkig. Over de besluitvorming, financiering en voortgang van projecten werd niet of nauwelijks gecommuniceerd buiten de top van de organisatie, valt te lezen in het onderzoek. Zelfs een aantal zaken die volgens de wet gemeld hadden moeten worden aan de ondernemingsraden werden niet ter sprake gebracht.

Functioneren nu en straks

Aan de hand van het onderzoek concludeert Significant dat onder leiding van Saarloos de rust begint terug te keren in de organisatie. Het herstel bij Daelzicht kan volgens het bureau nog verder profiteren door de omschakeling te maken naar een vooruit gerichte blik. De zorginstelling wordt aanbevolen om afstand te doen van de strategische projecten en zich weer meer te gaan focussen op het primaire proces. Medewerkers moeten weer zorg kunnen verlenen aan cliënten en daarbij de nodige ondersteuning ontvangen van HRM en IT. Volgens Significant doet Daelzicht er goed aan om te investeren in de competenties van haar medewerkers en in de organisatorische randvoorwaarden. 

In een reactie op het onderzoek heeft de raad van toezicht laten weten de aanbevelingen van het onderzoek over te nemen in het reorganisatieplan dat wordt opgesteld voor de zorginstelling. In dit plan – dat ergens in de komende maanden wordt gepresenteerd aan onder meer de OR, het MT en de medewerkers – wordt een voorstel gedaan voor de aanpassingen in de werkwijze, in de werkafspraken en in de rolopvattingen binnen de organisatie.