VTW en Berenschot brengen beste RvC jaarverslagen in kaart

22 november 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft in samenwerking met adviesbureau Berenschot de RvC-verslagen van meer dan tweehonderdvijftig woningcorporaties onder de loep genomen. Twaalf organisaties springen er volgens de onderzoekers met kop en schouders bovenuit.

Toezicht is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden binnen de corporatiesector. Na een reeks van affaires in de branche, waaronder bij het Amsterdamse Rochdale (er was sprake van ernstige malversaties van bestuurders), het Maastrichtse Servatius (een mislukt commercieel project), het Rotterdamse Woonbron (de zaak rond het cruiseschip de SS Rotterdam) en Vestia (het ‘derivatendrama’), trokken zowel de overheid als de samenleving aan de bel en eisten zij gezamenlijk beter toezicht op de woningcorporatiebranche.

Belangrijkste aandachtspunt was dat toezichthouders niet blindvaren op de informatie die ze van het bestuur krijgen – zoals de geschiedenis vaker heeft geleerd, kunnen rapportages afkomstig van het bestuur mogelijk zijn opgeschoond. Vanuit hun rol is het de taak van toezichthouders om op onafhankelijke wijze informatie te vergaren over hoe de corporatie er werkelijk voor staat.

Om verantwoording af te leggen over de wijze waarop toezicht is gehouden op de corporatie aan de maatschappij, stelt de Raad van Commissarissen (RvC) jaarlijks een RvC jaarverslag op. De RVC dient toezicht te houden op de strategie en het beleid van de corporatie, de voortgang te bewaken en toe te zien op de algemene gang van zaken. In het RvC jaarverslag geven zij inzicht in het toezicht dat geleverd is en geven ze hun kijk op de gang van zaken binnen de woningcorporatie – met name met het oog op de strategische thema’s.

Beste RvC jaarverslag

Het beste RvC jaarverslag

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van ‘RvC jaarverslagen’ van corporaties en de beste daarvan in het zonnetje te zetten, heeft de Vereniging van Toezichthouders (VTW) – in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot – een nieuwe prijs gelanceerd: ‘Het beste RvC jaarverslag’. Om te bepalen wie de parels zijn binnen de branche namen de onderzoekers onder leiding van Philippe Sprenger, Managing Director bij Berenschot, 274 RvC-verslagen van woningcorporaties uitgebreid onder de loep, waarbij ze de jaarverslagen evalueerden op drie categorieën: aanspreekbaarheid in verantwoording, aandacht voor governance en heldere communicatie en taal. Uit de evaluatie zijn twaalf genomineerden in vijftien categorieën voortgekomen.

Een overzicht van de genomineerde woningcorporaties per categorie:

Aanspreekbaar in verantwoording
De Alliantie; QuaWonen; Vestia; Woningbouwvereniging Nieuw Lekkerland; WoonGenoot.

Aandacht voor governance
Parteon; Woningbouwvereniging Nieuw Lekkerland; Woningstichting Leusden; Woningstichting Openbaar Belang; WoonGenoot.

Heldere communicatie en taal
Peelrandwonen; WoonGenoot; Woonstichting Etten-Leur; Woonstichting Valburg; Woonveste.

Twee corporaties zijn in meerdere categorieën genomineerd: WoonGenoot, een woningcorporatie uit Nijmegen, heeft drie nominaties in de wacht gesleept, terwijl Woningbouwvereniging Nieuw Lekkerland een vermelding heeft gekregen in twee categorieën. Op 24 november, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VTW, zullen de prijzen voor de winnaars worden uitgereikt. De vakjury bestaat uit: Paulus Jansen (wethouder in Utrecht), Edith Hooge (hoogleraar TIAS / Universiteit Tilburg) en Peter Hendriks (Follow the Money).