2016-editie van Consulting Salarisonderzoek van start

27 oktober 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De 2016-editie van het Consulting Salarisonderzoek van Consultancy.nl – een grootschalig benchmarkonderzoek naar de arbeidsvoorwaarden, salarissen en bonussen van consultants, gaat binnen enkele dagen van start. Nieuw dit jaar is dat ook zelfstandige adviseurs aan het onderzoek kunnen deelnemen. De afgelopen editie vulden meer dan 700 consultants de survey in, dit jaar mikken we – met jullie hulp – op 1.000+ respondenten. Alle resultaten worden kosteloos beschikbaar gesteld aan bureaus, partners, consultants en de branche.

In vrijwel iedere sector behoren arbeidsvoorwaarden tot een van de meest besproken onderwerpen, in de directiekamer, bij de koffieautomaat of bij de betrokkenen thuis. Logisch ook, arbeidsvoorwaarden zijn vandaag de dag nog altijd een belangrijke – zo niet bepalende – factor als het gaat om de baantevredenheid van professionals. Ook vormen ze voor velen een belangrijke drijfveer om ergens te werken.

Binnen de adviesbranche heerst er van oudsher geheimzinnigheid rondom salarissen, bonussen en overige arbeidsvoorwaarden. Zo worden bijvoorbeeld primaire arbeidsvoorwaarden zelden vermeld in wervingsadvertenties en treden adviesbureaus ook zelden naar buiten met details over hun beloningshuis.

Consulting-Salarisonderzoek 2016

Om meer transparantie in de arbeidsvoorwaarden binnen de consultancysector te creëren, sloeg Consultancy.nl in 2013 de handen ineen met de HRM praktijk van Berenschot. Gezamenlijk werd een survey ontwikkeld en werd, op basis van de antwoorden van meer dan 700 respondenten, een 40-pagina’s tellend rapport uitgebracht. Het was voor de eerste keer in Nederland dat uitgebreid in kaart werd gebracht hoeveel consultants verdienen – van junior consultants tot partners – en hoe hun arbeidsvoorwaardenpakketten eruit zien. Het rapport is te bekijken op de pagina Salarisonderzoek of te downloaden in PDF via deze link. 

Consultancy Salarisonderzoek 2016

Er is de afgelopen drie jaar natuurlijk veel veranderd in de advieswereld. Het landschap ziet er anders uit, nieuwe bureaus hebben het strijdtoneel betreden of juist verlaten, sommige spelers zijn overgenomen, en de markt heeft een sterke groei in het aantal freelance consultants meegemaakt. Daarnaast zijn de businessmodellen van adviesbureaus aan verandering onderhevig, en verandert de manier waarop adviesbureaus werken met klanten en met hun eigen consultants. Dit zijn slechts enkele van de veranderingen – trouwe lezers van Consultancy.nl weten dat er binnen de markt nog veel meer aan de gang is. Al met al is er na vele jaren, waarin bedrijven het financieel zwaar te verduren hadden, inmiddels weer sprake van een duurzaam herstel in de branche en hebben de meeste bureaus in de top van de markt hun zaken weer redelijk op orde.

Tegen deze achtergrond is het tijd om de actuele stand van zaken op te nemen. Hoe gaat het nu met consultants? Hoe zien hun arbeidsvoorwaarden er uit? Welke beloningsverschillen zijn er tussen bijvoorbeeld de strategiekantoren en de rest? En tussen de grote firma’s als de Big Four en de middelgrote of boutique spelers? Waar rekenen c.q. hopen consultants de komende periode op? En hoe tevreden zijn consultants met hun arbeidsvoorwaarden, en wat vinden ze hierin belangrijk? 

Bovendien zijn we nieuwsgierig naar bredere HR-trends. Hoe zit het met de work-life balance in de branche? Hoe zien consultants hun kansen op de arbeidsmarkt? En voor diegenen die onrustig zijn, waarom willen ze weg bij hun werkgever? Maar ook: wat voor auto rijdt de consultant? Of: werken mannen echt meer uren dan vrouwen?

Deze en meer vragen vormen de basis van de nieuwste editie van het Consulting Salarisonderzoek. Nieuw dit jaar is dat ook zelfstandige adviseurs, zowel onafhankelijke consultants als adviseurs die als associé verbonden zijn aan een bureau, kunnen deelnemen aan de survey. Hiervoor is een aparte vragenlijst opgesteld. De focus hiervan ligt op thema’s als declarabiliteit, uurtarieven, tevredenheid over hun ZZP bestaan, hun verwachtingen ten aanzien van de markt en hoe ze omgaan met de Wet DBA. 

Deelnemen

Het ‘Consultancy Salarisonderzoek 2016’ wordt binnen enkele dagen gelanceerd. Deelnemen aan de survey neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Uiteraard wordt met de privacy van zowel consultants als bureaus rekening gehouden – persoonlijke gegevens worden in het onderzoeksrapport niet getoond en data van bureaus worden geaggregeerd weergegeven. De brondata wordt verder enkel gebruikt voor het onderzoek en niet beschikbaar gesteld voor andere doeleinden. Het eindrapport zal kosteloos ter beschikking worden gesteld aan de branche en is, naast voor consultants, vooral interessant voor marketeers en HR-professionals in de branche, en partners die beloningsbeleid en internal operations onder hun hoede hebben.

Over de initiatiefnemers

Consultancy.nl is met circa 1,1 miljoen bezoekers per jaar het platform voor en over de Nederlandse adviesbranche. Berenschot voert al langer dan een decennium onderzoek uit naar arbeidsvoorwaarden in diverse sectoren, waaronder de ICT (i.s.m. Automatiseringsgids), bouw (i.s.m. Cobouw), vastgoed (i.s.m. Vastgoedmarkt) en marketing (i.s.m. MarketingTribune).